Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Tur-Shaver Cihazı Yaklaşık Maliyet Fiyat Tespiti (Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜLKÜMEN - 2018-205

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  11.12.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                    04 / 12 / 2018

                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burak ÜLKÜMEN’in 2018-205 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen malzemenin KDV Hariç TL cinsinden fiyatlarını yazarak veya fiyatları belirten proforma faturaların en geç 11.12.2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Satın Alınacak Malzemeler: 

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları A.B.D.

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... Gün olacaktır.

  

 

                                                                                                                               Ömer VAROL

                                                                                                                          BAP Şube Müdürü

                                                                                                                                                                      

 

Mal / Hizmetin

Adı

Mal / Hizmetin

Miktarı

Ölçü

Birimi

Fiyatı

Tutarı

Özellikleri (Marka, Kod)

Tur-Shaver Cihazı

1

Adet

 

 

 

 

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası A Blok 2. Kat Oda:203     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 58  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

1. Teklif veren firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye tek temsilcisi ya da mümessilin yetkili bayisi olduğunu gösterir onaylı Tek Temsilcilik belgesini teklifine eklemelidir.

2. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.

3. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerin katalog ile teyit edilmesi gerekmektedir.

4. Cihaz FDA; ISO gibi kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır. İthalatçı firmanın cihaza ait “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” olmalıdır. Cihaz UBB’ye kayıtlı olmalıdır.

5. Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olmalı, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu gerekli Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir. Garanti süresinin dolmasından sonraki 8 yıl boyunca, ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecektir.

6. Teklif edilen tur-shaver cihazı kesinlikle elektrikli olmalıdır. Pnömatik olmamalıdır. 220 volt ile çalışmalıdır.

7. Teklif edilen cihaz, tek ünite üzerinden farklı piyesemenlerin alınması halinde bağımsız sistemler olarak, kulak ameliyatlarında mikrotur sistemi, FESS, ethmoid ve sphenoid sinüslerin endonazal cerrahisinde mikrodebrider işlemleri, intranazal drill uygulamalarında kullanılabilmelidir. Mikrodebrider handpiece’i olmalıdır.

8. Cihazın maksimum devir hızı en az 50.000/dk olmalıdır.

9. Cihaz üzerinde high speed tur motoru handpiece ve mikrodebrider handpiece kullanımına izin veren motor girişi bulunmalıdır.

10. Ana kontrol ünitesi, dijital göstergeli olmalı, komut tuşları herhangi bir kısa devreye izin vermeyecek şekilde dokunmatik olmalı ve cihazın tüm fonksiyonları görsel olarak izlenebilmelidir.

11. Ayak pedalı ile aletin dönüş hızı ayarlanabilir olmalıdır.

12. Operasyon esnasında, cihazla ilgili yapılan tüm komut ve fonksiyonlar ana kontrol ünitesindeki dijital ekranda görülebilmelidir.

13. Ana kontrol ünitesinde piyasemen ve shaver modu düğmesi bulunmalı veya otomatik geçiş olmalıdır. Ayrıca motor devrini artırıp azaltmaya yarıyan ve sulama sistemini arttırıp azaltmaya yarayan tuşlar veya düğmeler bulunmalıdır.

14. Cihazın otomatik yıkama fonksiyonu olmalıdır. Yıkama pompa sistemi isteğe bağlı olarak çalıştırılmalı ve gerekirse devre dışı bırakılabilmelidir.

15. Motorlu kablo, piyesemenden ayrılabilir olmalıdır, bu sayede herhangi bir piyesemen arızasında tamiri ve bakımı ekonomik olmalıdır. Motorlu kablo hem tur hem shaver (mikrodebrider) için aynı olmalı, piyesemenler aynı motora bağlanabilmelidir; VEYA Tur ve shaver piyesemenleri aynı motorlu kabloya bağlanamıyorsa shaver için ayrı bir motorlu kablo verilmelidir.

16. Microdebrider (shaver) ucu boyunca cerrahi bölgeyi ıslak ve oluşabilecek doku artıklarına engel teşkil etmeyecek şekilde kesme, irrigasyon ve aspirasyon yapabilmelidir. Kesme fonksiyonu ileri ve ileri-geri olarak ayarlanabilir olmalıdır. Handpiece’in dizaynı uçların 360 derece dönebilmesine uygun olmalıdır. İstenilen pozisyona gelindiğinde ise handpiece takılı ucu kilitleme özelliği olmalıdır.

17. Cihazla birlikte 5 adet shaver bıçağı verilmelidir. Bıçakların çapı, hekimin cihazın orijinal kataloglarından seçeceği değişik çap ve ölçülerde olacaktır.

25.Cihaz emniyeti açısından kapatıldığı devir sayısında açılmalıdır.

26.Cihaz ekipmanları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve otoklav ile steril edilebilmelidir.

27.Cihaz ve malzemelerin tamamı batı Avrupa veya ABD menşeli ve imalatı olmalıdır.

28.Teslimatta kullanım kılavuzu verilmeli, kullanma eğitimi verilmelidir.

29. Teklif edilecek cihazın, başta üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri olmak üzere geniş referans listesi olmalıdır, bu özellik tercih sebebi olacaktır.

30. Tur-shaver sistemi ile birlikte 2.9 veya 3.0 mm çaplı, 14 cm uzunlukta, ucu 30 derece ileri görüşlü oblik rijid fiberoptik verilecektir.

 

KBB TUR-SHAVER CİHAZI AŞAĞIDAKİ PARÇALARDAN OLUŞMALIDIR

 

1.       Ana kontrol ünitesi ve güç kablosu (1 adet)

2.       Ayak pedalı (1 adet)

3.       Tur-shaver (tur-mikrodebrider) Micro Motor ve cihaz bağlantı kablosu (2 adet) (Tur ve shaver piyesemenleri aynı motorlu kabloya bağlanamıyorsa shaver için ayrı bir 3. motorlu kablo verilecektir)

4.       Serum fizyolojik ve serum aksısı (1 adet)

5.       Yıkama pompası (Disposable veya reusable tubing set) (5 adet)

6.       Açılı tur-Drill piyesemeni (handpiece) (ebat ve şekil katalogtan ihtiyaca göre klinik tarafından seçilecektir.)  (2 adet)

7.       Düz Shaver piyesemeni (handpiece) (1 adet)

8.       Rinoplasti medial ve lateral osteotomileri için piyesemen (handpiece) (1 adet)

9.       Rinoplasti oblik-transvers osteotomileri için piyesemen (handpiece) (1 adet)

10.   Tungsten Carbide Tur Ucu (10 adet) (çeşitleri klinik tarafından seçilecektir)

11.   Shaver Bıçağı (5 adet) (çeşitleri klinik tarafından seçilecektir)

12.   Rinoplasti hump rezeksiyonu-lateral osteotomi testeresi (6 adet) (ebat ve şekil katalogtan ihtiyaca göre klinik tarafından seçilecektir.) 

13.   Rinoplasti oblik-transvers osteotomi testeresi (6 adet) (ebat ve şekil katalogtan ihtiyaca göre klinik tarafından seçilecektir.) 

14.   Rinoplasti hump törpüsü (piyesemene takılan) (3 adet) (ebat ve şekil katalogtan ihtiyaca göre klinik tarafından seçilecektir.) 

15.   Yağlama spreyi 

Seti oluşturan parçalar birbiri ile uyumlu olmalıdır.