Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Halil İbrahim GENCER

  İhale Notu   : Hasta Adı: Halil İbrahim GENCER
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  10.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 10/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 14:00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Halil İbrahim GENCER

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:            CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

 

1.     ÇOK EKSENLİ TUBULAR EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ 2 TAKIM

 

ÇOK EKSENLİ TUBULAR EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT EK3F-4 KODU: TRV 3113 (1 TAKIM)

Sistemde aşağıdaki malzemeler teklif edilmelidir.

1.     Şanz Klempleri

Kombine klempler MR uyumlu olmalıdır. Tüpten Titanyum Schanz vidasın bağlanmalıdır.

2.     Tüten tüpe klempler:

a)     Klempler MR uyumlu olmalıdır. Tüpten tüpe bağlanmalıdırç

b)     Açık ayarlanabilir bağlantı klempleri MR uyumlu olmalıdır. Tüpler ayarlanabilir kelmp’e otomatik kıskaç sayesinde doğrudan takılabilmelidir.

c)     Tüpten tüpe bağlantı klempleri MR uyumlu olmalıdır. İki tüp’ü birbirine bağlamak için kullanılacaktır.

d)     Sistemde aynı zamanda MR uyumlu kapalı tüpten tüpe bağlantı klempi olmalıdır.

3.        Karbon Tüp 10mm çapta ve ışın gerçirgen olmalıdır. Uzunlukları

a)     Karbon tüp 100mm

b)     Karbon tüp 125mm

c)     Karbon tüp 150mm

d)     Karbon tüp 200mm

e)     Karbon tüp 250mm

f)      Karbon tüp 300mm

g)     Karbon tüp 350mm

h)     Karbon tüp 400mm

4.     Titanyum Self-drill Schanz vidası 5.0mm çapında yivli kısmı 50mm olmalıdır. Uzunlukları;

a)     Titanyum self-drill schanz vidası 5.0mm çapında 125mm uzunlukta

b)     Titanyum self-drill schanz vidası 5.0mm çapında 150mm uzunlukta

c)     Titanyum self-drill schanz vidası 5.0mm çapında 175mm uzunlukta

d)     Titanyum self-drill schanz vidası 5.0mm çapında 200mm uzunlukta

Hastanemiz ihtiyacı için yurtiçinden alınacak  tüpten sisten eksternal fiksatör implant seti aşağıda berlitilen ana malzeme grubundan meydana gelecektir. Sistem bir bütün olduğundan schanz vidaları ve rodlar klemplerle uyumlu olması gerektiğinden aynı firma tarafından sağlanacaktır. Teklif edilecek sistem UBB’ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır. Teklif edilecek olan implantlar titanyum çelik karbon ve MR uyumlu malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Tüm malzemelerin UBB numarası GMDN kodları ve ayrıca barkodu olmalıdır. İhale sonrası firma hastanın ameliyat olduğun gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir.