Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Hastane eczanesi ilaç alımı

  İhale Notu   : ödeme süresi 240 gün
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı

: 62813453/

  

Tarih : 10.01.2019

Konu

: Teklife Davet

 

 

 

Hastanemizin ihtiyacı olan Hastane Eczanesi ilaç alımı (8 kalem) işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 15.01.2019 tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim.                                                                                                                                                                                      

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 240 gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

 

TEL       : (236) 233 70 68

FAKS    : (236) 233 71 00

Mail       :dsim@cbu.edu.tr

 

 

 

 

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

Sıra

İş Kalemi Açıklaması

Birim

Miktar

Sut Kodu

Sut Fiyatı

Ubb Kodu

Birim Fiyatı (Kdv Hariç)

Tutarı

(Kdv Hariç)

1

Etopozid 100 mg flakon

 Adet

 300

 

 

 

 

 

2

Etopozid 50 mg flakon

 Adet

 150

 

 

 

 

 

3

Fludarabin monofosfat 50 mg flakon

 Adet

 15

 

 

 

 

 

4

Paklitaksel 100 mg flakon

 Adet

 140

 

 

 

 

 

5

Paklitaksel 30 mg flakon

 Adet

 200

 

 

 

 

 

6

Paklitaxel 150 mg flakon

 Adet

 40

 

 

 

 

 

7

Vinblastin sülfat 10 mg flakon

 Adet

 20

 

 

 

 

 

8

Vinorelbin ditartarat 10 mg flakon

 Adet

 100

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Tülin BARIŞ

 

İşletme Müdürü