Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Şenalp CANSIKMAZ

  İhale Notu   : Hasta Adı: Şenalp CANSIKMAZ
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç  10/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 14:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Şenalp CANSIKMAZ

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:            CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

 

1.     AÇILANDIRILABİLİR DİSTAL HUMERAL PLAK

-          Açılandırılabilir Distal Humeral Plak 3 adet

-          2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vida 15 adet

-          Açıladırılabilir 2.7mm Kompresyon Vida 15 adet

-          3.5mm Tepesi Yivli Vida 15 adet

-          3.5mm Standart Kortikal Vida 15 adet

-          4.0mm Cancellous Vida 5 adet

-          Vida Pulu 5 adet

DisTAL HUMERUS DEGişKEN AÇILl PLAK SETi TEKNiK ŞARTNAMESi

Açılandınlabilir Distal Humeral Plak Teknik Özellikleri:

·         Distal Humeral Plakların dorsalateral, dorsolateral destekli,lateral, medial ve uzatımalı
medial olmak üzere 5 ayrı çeşidi olmalıdır. Plakların baş kısmına dişken açılı vida
gönderme seneği olmalıdır.

·         Distal humeral dorsalateral plaklar sağ/sol olarak ayrılmave 3/7 delik arası muhtelif
bo
ylarda olmalıdır.

·         Distal humeral dorsalateral destekli plaklar sağ/sol olarak ayrılmalı ve 3/7 delik arası
muhtelif boylarda olmalıdır.

·         Distal humeral lateral plaklar sağ/sol olarak ayrılmalı ve 3/7 delik arası muhtelif
boylarda olmadır.

·         Distal humeral medial plaklar sağ/sol olarak ayrılmalı ve 3/7 delik arası muhtelif
boylarda olmalıdır.

·         Distal humeral uzatmalı medial plaklar s/sol olarak ayrılmalı ve 3/7 delik arası
muhtelif boylarda olmalıdır.

·         ılı vidaların gönderilebilmesine olanak sağlayan özel klavuzlara sahip olmalıdır.

·         Kilitli plaklar minimal invaziv uygulamaya müsait olmalı (vidalar anatomik plaklara
kılavuz kullanılarak yerleştirilebilmelidir) mini insizyonlarla plak yerleştirilebilmeli ve
vida delikleri üzerinde küçük insizyonlarla vidalar plağa takılabilmelidir.

·         Vida delikleri, gövdede aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi
için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine
de
lik olmalıdır.

·         Tepesi yivli vidaları ve kilitli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun
kılavuzlar ve torklu yıldızbaşlı tornavida olmalıdır.

·         Küçük fragman plakla, 2.4, 2.7 veya 3.5 mm yiv çapstandart kortikal ve tepesi yivli
vidalarla kemiğe yerleştirilebilmelidir.

Endikasyonlar; Distal humerustaki Intraartiküler kırıklarda, Suprakondiler kırıklarda ve
kaynamamış kemiklerde kullanılmalıdır.

2.7mm Tepesi Yivli Açılanrılabilir Vidaların Teknik Özellikleri

·         Vidanın baş kısmındaki yiv ve sferik özellikten dolayı vida plağa dik veya 15 dereceye

kadar açılanarak kilitlenebilmelidir.

·         Vidalar biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle pla kilitlenebilmelidir.

·         Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla yılzbaşlı tornavidalar ile kullanılmalıdır.

·         Titanyum vidalar 14/60mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır

2.7mm Düşük Profilli Kompresyon Vidalarının Teknik Özellikleri

·         Titanyum vidalar 6/30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır

·         Vidalar kilitsiz olup düşük profilli vida başına sahip olmalıdırlar.

·         Düşük profili vidalar plağın kemiğe oturtulması için özelolarak tasarlanmışlardır.

2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vidaların Teknik Özellikleri:

·         Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır.

·         Vidalar biyolojik fiksasyon in tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir.

·         Vidaların baş kısmı 2.4mm, gövde kısmı 2.7mnm olmalır.

·         Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla yıldızbaştornavidalar ile kullanılmalıdır.

·         Titanyum vidalar 6/30mm araboy ve ebatlarda olmalıdır

3.Smm Tepesi Yivli Vidalan Teknik Özellikleri:

·         Vidalan kendinden yiv açan özelliği olduğu gibi, hem yiv hem de delik açabilme
özelliğinde olan tipleri de olmalır.

·         Vidalar biyolojik fiksasyon in tepe kısmında bulunan yivlerle pla kilitlenebilmelidir.
3.5mm(üçnoktabeş) yiv ve 2.9mm(ikinoktadokuz) göbek çapı olmadır.

 

Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla 2.5 mm (ikinoktabeş) ida başlı yıldız şeklinde tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır.

Plak üzerinde vida kullalmayan deliklerin kemikle kaynamasını engellemek için
2mm uzunluğunda yivli tıpalar bulunmalır.

·Titanyum vidalar 12-60mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
3.5 mm Standart Kortikal Vidaların Teknik Özellikleri:

·         Yiv çapı 3.5(üçnoktabeş)mm, göbek çapı 2.4(ikinoktart)mm, baş çapı 6.0(altl)mm,
altıgen soket genişliği 2.5 (ikinoktabeş) mm çapında self tapping olacaktır.

·Titanyum vidalar 1 0-50mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
4.0 mm Cancellous Vidaların Teknik Özellikleri:

·         Yiv çapı 4.0(dört)mm, göbek ça2.0(iki)mm, baş çapı 6.0(altl)mm, altıgen soket
geniş
liği 2.5(ikinoktabeş) mm çapında olacaktır.

·         Titanyum vidalar 10-60mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

Vida Pulu

·         4.0mm Cancellous ve Kanüllü Vidalar için, dış çap 7.0 (yedi) mm, iç çap 3.6mm

olacaktır.