Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Ayşe EROĞLU

  İhale Notu   : Hasta Adı: Ayşe EROĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  05.12.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 TEKLİF MEKTUBU                  

 

                        Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 05/12/2018 kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 15:30’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Ayşe EROĞLU

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO: CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                           ADETİ

          ARTROSKOPİK ŞEFFAF KANÜL 2 ADET

          İRRİGASYON POMPA İN FLOW 1 ADET

          İRRİGASYON POMPA OUT FLOW 1 ADET

          RF ELETRODU 1 ADET

          SHAVER UCU 1 ADET

          BURR UCU 1 ADET

          SÜTUR GEÇİRİCİ İĞNE 1 ADET

          VERSALOK DÜĞÜMSÜZ ANCHOR 2 ADET

          TİTANYUM VİDALI 5.5 MM ANCHOR 3 ADET

          EMİLEBİLİR 3.0 MM DÜĞÜMSÜZ ANCHOR PROKNOT 3 ADET

          SÜTUR TAŞIYICI LOOPLU TEL SOL 1 ADET

          SÜTUR TAŞIYICI LOOPLU TEL SAĞ 1 ADET

          TRANSTEND 2.9 MM ANCHOR  4 ADET

          BİYO UYUMLU SKAFFOLD 2 ADET

ARTROSKOpiK ŞEFFAF KANÜL

         Malzeme artroskopik omuz ameliyatlannda kullanıma uygundur.

         Kanüllerin boyutlan 5,5mm - 8.5 mm x 55 mm & 5,5 mm-7.0mm-8,5 mm x 75 mm & ,5.5mm-8.5mm

x 90 mm yivli 'dir.

         Kanüllerin boyutları 5,5mm-7.0 mm x75 mm düzdür.

         Operasyon sırasında hekime kolaylık sağlaması için, kanüllerin boyutlan renk kodları ile belirtilmiştir.

         Kanüllerin her biri ayrı paketlerde ve kılavuzlan/ obturator) ile birlikte sterildir.

         Kanüller, içlerinin görünebilmesi için şeffaftir.

         Suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem üstte, hem yanda delikleri vardır.

 

         Yandaki deliğin, istenildiği zaman kapatmak için vidalanabilen tıpası bulunmaktadır ve bu tıpa
kaybolmaması için plastik bir ip ile gövdeye tutturulmuştur.

         Üstteki deliğin ağzında sıvı kaybını önlemek için açılabilen bir zar bulunmaktadır.

         Kanülün dokuda tutunabilmesi için vida gibi yivleri bulunmaktadır.

IRRIGASYON POMPA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

1.        Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms duo cihazına uyumludur.

2.        Günlük set ve hasta seti olmak üzere ayrı ayrı paketlenmiş iki kısımdan oluşmaktadır.

3.        Günlük setin üzerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı, basınç odacığı, transduser
bağlantısı, serum y hattı, basınç odacığının altında bir adet, iki serum hattında da birer adet olmak üzere toplam 3
(üç) adet klemp bulunmaktadır.Elektrodlar uçtan ve yandan etkilidir.

4.        Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet emme kanül giriş hattı bir adet

de shaver giriş hattı bulunmaktadır.

1.        Set cihazının en az 1 OOcc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmektedir.

2.        Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımdadır.

3.        Bu setlerin kullanımı ile ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye gerek duyulmamaktadır.

4.        Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı
takılabilmektedir.

5.        Günlük setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde ameliyathanede lullanım

olanağı sağlamaktadır.

1.        Setler renk kodlarıyla farklılaştırılmıştır.

2.        Setler latex ihtiva etmemektedir.

3.        Setler sterildir ve tekli ambalajlardadır.

 

RADYOFREKANS ELEKTRODLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

1.        Elektrodların çapı 4.0 mm, 3.5 mm veya 2.3 mm' dir.

2.        Elektrodun aktif kısmının uzunluğu 160 mm' dir.

3.        Elektrodun gövdesi plastiktir. Istenildiğinde eğilebilmektedir.

4.        Elektrodlar uçtan ve yandan etkilidir.

5.        Plastik gövde üzerinden çıkan kanül sayesinde, suyu ve dokuları emme özelliğine sahiptir.

6.        Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı

takılabilmektedir.

