Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 2 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Doç.Dr.Eşref BAYSAL'ın 2018-163 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : 1052
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.12.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                            03/12/2018
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç. Dr. Eşref Baysal 'ın 2018-163  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 10/12/2018 saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.  
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 8 Kanallı Statik Veri Toplama Sistemi, 16 Bit 1 Adet      
2 Genel Amaçlı Statik Veri Toplama Yazılımı 1 Adet      
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18          
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

8 Kanallı Statik Veri Toplama Sistemi, 16 Bit

1. Ölçüm Çözünürlüğü: 16 bit / ±10 V

2. Kanal Sayısı: Tek cihazda 8 kanal olmalıdır. Tek USB portundan 64 kanala kadar genişleyebilmelidir.

3. Sinyal İşleme: Her kanal tümleşik bağımsız sinyal işleme altyapısına sahip olmalıdır.

4. Veri Toplama Hızı: 8 örnek/saniye/kanal - kanal sayısından bağımsız olmalıdır.

5.  Uzaktan izleme,  kontrol ve veril aktarma özelliği olmalıdır.

6.Ölçüm Aralığı: ±10mV seviyesinden ±10V seviyesine kadar olmalıdır.

7. İkaz Gerilimi: 5 V/10 V seçilebilir ikaz gerilimi / Her kanal için ayrı ayarlanabilmelidir.

8. Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +50°C

9.  Servo motor ve sürücülerini kontrol edebilmeli.

10. Bilgisayar olmadan dokunmatik ekran (en az 7 Inch) üzerinden bilgilere ulaşılabilmeli ve sistem parametreleri değişiklik yapılarak kontrol edilebilmeli.

11. Sistem endüstriyel PLC sistemi ile strain gage, endüstriyel dokunmatik ekran, load cell, potansiyometrik cetvel, encoder, sınır switchleri, ivmeölçer, servo motor sürümü ve kontrolüne uygun donanıma sahip olmalıdır.

12. Tüm kontrol ve ölçüm ekipmanları 500*700*250 mm ölçülerinde elektrik panosu içinde bulunmalıdır.

13. Sistem, servo motoru, pozisyon ve tork kontrolünü aynı anda hareket ettirilebilecek donanıma sahip olmalıdır.

14. Strain ölçümlerinde (120 ve 350 Ohm), çeyrek, yarım ve tam köprü konfigürasyonlarına uygun olmalıdır. 

Genel Amaçlı Statik Veri Toplama Yazılımı

1. Sistem endüstriyel PLC sistemi ile strain gage, endüstriyel dokunmatik ekran, load cell, potansiyometrik cetvel, encoder, sınır switchleri, ivme ölçer, servo motor sürümü ve kontrolüne uygun yazılıma sahip olmalıdır.

2. Kanal başı 8 örnek/saniye hızında veri toplama ve depolamaya uygun olmalıdır.

3. Veri kaydını durdurmaya gerek kalmadan o ana dek toplanan verileri csv (virgülle ayrılmış değerler–MS Excel vb programlarla doğrudan açılabilir) formatında kaydedebilmedir.

4. Program kapanıp yeniden açıldıktan sonra dahi aktarılmamış verileri aktarabilmedir.

5.Kanal okumalarını kanal adı, okunan değer ve birim şeklinde yeniden boyutlandırılabilir göstergelerde görüntülenmelidir.

6. Kanal değerinin yanı sıra kanal değişim değeri ve kanal değişim oranını da görüntüleyebilmelidir.

7. Kanallar arası matematiksel işlemler oluşturarak genişletilmiş kanal ekleyebilmelidir.

8. Belirtilen tüm sensörlerin sertifika bilgileri girilerek de kalibrasyon yapabilmeye uygun olmalıdır.

9. Sistem yazılımı, servo motorun, pozisyon ve tork kontrolünü aynı anda hareket ettirilebilecek niteliğe sahip olmalıdır.

10. mV çıkışlı algılayıcıların kalibrasyonunda girilen değerlere göre otomatik kanal kazancı hesaplamalıdır.

11. Kanallara ait ham verilerin ve yapılan kalibrasyona göre kalibreli veriler anında ekrandan görülebilmelidir.

 12. Tüm ölçümü yapılan fiziksel büyüklükler zamana bağlı olarak listelenebilmeli ve  grafiklenebilmelidir.

13. Oluşturulan kalibrasyonlar ve testleri  veritabanından dışarı verme ve içeri alma yöntemiyle kolayca diğer bilgisayarlara taşıyabilmelidir.

14.  Sistem yazılımı, uzaktan erişime açık ve kontrol edilebilir olmalıdır.

15.Strain ölçümlerinde, çeyrek, yarım ve tam köprü konfigürasyonlarına yazılım üzerinden seçilebilmelidir.