Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Nöroşirurji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Adem YÜZBAŞI

  İhale Notu   : Hasta Adı: Adem YÜZBAŞI
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  09.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
   TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Nöroşirurji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 09/11/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 12:30’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                                                            

Hasta Adı: Adem YÜZBAŞI

                                                   

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir. 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                ADETİ

1.        VİDA 8 ADET

2.        ROD 2 ADET

3.        TRANSVER 2 ADET

4.        KEMİK GREFTİ 10CC 1 ADET

5.        KEMİK GREFTİ 15CC 1 ADET

 

 

POSTERİOR CERVİCAL SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLER

 

1.        Sistemde bulunan tün malzemeler titanyum olmalıdır.

2.        Sistemin MR kullanımına izin verdiğini gösteren belge sunulmalıdır.

3.        Verilecek malzemenin tüm parçları uyumlu olmalıdır.

4.        Vidalar 3.5mm ve 4mm çapındadır.

5.        45 derece kendinden eğimli occipital rod bulunmalıdır.

6.        Vidaların uzunlugu 10mm-30mm aralgığındadır ve her 2mm’de bir artmaktadır.

7.        Poliaksiallik açısı + ve -33 derece açılı olmalıdır. (Toplam 66 derece açı verilebilir.)

8.        Yiv aralığı 1.5mm’dir.

9.        Yiv aralığı sabittir.

10.      Non-self veya self-tappingdir. Maslara zarar vermemesi için vida uçları yuvarlatılmış olmalıdır.

11.      Vidaların vida başı çapı 8.3mm ve yükselliği 9.8mm’dir.

12.      Occipital vida çapı 3.5mm’dir.

13.      Occiğital vidaların ızınluğu 6mm ve 14mm araşıgında ve her 2mm’de bir artmaktadır.

14.      Occipital plaklar 45mm-50mm ve 5mm ölçülerinde olmalıdır ve small,medium,large,alternatifleri bulunmalıdır.

15.      Occipital plak kalınlıgı 2mm olmalıdır. Hareket edebilir mekanizmaya zarar vermeyecek şekilde bükülmesini sağlayan kanallar bulunmalıdır.

16.      Occipital plaklarda occiğital rodu konumlandırmada kolaylık saglayacak kendi etrafında 360derece dönebilen ve de uzunlugu ayarlanabilen kızaklı sisteme sahip hareket edebilir mekanizmaya sahip olmalıdır.

17.      Cross Connectorler 20mm ve 50mm aralıgında ve her 5mm’de bir artmaktadır.

18.      Cross Connector 10in/Ibs ile torquelanıyor olmalıdır.

19.      Cross Connector 3 alanda hareket imkanı sağlamaktadır.

a)        Lineer doğrultuda + ve -3mm hareket imkanı sağlamaktadır

b)        + ve -23 derece rotasyon sağlamalıdır.

c)         + ve -25 derece açı verebilmektedir.

20.      Sistemin içinde eğilebilir deneme rodu bulunmalıdır.

21.      Occipital rod: Çapı 3.0mm x 4.0mm uzunluğu 250mm’dir.

Standart Rod:3.0 çapında ve 70mm-120mm ve 200mm’dir.

22.      set screwlar multi-Axial vidalar ve Occipital plaklar için tek boyuttadır.

23.      Kullanılacak vida rotasyon yapabilmelidir.

24.      Rod to rod baglantı için 3,5mm ve 6,0mm domino konnektör olmalıdır.

25.      Sistemin içerisinde Drill ile birlikte kullanılacak stoper olmalıdır

26.      Her bir malzemenin üzerinde üretici firma logosu lot nosu olmalıdır.

27.      Oda sıcaklıgında depolanabilmeli uygun konteyner içinde saklanabilir olmalı ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

28.      İmplantlar üzerinde orjinal seri numarası ve ebadı olmalıdır.

29.      Sette tabanca şeklinde vida yanaklarındaki kanllara kolayca oturan persuader olmalıdır.

SİLİKAT CRUNCH TCP KEMİK GREFTİ ŞARTNAMESİ

1.        Ürün medical grade >%95%TCP <1%Sillicat hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

2.        Ürün hidroksiapatit içermemelidir.

3.        Ürün herhangi bir insane doku ve yakan türevi içermemektedir.

4.        Hayvansal kaynaklı herhangibir hammadde/katkı içermemelidir.

5.        Ürün herhangibir ftalat veya türevleri içermemektedir.

6.        Üretimin kontrollü bir ortamda enaz 10.000 klas temiz oda şartlarında yapılması gerekmektedir.

7.        Farklı boyuttaki tüm kemik defektlerinde kullanıma ygun olmalıdır.

8.        2-3mm 4-5mm ve 6-7mm olmak üzere farklı boyutlarda üretilmelidir. (veya 6-15mm uzun dik kenar ebatlarında wedge crunch formunda olmalıdır.

9.        1-550 çaparalığında gözenekli yapıya  sahip olmalıdır.

