Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Safiye AYKAÇ

  İhale Notu   : Hasta Adı: Safiye AYKAÇ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  09.11.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 09/11/2018’e  kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT**: (Saat 12:30’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                                                            

Hasta Adı: Safiye AYKAÇ

                                                   

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir. 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                ADETİ

1.        BAĞ KESEN FEMORAL KOMPONENT 1 ADET

2.        BAĞ KORUYAN FEMORAL KOMPONENT 1 ADET

3.        TİBİAL KOMPONENT 1 ADET

4.        BAĞKESEN TİBİAL İNSERT 1 ADET

5.        BAĞ KORUYAN TİBİAL İNSERT 1 ADET

6.        PATELLAR KOMPONENT 1 ADET

7.        CEMENT 40 G 1 ADET

 

 

ANATOMİK FEMURLU BAĞKESEN VE KORUYAN MOBİLE SABİT İNSERTLİ İNSERTLİ HİPERFLEX TOTAL DİZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.        Femoral component ISO 9001 5832-4 stabdartkarubda CıCr-Mo maddesinde üretilmiş olup dış dyüzeyi parlak paslanmaz özellikle iç yüzeyi cementli kullanıma uygun kanallara sahip ve kumlanmış olmalıdır.

2.        Femoral component sağ ve sol olmak üzere anatomik  yapıda anterior kısmı patellar komponent kullanıma uygun olmalıdır.

3.        Set minimal insizyona izin vermeli ve aynı setle ps. Cr ve mobile olarak kullanılabilmelidir.

4.        Femoral omponent’in distal ve posterior kısmına gerektiğinde augmention takılabilmelidir.

5.        Femoral posterior codylar ek bir kemik rezeksiyonu yapmadan 145 derece fleksiyona izin vermelidir.

6.        Anatomik femoral component sağ ve sol olmak üzere en az 9’ar boy olmalıdır.

7.        Tibial Plate CoCr materylden TI 6AL 4V alaşımlı malzemeden üretilmiş tibial kesim intramoduller ve extramedlary olarak yapılabilmelidir.

8.        Tibial base plate gerektiğinde augmentation takılabilmeli ve Tibial plate en az 7 boy komponentten oluşmalıdır ve monoblok seçeneği olmalıdır.

9.        Tibial inser UHMWPE’den ISO 5834-2 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

10.     Tibial İnsert her boy tibial base palte için 5’er boy kalınlıkta 3ve 3 farklı seçeneği (ps plus cr standart cr lipped) olmalı ayrıca İnser rotasyon yapmaya izin vermeli ve rotasyon izin vermeli ve rotasyonda herhangi bir sınırlama olmamalıdır.

11.     Tibial base plate monoblok Finned(kanatlı) yapılı olmalıdır.

12.     Patellar komponent UHMWPE’den ISO 5834-2 standartlarında üretilmiş en az 3 size olmalı ve set içerisinde  deneme aparatları blunmalıdır.

13.     Patellar komponent üst yüzeyi femoral komponente uyumlu korveksiyon kısmında patellaya çimento ile takmak için 3 pegli ve tek pegli seçeneği olmalıdır.

14.     Patella seti içerisinde kesim için patella tutucu  patella sıkıştırıcı ve denem protezleri mevcut olmalıdır.

15.     Sarf ürünlerinin tamamı Gamma sterilizasyonunda  sterile edilmiş vaziyette çok sağlam iki katlı ambalajda paket üzerinde lot numarası yazılı olacaktır.

16.     Femoral component ve Tibial component büyük size ile küçük size birbirine uyumlu olmalıdır.

17.     Sistem istenildiğinde revize edilebilmeli ve revizyon seçeneği bulunmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.        Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlukları yüklenmelidir.

2.        Ürün teslim edildiğinde bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı endikasyon kontrendikasyon ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve Türkçe tercümesi ile birlikte vermelidir.

3.        Firma malzemenin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.