1.        Elektradlar bipolardır, böylece hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamaktadır.

2.        Elektrodun uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen vardır.

 

1.        Elektrod kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik olarak durma özelliğine
sahiptir.

 

1.        Elektrad herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazı n ekranında, hata kodunu
gösterme özelliğine sahiptir. Böylece kod, hata listesinden bulunarak kolayca giderilebilmektedir.

2.        Elektrod sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahiptir.

3.        Elektrod, cihaz tarafından kendisine aktarılan enerji ile artroskopik olarak yumuşak dokuları ternizlern ~lIiğine

                        sahiptir.  

1.         Elektrodun ucunda dokuları temizleyen bölümü sarmal yapıdadır.

2.         Elektrod, kanamaları durdurabilme özelliğine sahiptir.                                                                                                                                                                                                      

3.         Elektrod paketinde steril olarak bulunmaktadır                                                                                                                                                                                                                 

4.         Uçlar Vapr cihazı ile kullanılabilmektedir.

 

 

SHAVER VE BURR UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.       Full redius, agresif,ultra agresif shaver uç çeşitleri vardır.

2.       Shaver uç çapları 3.S mm, 4 mm ve S.O mm'dir.

3.       Round ve barrel burr uç çeşitleri vardır.

4.       Burr uç çapları 2mm, 3mm, 4mm ve S.S mm'dir.

A.        Kemik, kıkırdak ve osteokondroş debridman ve osteofitler için round burr, akromiyoplasti ve noçplasti sırasında

kemik ve kıkırdak rezeksiyonu için barrel burr kullanıma uygunudur.

1.       Akromiyoplasti ve nöçplasti sırasında kemik rezeksiyonu için ultra agresif shaver ucu kullanılmaktadır.

2.       Full radius, agresif, ultraagresif kesicileri (3,5 MM , 4,5 mm) ve meniscus kesicileri mevcuttur.(3-5 mm)

3.       Çeşitleri renk kodlarıyla tanımlanmıştır..

4.        Uçlar Fms-duo cihazı na uygundur.

Sutur Geçirici İğne

         Expressew el aletine uygundur.

         Ucu ince ve çentiklidir.

         Arka ucu çentiklidir.

         Çentikler sütur yüklemesine uygundur.

Düğümsüz Anchor

1.       Paket içerisinde; implant, suture yükleyici, ortocord suture(2 ayrı paket) ve arka çakma tıpası

bulunmaktadır.

1.       Ankor, titanium ve peek polietilenden üretilmiştir

2.       Sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yüzeye kolay giriş sağlar

3.       Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmaktadır.

4.       Çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişlidir.

5.       79 lbs çekme kuvveti vardır

6.       Özel tabaneası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlar

7.       Subkortikal pressfit tutulum sağlar

8.       Yüklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm dir

9.       Kemik içerisindeki 17 mm uzunluğu vardır.

Titanyum Vidah 4.5-5.5 ve 6.5mm Anchor

         Gövdesi silindirik ve vida şeklindedir.

         Daha güçlü fiksasyon için 10 yivlidir.

         5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.

         Gövde Titanyum malzemeden üretilmiştir.

         Gövde çapları 4.5 mm,5.5 mm ve 6.5 mm'dir.

         Vidanın uzunluğu 18 mm'dir.

         Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora takılıdır.

         Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

         5.5 mm ve 6.5 mm li ankorların iğneli çeşidi de vardır.

         Çift iplidir.

 

          Sütür ayrımının kolayolması için, sütürler farklı iki renktedir.

         Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygundur.

         Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

         4,5mm,5,5mm ve 6,5 mm awl/tap ihtiyacı yoktur.

Emilebilir 3 mm Kama Anchor

          Gövdesi silindirik ve dübel şekindedir.

          Daha güçlü fiksasyon için gövede dübel şeklindedir.

          Gövde Biocryl Rapide (%30 TCP ve %70 PLGA) emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiştir.

