Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-SOSMAN KOÇ

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-OSMAN KOÇ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 10/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 12.30’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : OSMAN KOÇ

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 ( ÜÇYÜZALTMIŞ ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

LATERAL KANÜLLÜ FEMUR ÇİVİ SETİ

 

ÇİVİ 1

REKON VİDASI 2

6.0 MM KİLİT VİDASI 5

5.0 MM KİLİT VİDASI 5

TEPE VİDASI 1

 

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI  5 X 5 CM- 2 ADET

 

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI  5 X 10 CM- 2 ADET

 

 

3.5 MM KİLİTLİ PLAK SETİ

 

TUBULAR PLAK 3

 DCP PLAK 2

 REKONSTRÜKSİYON PLAK 2

 3.5 MM KORTİKAL VİDA 20

 4.0 MM SPONGİOZ VİDA 5

 3.5 MM KİLİTLİ VİDA 15

 

Lateral Girişli Antegrad Femoral Kanüllü Çivi İmplant Seti Tip Teknik Özellikleri

1 -Lateral Girişli Antegrad Femoral Kanüllü İntramedüller Çivi

Giriş noktası Trokanter Major’ün lateralinden olmalıdır.

Çiviler Titanyum veya Özel alaşım olacaktır.

Çiviler, 10 ve 14mm arası değişik çapta ve sağ-sol ayrımlı anatomik yapıda olacaktır.

300 – 420mm arası en az 5 farklı boyu olacaktır.

Tüm çiviler kanüllü olacaktır.

Proksimal çapı en az 16mm olacaktır.

Çiviler, proksimal femur kırıklarının diafiz kırıklarıyla beraber olduğu kırıklarda, ipsilateral

trokanterik kırıklarda, alt ve uzayan subtrokanterik kırıklarda ve patolojik kırıklarda

kullanılacaktır.

Femur başına gönderilecek implant, özellikle osteoporotik kemiklerde tutunmayı sağlayacak

şekilde çift vidalı olmalıdır.

Trokanter major’den minör’e doğru 120 º Antegrad vida yerleştirilebilir olmalıdır.

Kullanılan Lateral Girişli Antegrad Femoral çiviler sayesinde erken dönemde full ağırlık

yüklenebilecektir.

Distal bölümde üç adet kilitleme yeri olacak ve bu delikler vidanın transvers veya oblik şekilde

yerleştirilmesine izin verecek yapıda olmalıdır. 5.0mm(±1mm) kilitleme vidası ile kilitleme

olanağı sağlayacaktır.

Çiviler kemik üzerinde implantasyon gerilimini azaltmak amacıyla oluklu yüzeyli olacaktır.

2- Tepe vidası

10-12mm çivilerin Tepe vidalarının çapları 12mm, 13 ve 14mm çaplı çivilerin Tepe vidalarının

çapları 16mm olacaktır. Tepe vidaların dereceleri 0mm, 5mm, 10mm,15mm ve 20mm

olacaktır.

3 -6.5mm Recon Vidaları

6.5mm(±0.5mm) Recon Kilitleme vidaları self tapping özellikte olacaktır (tap’leme

yapılmadan kullanılan).

80-120mm arası boyları olacaktır.

Vidalar kılavuz teli üzerinden yerleştirilecek şekilde kanüllü olacaktır.

Vidaların göbek çapı 4.5, yiv çapı 6.5mm olacaktır.

Çektirme amaçlı yiv uzunluğu 30mm olmalıdır

4 -5.0mm Kilitleme Vidaları

5.0mm(±1mm) Kilitleme vidaları self tapping özellikte olacaktır (tap’leme yapılmadan

kullanılan).

9.0mm,10.0mm,11.0mm,12.0mm,13.0mm çivilerle kullanılacaktır.

Yiv çapı 5.0mm(±1mm), tamamı yivli, vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla Yıldızbaşlı

tornavidalarla kullanılacaktır. 26mm ile 80mm arasında 2’şer mm 85mm ile 100 arası 5’şer

artarak, seri olarak teklif edilecektir. 2’şer adet verilecektir.