10.     Uygun sertlik değerine sahip olmalıdır. Enaz 2Mpa basınca dayanabilmelidir.

11.     Ürün biyouyumlu olmalıdır.

12.     İçerisinde kemik oluşumunu hızlandıran en az 2 farklı silikat katkı içermelidir.

13.     Ürünün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliği ile temas etmesinde birsakınca olmamaldır.

14.     Farklı defect boyutlarında kullanılmak üzere farklı paket içeriklerinde üretilmelidir.

15.     Maksimum 2-4-5-6-8-10-15-20-25 ve 30 cc şişelerde veya maksimum 2-4-5-6-8-10-15-20-25 ve 30g paketlerde ambalajlanmalıdır.

16.     Ürün valide edilmiş Vdmax 25 gamma yöntemi ile steril edilmiş tekrar steriş edilip kullanılması uygun olmayan kullanıcı tarafından steril edilmesine/tekrar steril edilmesine gerek olmayan tek kullanımlık bir ürün olmalıdır.

17.     Çift steril poşette valide edilmiş paketleme şartlarında paketlenmiş olmalıdır.

18.     6 ila 12 ayar arasında vücutta tamamen veya kısmen resorbe olması beklenmektedir.

19.     Bozunma ürünlerinin vücudu zarar vermemesi gerekmektedir.

20.     Yeni kemik oluşumuna olanak tanıması veya kemik olusumunu hızlandırması gerekmektedir.

21.     Oda sıcaklıgında ve nemden yzak mugafaza edilmelidir.

22.     Direk güneş ışından uzak tutulmalıdır.

23.     Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.

24.     Ürün MDD sınıfı Class-lll olmalıdır.

SUT KODU: SG1140

TCP,B-TCP Türevleri Biyoaktif Camlar Putty Paste Jel Crunch Fleksible Şerit Kollajen Peptitler Gag Antibakteriyel Katkılar Silikat (Antibiyotik İçerik Dahil Değildir.) 10,1-15cc/10001-15000m3

30.      Sette tabanca şeklinde vida yanaklarındaki kanllara kolayca oturan persuader olmalıdır.

SİLİKAT CRUNCH TCP KEMİK GREFTİ ŞARTNAMESİ

25.     Ürün medical grade >%95%TCP <1%Sillicat hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

26.     Ürün hidroksiapatit içermemelidir.

27.     Ürün herhangi bir insane doku ve yakan türevi içermemektedir.

28.     Hayvansal kaynaklı herhangibir hammadde/katkı içermemelidir.

29.     Ürün herhangibir ftalat veya türevleri içermemektedir.

30.     Üretimin kontrollü bir ortamda enaz 10.000 klas temiz oda şartlarında yapılması gerekmektedir.

31.     Farklı boyuttaki tüm kemik defektlerinde kullanıma ygun olmalıdır.

32.     2-3mm 4-5mm ve 6-7mm olmak üzere farklı boyutlarda üretilmelidir. (veya 6-15mm uzun dik kenar ebatlarında wedge crunch formunda olmalıdır.

33.     1-550 çaparalığında gözenekli yapıya  sahip olmalıdır.

34.     Uygun sertlik değerine sahip olmalıdır. Enaz 2Mpa basınca dayanabilmelidir.

35.     Ürün biyouyumlu olmalıdır.

36.     İçerisinde kemik oluşumunu hızlandıran en az 2 farklı silikat katkı içermelidir.

37.     Ürünün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliği ile temas etmesinde birsakınca olmamaldır.

38.     Farklı defect boyutlarında kullanılmak üzere farklı paket içeriklerinde üretilmelidir.

39.     Maksimum 2-4-5-6-8-10-15-20-25 ve 30 cc şişelerde veya maksimum 2-4-5-6-8-10-15-20-25 ve 30g paketlerde ambalajlanmalıdır.

40.     Ürün valide edilmiş Vdmax 25 gamma yöntemi ile steril edilmiş tekrar steriş edilip kullanılması uygun olmayan kullanıcı tarafından steril edilmesine/tekrar steril edilmesine gerek olmayan tek kullanımlık bir ürün olmalıdır.

41.     Çift steril poşette valide edilmiş paketleme şartlarında paketlenmiş olmalıdır.

42.     6 ila 12 ayar arasında vücutta tamamen veya kısmen resorbe olması beklenmektedir.

43.     Bozunma ürünlerinin vücudu zarar vermemesi gerekmektedir.

44.     Yeni kemik oluşumuna olanak tanıması veya kemik olusumunu hızlandırması gerekmektedir.

45.     Oda sıcaklıgında ve nemden yzak mugafaza edilmelidir.

46.     Direk güneş ışından uzak tutulmalıdır.

47.     Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.

48.     Ürün MDD sınıfı Class-lll olmalıdır.

SUT KODU: SG1140

TCP,B-TCP Türevleri Biyoaktif Camlar Putty Paste Jel Crunch Fleksible Şerit Kollajen Peptitler Gag Antibakteriyel Katkılar Silikat (Antibiyotik İçerik Dahil Değildir.) 7,6-10cc/7501-10000mm3