Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı :Saadet GÜCÜYEN

  İhale Notu   : Hasta Adı :Saadet GÜCÜYEN
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  09.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 09/11/2018’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 12:30’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                                                            

Hasta Adı :Saadet GÜCÜYEN                                                   

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                      ADETİ

 

 

1.        FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN 2 ADET

2.        FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN 2 ADET

3.        TİBİAL KOMPONENT 2 ADET

4.        TİBİAL İNSERT BAĞ KESEN 2 ADET

5.        TİBİAL İNSERT BAĞ KORUYAN 2 ADET

6.        PATELLA 2 ADET

 

ÇİMENTOLU SABİİNSERTLİ TOTAL DiZ PROTEZİ

 

1.       Femoral Component titanıum ve Cobalt Crome ( CO-CR -MO / Tİ Al 4V AlIoy)

2.       Maddelerinden üretilmiş olmalıdır.

3.    Femoral Component anatomik yapıya sahip olmalıdır sağ sololarak ayrılmalıdır, endikasyona göre bağ 
kesen ve bağ koruyan seçenekler mevcut olmalıdır.Aynı uygulama setle tüm seçenekler uygulanabilmelidir.

4.   Bağ kesen Femur Open box özelIikte olmalıdır.

5.   Femoral Componentin anatomik yapıya sahip olmalıdır sağ sol olarak ayrılmalıdır endikasyona göre bağ kesen ve bağ koruyan seçenekler mevcut olmalıdır. Aynı uygulama setle tüm seçenekler uygulanabilmelidir.

6.    Peg olmalıdır,ve ihtiyaca göre bu pegler sökülerek femoral componente distal ve posterior augmentasyon blokları vida ile uygulanabilmelidir.(Bağ koruyan ve Bağ kesen seçeneklerle birlikte.)

7.     Femoral Component ML ölçüsü 55 mm den 75 mm'e kadar 9 Boyolmalıdır.

8.   Femoral Component distal kesisinde sistem O ile 9 derece valgus açısı arasında (Birer derece artarak) herhangi biri seçilebilmelidir.

 

9.    Ürün tamamen anatomik yapıya uyumlu olması için femoral kondilIerin dıştan içe doğru 8 derecelik bir açıya sahip olmalı ve 145 derece fleksiyon açısı vermelidir.

10.  Femoral Companentin anterioru patellar tendonun ağrılarını minimize edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

11. Çimentolu komponentlerin iç yüzeyi çimento tutunumunu sağlayıcı pürüzlü yüzeye sahip olmalıdır, çimentosuz komponentlerin iç yüzeyi osteointegrasyonu arttırıcı plazma porous sprey kaplı olmalıdır.

12.    Tibial component universalolmalıdır,ve ML ölçüsü en az 7 boy seçeneği bulunmalıdır.

13.    Tibial Component titanium (Tİ 6 Al 4 V Alloy) veya Cobalt-Crom (CO-CR) malzemelerinden üretilmişolmalıdır.

14.    Tibial Component ile insert arasında sıkı bir kilitlerne mekanizması olmalıdır.

15.    Tibial insert 10 mm den başlayarak ikişer mm artacak şekilde en az 5(beş) ayrı kalınlıkta olmalıdır.

16.    Bağ koruyan tibial insert, endikasyon ve doktor tercihine göre üç farklı yapıda, bağ kesen tibial insert ise standart PS ve güçlendirilmiş(constrained) yapıda olmak üzere 2 farklı yapıda bulunmalıdır.

            17. Tibial insertler patellar tendonun ağrılarını minimize edecek şekilde patellaya uygun anterior kısmı oyuntulu dizayna sahip olmalıdır.

18.    Tibial platoya uygulama ve endikasyon değişiklikleri açısından 2 ayrı dizaynda üretilmiş tibial stern vidalı olarak takılabilmelidir.

19.    Tibial platoya gerekli durumlarda eklenrnek üzere standart sternin en az 2 katı uzunluğunda uzatma stern bulunmalıdır.

20.    Tibial defekti fazla olan hastalarda, tibial platoya uzatma stern ile birlikte tibial augmentasyon blokları vida ile eklenebilmelidir.

21.    Femoral componentin insert üzererindeki aşındırma etkisini minimuma indirmek için Tibial insert Arcom polyethylene UHMWPE (Argo n Packed Compressien Moulded Polyethylene) tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.

22.    Patella 3 pegli ve tek pegli olarak enaz 5 ayrı ölçüde Arcom Polyethylene malzemesinden üretilmişolmalıdır.

23.     Set te Minimaly invasive seçeneği de bulunmalıdır.

24.    Teklif edilen diz protezinin devamı niteliğinde revizyon total diz protezi ve seti olmalıdır.

25.    Teklif edilen protez ile ilgili yayınlanmış klinik deneyimleri bulunmalı, istenildiği takdirde üniversite hastaneleri veya eğitim araştırmahastanelerinden alınmış referanslara sahip olmalıdır.

26.    Tüm sarfmalzemeler gamma sterilizasyonu yapılmış, üzerinde sterilizasyon tarihi, üretim, son kullanma tarihi ve ürüne ait özelliklerin yer aldığı çift kat vakumlu ambalaj içerisinde olmalı ve raf ömrü ı O yıl olmalıdır.

 

GARANTi ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

 

1.     Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

 

1.     Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

2.     Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek S-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.