Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Nurullah YILDIRIM

  İhale Notu   : Hasta Adı: Nurullah YILDIRIM
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  11.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 11/01/2019’a  kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 12:30’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                 

Hasta Adı: Nurullah YILDIRIM

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:            CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                    ADETİ

               

KANÜLLÜ TİBİA ÇİVİ SETİ

 

ÇİVİ 1 ADET

4.00 KİLİT VİDASI 10 ADET

5.00-MM KİLİT VİDASI 10 ADET

5.0-MM KANSELLÖZ KİLİTLEME VİDASI 5 ADET

TEPE VİDASI- 1 ADET

Kanüllü Tibial Çivi İmplant Tip Teknik Şartnamesi

Hastanemiz ihtiyacı için yurtiçinden alınacak Kanüllü Tibial Çivi İmplantları aşağıda belirtilen ana malzeme grubundan meydana gelecektir.

Kanüllü Tibial Çivi SUT KODU ( TV 5240 )

· Sağ ve Sol tibia için kullanılabilecek şekilde anatomik dizaynı olacaktır.

· Titanyum veya özel alaşım olacaktır.

· Kanüllü tibial Çiviler 9-12mm arası çaplarda, 255-390mm arası uzunluklarda olacaktır.

· Tibianın en uç proksimali, şaft bölgesi ve en uç distaline vida göndererek fiksasyon sağlanabilmelidir.

· Dinamik ve statik kilitlemeye izin verecektir. Dinamik kilitleme deliği 4.0 ve 5.0mm(±1mm)kilitleme vidası kullanılarak kırıkların fiksasyonuna izin verecek dizaynda olacaktır. Proksimal tibianın fiksasyonu için 5.0mm(±1mm)cancellous çift göbek çaplı vida kullanılacaktır.

· Kırık Redüksiyonu ve dinamizasyon proksimal kilitleme vidası ile de yapılabilmelidir.

· Çivinin giriş noktası tibial platonun ön eşiği ile lateral interkondiler eminens’in medüler kanalın birleştiği nokta olmalıdır.

· Distalde eklem hattının hemen üzerine kadar çivi çakılabilmeli ve malleol’den oblik vida yerleştirilebilmelidir.

· Distalde oblik vida deliği çivinin ucundan 5mm uzaklıkta, AP vida deliği 22mm uzaklıkta ve ML deliği 37mm uzaklıkta olmalıdır.

· Proksimalde proksimal oblik vida deliği çivinin tepesinden 14mm uzaklıkta, distal oblik vida deliği 20mm uzaklıkta, AP vida deliği 30mm uzaklıkta, Dinamik delik 36mm uzaklıkta, dinamik deliğin statik noktası 43mm uzaklıkta ve asıl statik delik 57mm uzaklıkta olmalıdır.

Tepe vidası SUT KODU ( TV 5380 )

· 9-12mm arası Kanüllü Tibial çivilerle kullanılacaktır.

· Proksimalinde bulunan, çivinin çakılmasını ve çıkarılmasını sağlayan yiv boşluklarında doku gelişimlerini engelleyecektir. Tepe vidası 0mm-15mm arası 4 boy olacaktır.

4.0mm Kendinden tapli, Kilitleme vidası SUT KODU ( TV 5500 )

· 4.0mm(±0,5mm) Kilitleme vidalarının uzunlukları 26mm ile 58mm arası olacaktır.

· Tepleme ye ihtiyaç olmadan kullanılan biçimde olacaktır.

· Tümü yivli olacak ve kortekse daha iyi tutunum için yivler vida başına yakın olacaktır

· Titanyum veya özel alaşım olacaktır.

5.0mm Kendinden tapli, Kilitleme vidası SUT KODU ( TV 5500 )

· 5.0mm(±1mm)Kilitleme vidalarının uzunlukları 26mm ile 70mm arası olacaktır.

· Tepleme ye ihtiyaç olmadan kullanılan biçimde olacaktır.

· Tümü yivli olacak ve kortekse daha iyi tutunum için yivler vida başına yakın olacaktır

· Titanyum veya özel alaşım olacaktır.

5.0mm Kendinden tapli, Cancellous Kilitleme vidası SUT KODU ( TV 5500 )

· 5.0mm(±1mm) Kilitleme vidalarının uzunlukları 30mm ile 70mm arası olacaktır.

· Tepleme ye ihtiyaç olmadan kullanılan biçimde olacaktır.

· Tümü yivli olacak ve kortekse daha iyi tutunum için yivler vida başına yakın olacaktır

· Cancellous bölgede daha iyi tutunum için uç kısmının göbek çapı daha ince olacak ve yivler cancellous özellikte, baş kısmına yakın kısmının göbek çapı daha kalın olacak ve yivler kortikal özellikte olacaktır.

· Tibial platonun fiksasyonu için kullanılabilecektir.

· Titanyum veya özel alaşım olacaktır.