Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-SULTAN KANAL

  İhale Notu   : ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D-SULTAN KANAL
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  DSİM
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 10/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 12.30’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

HASTA ADI : SULTAN KANAL

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 ( ÜÇYÜZALTMIŞ ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:               CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

3,5 MM KİLİTLİ PROKSİMAL HUMERUS PLAK SETİ

 

PLAK-1 ADET

3,5 MM KORTİKAL VİDA- 5 ADET

3,5 MM KİLİTLİ VİDA- 20 ADET

4,0 MM SPONGİOZ VİDA- 5 ADET

 

 

 

 

 

 

 

3. 5 mm Kilitli Proksimal Humerus Plağı Teknik Şartnamesi

1. Proksimal Humeral plakların 3.5mm, uzun ve kilitli olmak üzere 3 ayrı çeşidi olmalıdır. SUT EK 3F-4

KODU TV 2010 dur.

2. 3.5mm kilitli proksimal humeral plağın baş kısmında humeral baş içine farklı açılardan vida

yerleştirebilmek için sabit 9 delikli ve şaft kısmında 3 ve 5 delikli olmalıdır.

3. Plağın baş kısmında sütur bağlamak için 10 adet küçük delik olmalıdır.

4. Uzun kilitli proksimal humeral plağın baş kısmında humeral baş içine farklı açılardan vida

yerleştirebilmek için sabit 9 delik ve şaft kısmında 5, 6 , 8 ,10, 12 delik olmalıdır.

5. Plağın baş kısmında sütur bağlamak için 10 adet küçük delik olmalıdır.

6. Kilitli humeral plağın baş kısmında humeral baş içine farklı açılardan vida yerleştirebilmek için

sabit 4 delik ve şaft kısmında 5 ve 8 delikli olmalıdır. Plağın baş kısmında sütur bağlamak için 8 adet küçük

delik olmalıdır.

7. Kilitli plaklar minimal invasif uygulamaya müsait olmalı (vidalar anatomik plaklara kılavuz

kullanılarak yerleştirilebilmelidir) mini insizyonlarla plak yerleştirilebilmeli ve vida delikleri üzerinde küçük

insizyonlarla vidalar plağa takılabilmelidir.

8. Vida delikleri, aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz,

diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine delik olmalıdır.

Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu yıldızbaşlı

tornavida olmalıdır.

9. Plaklar 3.5 mm yiv çaplı standart kortikal ( SUT EK 3F-4 kodu TV 1030 ) ve/veya3.5 mm tepesi yivli

vidalarla ( TV 1170 ve/veya 4.0 mm spongioz vidalarla ( TV 1130 ) kemiğe yerleştirilebilmelidir.

Malzemelerin sosyal güvenlik güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi amacıyla bir bütünü oluşturan tüm parçaların

her birinin ayrı ayrı ulusal bilgi bankası ( UBB ) kod numarası, güncel GMDN kodları ve ayrıca barkod numarası

olması zorunludur.

İhale sonrasında, ihalenin uhdesinde kaldığı firma hastanın ameliyat olduğu gün faturasını “UBB kodlarını da

belirterek kesecektir. Kesilen fatura en geç 24 saat içinde hastanemiz ayniyat ve tıbbi malzeme birimine elden

teslim edilmek zorundadır. Firma malzemenin kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.

SUT EK 3F-4 de ilan edilen fiyatlardan daha yüksek olanlar kabul

edilmeyecektir.