5 - 6.0mm Kilitleme Vidaları

6.0mm(±1mm) locking bolt vidalar self tapping özellikte olacaktır (tap’leme yapılmadan

kullanılan).

Distal kilitleme vidalarının yiv çapı 6.0mm(±1mm), tamamı yivli olacaktır. Vida sıyırma riskini

azaltmak amacıyla Yıldızbaşlı tornavidalarla kullanılacaktır.

Uzunlukları 2’şer mm artarak 50-100mm arası boyları olmalıdır.

1 -Lateral Girişli Antegrad Femoral Kanüllü İntramedüller Çivi TV5300

2 -Tepe vidası TV5380

3 -6.5mm Recon Vidaları TV5460

4 -5.0mm Kilitleme Vidaları TV5500

5 -6.0mm Kilitleme Vidaları TV5500

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU TV 5795 ve 5796

1. Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen

emilebilir yapıda olmalıdır.

2. Ürün kontrollü Hyaluranon salınımı gerçekleştirecek biomoleküler içeriğe sahip

olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit

oluşumu sağlamalıdır.

3. Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periost (kemik zarı) kaybının

olduğu vakalarda kullanılabilmeli ,tümör vb sesebeplerle kemik kaybı olgularında,

osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilmelidir.

4. Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde

kullanıma uygun olmalıdır.

5. Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilmeli ve fibröz doku oluşumunu

engellemelidir.

6. Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip süture edilebilmelidir.

7. Ürün çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

8. Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.

9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

10. Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.

11. Ürün CE işaretli olmalıdır.

12. Ürün ölçüleri:

5cmx5cm: TV 5795 olmalıdır.

5cmx10cm: TV 5796 olmalıdır.

 

 

Kilitli 3.5mm Plak Seti Teknik Şartnamesi

1. Titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.

2. Minimal İnvasive kılavuzu olmalıdır.

3. Sabit ve İsteğe Bağlı Açılı Kilitleme yapılabilmelidir.

4. Kompresyon Özelliği, Düşük Profil ve Temas yüzeyi olmalıdır.

5. 3.5 mm lik plaklar uzun kemiklerde radius, ulna ve humerus osteoporotik

kemiklerde, kaynamayan kemiklerde ve yanlış kaynayan kemiklerde , ayrıca

asetabulum ve pelvisde kullanılmalıdır.

6. Plağın delikleri kombi delik ( Kombi-delik ) özelliğinde olmalı ve aynı delikten

kilitli vida kullanılabilmeli veya kompresyon yapılabilmelidir.

7. 3.5mm kilitli ( SUT KODU TV 1170 ) ve kilitsiz ( SUT KODU TV 1030

)kortikal vidalarla VE 4.0 mm spongioz ( SUT KODU TV 1130 )

kullanılabilmelidir. Kortikal vidaları 10 ile 150 mm arasında bulunmalıdır.

8. Titanyum DCP plaklar ( SUT KODU TV 1490 ) , 4–12 delik arası boy standart ve

5-22 delik arası rekonstrüksiyon ( SUT KODU TV 1630 ) tiplerinde olmalıdır.

Ayrıca 2 delikten başlayan ve 16 delikli plağa kadar giden 1/3 tubular plak (

SUT KODU TV 1610 ) seçenekleride olmalıdır.

9. Tam set halinde, eksiksiz teslim edilmelidir.

10. Tüm malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkodlarının bulunması

zorunludur.

11. Malzemelerin sosyal güvenlik güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir

bütünü oluşturan tüm parçaların her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası ( UBB )

kod numarası, güncel GMDN kodları ve ayrıca barkod numarası olması

zorunludur.

12. İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün

faturasını “UBB kodlarını da belirterek” kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat

içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden teslim edilmek

zorundadır. Firma malzemelerin kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.