          Uzunluğu 10.9 mm’dir.

          Kancalı tasarımı ankorun iterek yerleşmesini kolaştırmaktadır.

          Ankor, kendi handle’nin ucundadır ve suture ankora takılıdır.

          Sütürler, dayanklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

          Tek ve çift ipli seçenekleri vardır.

          Suture ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renktedir.

          Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma hazır durumdadır.

          Drill bit’I 2.4mm x 17.8 mm’dir.

 

 

Sütur Taşıyıcı Looplu Tel

         Süturun doku içerisinden geçmesini sağlar.

         Ergonomik olarak tasarlanmıştır.

         Ergonomik olarak tasarlanması süturun daha sıkı tutulmasını ve kullanıcı tarafından hissedilmesini

sağlar

         25 sağ -sol,45 sağ-sol, 90 yukarı, yarım ay düz ve çengelli düz olmak üzere 7 farklı uç çeşidi vardır.

         Uçlar farklı renklerde kodlanmış olmalıdır.

         Dönebilir takoz olduğu için kullanımı kolaydır.

         Takoz hassaslığı ve hissedilebilirliği sağladığı için daha dayanıklı, emniyetli ve güvenlidir.

         Sütur ve iğnesi steril tek paket içerisinden çıkar.Iayrı ayrı da kullanılabilinir)

Artroskopik kullanıma uygun olmalıdır.

Vidalı Transtend Anchor Teknik Özellikleri

         Gövdesi silindirik ve vida şeklinde yivlidir.

         Daha güçlü fiksasyon için ı O yivlidir.

         5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halindedir.

         Gövde Titanyum malzemesinden üretilmiştir.

         Gövde çapi 2,9 mm,.

         Vidanın uzunluğu 13,8 mm'dir.

         Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora takılıdır.

         Sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiştir.

         Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

         Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumdadır.

• Sert Kemiklerde 2,2mm Drill Bit ile birlikte kullanılmaktadır.

GARANTi ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

ı. Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası
sorumlulukları yüklenmelidir.

1.       Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon,
kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan
bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

2.       Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir.

Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek S-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç
24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

 

 

BİYO UYUMLU (SKAFFOLD) YAPI İSKELESİ İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.        Ürün kondral ve osteokondral lezyonlarda kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

2.        Ürün steril olmalıdır.

3.        Ürün 3 flakondan oluşmalıdır.

4.        Ürünün sahip olduğu her flakon farklı yapıda ve/veya oransal içerikte olmalıdır.

5.        İçeriğind hücresel matriksin doğal bileşeni olan kolajen içermelidir.

6.        Ürün farkı flakonlarında Mg-HA içeriğe sahip olmalıdır.

7.        Ürün uygunlandıktan sonra vücüdun doğal yapısını kopyalayabilme özelliğine sahip olmalıdır.

8.        Enjekte edilebilir yapıya sahip olmalıdır.

9.        Jel bir formda olmalıdır.

10.     ürün lezyonun ğzerine enjkte edildiğibde mezenşim hğcrekerşnşn tytnmasını fibroblastların ve hücrelerin migrasyonunu arttırarak kıkırdağın ve kemiğin yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmalıdır.

11.     Lezyonla temas yüzeyi hücresel matriks komponentlerinin düzenli birikimini sağlamak üzere üç boyutlu bir yapıda olmalıdır.

12.     Ürün üç adet flakon içerinde steril olmalıdır. Böylelikle kullnaım anına kadar sterillik garanti edilebilmelidir.

13.     Ürün lezyon üzerinde tutunum sağlayabilmelidir.

14.     Ürün doku tarafından tamamen emilebilmeli ve dokuya entergre olabilmelidir.

15.     Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

16.     Ürüne ait CE belgeleri olmalıdır.

SUT KODU:AE1960

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUNLULUKLARI:

1.       Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.       Ürün teslim edildiğinde bu ürün ile ilgili kullanım talimatı(ürün tanıtımı-endikasyon-kontrendikasyon-ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler)orjşnal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.       Firma malzeminin kullanıldığı (eğer kullanılırsa) hsata adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.