Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- MÜCAHİT DEMİRTAŞ

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D- MÜCAHİT DEMİRTAŞ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  07.12.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 07/12/2018’ e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  ( 13.30”den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

HASTA ADI:  MÜCAHİT DEMİRTAŞ

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

1-Hareketli Askı Sistemi 2 Adet

2-Emilebilir İnterferans vidası 4 Adet

3-Peek İnterferans vidası 4 Adet

4-Titanyum İnterferans Vidası 4 Adet

5-Dayanıklı Emilebilir Kopmayan Sütür- 12 Adet

6-Klavuz Tel 2 Adet

7-Nitinol Tel 1 Adet

8-Staple 2 Adet

9-İrrigasyon pompa seti in flow 1 A d e t

10-İrrigasyon Pompa seti out flow 1 A d e t

11-Rf probu 1 Adet

12-Shaver ucu 1 Adet

13- BUTTON- 2 ADET


Malzeme Adı Sut kod Miktar Birim

Hareketli Askı Sistemi AE1070 2 Adet

Emilebilir İnterferans vidası AE1630 4 Adet

Peek İnterferans vidası AE1620 4 Adet

Titanyum İnterferans Vidası AE1660 4 Adet

Dayanıklı Emilebilir Kopmayan Sütür AE2100 5 Adet

Klavuz Tel AE2310 2 Adet

Nitinol Tel AE2320 1 Adet

Staple AE1030 2 Adet

İrrigasyon pompa seti in flow A E 1000 1 Adet

İrrigasyon Pompa seti out flow A E 1010 1 Adet

Rf probu AE2390 1 Adet

Shaver ucu AE2340 1 Adet

 

HAREKETLİ ASKI ÖN VE ARKA ÇAPRAZ BAĞ SİSTEMİ

1. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda yumuşak doku greftlerinin femoral fiksasyonunda kullanılır.

2. Greftin ortasından geçip grefti asacak şekilde düğümsüz(braided,loop,UHMW-PE) ultra yüksek moleküler agırlıklı

polietilen fiber liflerden yapılmış bir ipliğe sahip olmalıdır.

3. Askı Sistemi 2000 Newton güç taşımalıdır.

4. Vida yapısında olmamalıdır.

5. İplik uzunluğu 15mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm,55mm,60mm olmalıdır.

6. Düğümsüz iplik dört delikli 12.2 mm uzunluğunda, 3.9 mm genişliğinde 1.5MM eninde bir düğmeye bağlı

olmalıdır.

7. İmplant titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.

8. Cerrahi operasyonda kullanılacak implantlar streil paket içerisinde (kalavuz nitinol tel,4.5 mm kanüllü drill,guide

wıres,greft taşıyıcı,işaretleyici kalem,cetvel,kemik tıkacı)oluşmalıdır.

9. Lateral cortikal kemik patlaması durumunda 6-11 tünel genişlikte defektler için xl buton seçeneği operasyonda

hazır bulundurulmalıdır.

10. Düğmenin boşta kalan deliklerinde konumlandırılmasına yardımcı dikiş iplikleri bulunmalıdır. Bu ipler 2 farklı

renkte olmalıdır. 5 no 50 kg güce dayanıklı olmalıdır.

11. İmplant tekli steril aleminyum(AI) paketlerde kullanıma hazır halde üretilmiş olmalıdır.

12. İmplant hareketli askı tekniğine uygun hem aşağıdan hem yukarıdan loop küçültme olanağı sağlayan, ayrıca

revizyon öçb ameliyatlarında XL düğme implant seçenekli olmalıdır.

EMİLEBİLİR VE PEEK İNTERFERANS VİDASI

Vidalar ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda femoral ve tibial fiksasyonda kullanılır.

Vidalar peek içerir.

Vidalar TCP ve PLGA içerir.

Vidanın baş tarafı grefte zarar vermemesi için yuvarlaktır.

Vida yivleri, grefti kesmemesi için keskindir.

Kemikli ve yumuşak doku greftlerinin tespitinde kullanılır.

25mm ve 30mm olmak üzere 2 ayrı boy seçeneği vardır.

7mm, 8mm , 9mm ,10 mm ve 11 mm olmak üzere 5 ayrı çap seçeneği vardır.

MPD teknolojisi homojen materyaller sağladığı için optimal gücü vermektedir.

Artroskopik olarak kullanılmaktadır.

Malzemeler taşınmaya uygun, üzerinde adı, modeli ve sterilizasyon tarihleri yazan, tekli steril paketler halindedir.

TİTANYUM İNTERFERANS VİDASI

Vidalar ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda Femoral ve tibial fiksasyonda kullanılmaktadır.

Vidalar titanyum malzemeden üretilmiştir.

Vidanın baş tarafı grefte zarar vermemesi için yuvarlaktır.

Vida yivleri, grefti kesmemesi için keskindir.

Kemikli ve yumuşak doku greftlerinin tespitinde kullanılmaktadır.

20mm, 25mm ve 30mm olmak üzere 3 ayrı boy seçeneği vardır.

7mm, 8mm ve 9mm olmak üzere 3 ayrı çap seçeneği vardır.

Vidalar kanüllüdür.

Artroskopik olarak kullanılabilmektedir.

DAYANIKLI KOPMAYAN EMİLEBİLEN SUTUR

55 lbs (25 kg) gerginlik kuvveti vardır.

30 lbs (13 kg )düğüm kuvveti vardır.

%62 PDS içermektedir.

%38 HMWPE içermektedir.

16 sutur demetinden oluşan ,örülmüş tek suturdan meydana gelmiştir.

Esnektir.

Vicryl ile kaplıdır.

KILAVUZ TEL(Trocar UÇLU)

Telin çapı 2.4 mm’dir.Telin boyu 38.1 olmalıdır.

Telin uç kısmındaki bölüm, artroskopik ameliyatlar sırasında kamera yardımıyla izlenebilmesi için

ölçeklendirilmiştir.

Telin arka kısmında ip geçirilebilmesi için 8mm boyunda delik olmalıdır.

NİTİNOL TEL

Telin çapı 1.1 mm olmalıdır.

Telin uç kısmındaki bölüm, artroskopik ameliyatlar sırasında kamera yardımıyla izlenebilmesi için

ölçeklendirilmiştir.

STAPLE

Staple ara mesafe uzunluğu 8 mm olmalıdır.

İmplant tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde üretilmiş olmalıdır.

İRRİGASYON POMPASI SETİ (One Day Set ve Patient Set)

Set artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemine uyumlu olmalıdır.

Günlük set ve hasta seti olmak üzere ayrı ayrı paketlenmiş iki kısımdan oluşmalıdır.

Günlük setin üzerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı, basınç odacığı, transduser

bağlantısı, serum y hattı, basınç odacığının altında bir adet, iki serum hattında birer adet olamk üzere toplam 3

(üç) adet klemp bulunmalıdır.

Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto-kilitleme aparatı, bir adet suction kanül giriş hattı bir adet

shaver giriş hattı bulunmalıdır.

Set cihazın minimum 100 cc/dak akım hızında problemsiz çalışabilmelidir. Bu özelliği belgelenmelidir.

Set out flow emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımda olmalıdır.

Bu setin kullanımı ile ameliyathane duvarından suction tedarik etmeye gerek duyulmamalıdır.

Hasta Seti kontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde aynı ameliyathanede kullanım

olanağı sağlamalıdır.

Setlerde renk kodu olmalıdır.

Setler Latex ihtiva etmemelidir.

Steril ve tekli ambalajlarda olmalıdır.

Setler CE veya FDA onaylı olmalıdır.

RADYOFREKANS ELEKTRODLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrodların çapı 3.5 mm veya 2.3 mm’ dir.

Elektrodun aktif kısmının uzunluğu 160 mm’ dir.

Elektrodun gövdesi plastiktir. İstenildiğinde eğilebilmektedir.

Elektrodlar uçtan ve yandan etkilidir.

Plastik gövde üzerinden çıkan kanül sayesinde, suyu ve dokuları emme özelliğine sahiptir.

Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı

takılabilmektedir.

Elektrodlar bipolardır, böylece hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamaktadır.

Elektrodun uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen vardır.

Elektrod kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik olarak durma özelliğine

sahiptir.

Elektrod herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın ekranında, hata kodunu

gösterme özelliğine sahiptir. Böylece kod, hata listesinden bulunarak kolayca giderilebilmektedir.

Elektrod sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahiptir.

Elektrod, cihaz tarafından kendisine aktarılan enerji ile artroskopik olarak yumuşak dokuları temizleme özelliğine

sahiptir.

Elektrodun ucunda dokuları temizleyen bölümü sarmal yapıdadır.

Elektrod, kanamaları durdurabilme özelliğine sahiptir.

Elektrod paketinde steril olarak bulunmaktadır

Uçlar Vapr cihazı ile kullanılabilmektedir.

SHAVER VE BURR UCU

Full radius, agresif,ultra agresif shaver uç çeşitleri vardır.

Shaver uç çapları 3.5 mm, 4 mm ve 5.0 mm’dir.

Round ve barrel burr uç çeşitleri vardır.

Burr uç çapları 2mm, 3mm, 4mm ve 5.5 mm’dir.

Kemik, kıkırdak ve osteokondral debridman ve osteofitler için round burr, akromiyoplasti ve noçplasti sırasında

kemik ve kıkırdak rezeksiyonu için barrel burr kullanıma uygunudur.

Akromiyoplasti ve nöçplasti sırasında kemik rezeksiyonu için ultra agresif shaver ucu kullanılmaktadır.

Full radius, agresif, ultraagresif kesicileri (3,5, 4, 5 mm) ve meniscus kesicileri mevcuttur.(3-5 mm)

Çeşitleri renk kodlarıyla tanımlanmıştır..

Uçlar Fms-duo cihazına uygundur.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1.Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

2.Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası

olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3.Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB

kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme

birimine elden teslim edilecektir.