Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Nermin KÖYLÜOĞLU

  İhale Notu   : Hasta Adı: Nermin KÖYLÜOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  11.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 11/01/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 12.30’dan sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)                                                                                                                 

Hasta Adı: Nermin KÖYLÜOĞLU

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:            CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                    ADETİ

               

1.     AÇILANDIRILABİLİR VİDALI DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK SETİ-

AÇILANDIRILABİLİR VİDALI DİSTAL RADIUS VOLAR RİM PLAK- 2 ADET

2,7 MM TEPESİ YİVLİ (2,4 BAŞLI) VİDA- 20 ADET

1.4  MM TEPESİ YİVLİ VİDA- 20ADET

2.4 MM TEPESİ YİVLİ AÇILANDIRILABİLİR VİDA- 20 ADET

2.     AÇILANDIRILABİLİR VİDALI DİSTAL RADIUS DORSAL PLAKLAR

AÇILANDIRILABİLİR VİDALI DİSTAL RADIUS DORSAL PLAKLAR-1 ADET

2,4 MM AÇILANDIRILABİLİR VİDALI KİLİTLİ DİSTAL RADISU PLAĞI ( KİLİTLİ L T, LATERAL RADİAL PLAK , KİLİTLİ ULNAR VE LATERAL OBLİK PLAK ) – 5 ADET

2.4 MM TEPESİ YİVLİ VİDA- 15 ADET

2.4 MM TEPESİ YİVLİ AÇILANDIRILABİLİR VİDA- 15 ADET

2.4 MM YILDIZ BAŞLI VİDA- 10 ADET

2.7 MM TEPESİ YİVLİ (2.4 BAŞLI)- VİDA- 10 ADET

2.7 MM YILIZ BAŞLI VİDA- 10 ADET

 

 

DEĞİŞKEN AÇILI DİSTAL RADİUS DORSAL PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.       Plakların tüm deliklerine değişken açılı vida gönderme seçeneği olmalıdır.

2.       Kilitli plaklar minimal invasif uygulamaya müsait olmalı mini insizyonlarla plak yerleştirilebilmeli ve vida delikleri üzerinde küçük insizyonlarla vi dalar plağa takılabilmelidir.

3.       Plakların gövde kısmındaki deliklerden bir tanesi bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi in yivli olmalıdır. Diğer
del
iklere açılı vida gönderilebilmelidir.

4.       Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu tornavida olmalıdır.

5.       2.4mm Kilitli Distal radius plakları, 2.7mm yiv çaplı standart kortikal, 2.4mm başlı-2.7mm yiv çaplı tepesi yivli, 2.4mm yiv çaplı standart kortikal ve 2.4mm yiv çaplı tepesi yivli ve 2.4mm yiv çaplı tepesi sferik ve yivli vidalarla kemiğe takılabilmelidir.

6.       Endikasyonlar; 2.4mm distal radius plakları intra-artiküler ve extra- artiküler kık tedavilerinde ve diğer küçük çıkık osteotomilerinde kullanılabilmelidir.

7.       2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli L Plak) teknik
özellikleri:

8.       2.4mm'lik distal radius plaklar L tipte olmalıdır. Titanyum plaklar sağ/sol açılıolarak ayrılmalıdır. Plaklar 2/3, 2/5, 3/3, 3/5 olmak üzere 8 değişik boyda olmalıdır.

9.       2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli T Plak) teknik
özellikleri:

10.    2.4mm'lik distal radius plaklar T tipte olmalıdır. Titanyum plaklar 3/3, 3/5 delikli olmak üzere 2 değişik boyda olmalıdır.

11. 2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli L Oblik Plak) teknik
özellikleri:

12.    2.4mm'lik distal radius plaklar Eğri L tipte olmalıdır. Titanyum plaklar sağ/sol açılıolarak ayrılmalıdır. Plaklar 3/3, 3/5 olmak üzere 4 değişik boyda olmalıdır.

13. 2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli Lateral Radial Plak)
teknik özellikleri:

14. 2.4mm'lik titanyum plaklar düz ve 5/6 delikli olmalıdır.

15. 2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli Ulnar Plak) teknik
özellikleri
:

16.    2.4mm'lik titanyum plaklar sağ/sol açılıolarak ayrılmalıdır. Plaklar 2/3, 2/5 olmak üzere 4 değişik boyda olmalıdır.

17. 2.4mm Tepesi Yivli Vidaların Teknik Özellikleri:

18.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır. 2.4mm yiv ve 1.9mm göbek çapı olmalıdır.

19.    Biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir.

20.    Yıldızbaşlı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır. Titanyum vidalar 6-30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

21. 2.4mm Tepesi Yivli Açılandırılabilir Vida

22.    Vidanın baş kısmındaki yiv ve sferik özellikten dolayı vida plağa dik veya 15 dereceye kadar açılanarak kilitlenebilmelidir.

23.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır. 2.4mm yiv ve 1.9mm göbek çapı olmalıdır.

24.    Yıldızbaşlı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır. Titanyum vi dalar 8-30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

25.    2.4mm Yıldız Başlı Vidaların Teknik Özellikleri:

26.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde, yıldız başlı ve kortikal olmalıdır.

27.    Vidaların yiv çapı 2.4mm, göbek çapı 1.7mm, baş çapı 4.0mm olmalıdır.

28.    2.4mm vidaların boyları 6mm ile 40mm arası olmalıdır. 6mm ile 14mm arası vidalar 1 mm
artacak
, 14mm ile 40mm arası vi dalar 2mm artacak şekilde olmalıdır.

29.    Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

30.    2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vidaların Teknik Özellikleri:

31.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır.

32.    Vidalar biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir.

33.    Vidaların baş kısmı 2.4mm, gövde kısmı 2.7mnm olmalıdır.

34.    Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla yıldızbaşlı tornavidalar ile kullanılmalıdır.

35.    Titanyum vidalar 6/30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır

36.    2.7mm Yıldız Başlı Vidalann Teknik Özellikleri:

37.    Vi dalar kendinden yiv açabilme özelliğinde, yıldız başlı ve kortikal olmalıdır.

38.    Vidaların yiv çapı 2.7mm, göbek çapı 2.0mm, baş çapı 5.0mm olmalıdır.

39.    2.7mm vidaların boyları 10mm ile 30mm arası olmalıdır.

40.    Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

 

Sıra

Sut

 

Ölçü

istenilen

 

No

Kodu

Malzeme Adı

Birimi

Miktar

 

1

TV 1430

Acılandırılabilir Vidalı Distal Radius Dorsal Plaklar

Adet

 

1

2

TV1430

2.4mm Açılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plaqı (Kilitli L Plak\

Adet

 

1

3

TV1430

2.4mm Acılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plaaı (Kilitli T Plak)

Adet

 

1

4

TV1430

2.4mm Acılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plaaı (Kilitli L Oblik Plak)

Adet

 

1

 

 

2.4mm Açılandınlabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plağı (Kilitli Lateral Radial

 

 

 

S

TV1430

Plak)

Adet

 

1

6

TV1430

2.4mm Acılandırılabilir Vidalı Kilitli Distal Radius Plaaı (Kilitli Ulnar Plak)

Adet

 

1

7

TV1150

2.4mm Tepesi Yivli Vida

Adet

 

3

 

 

-

 

 

 

8

TV1150

2.4mm Tepesi Yivli Acılandırılabilir Vida

Adet

 

8

9

TV1150

2.4mm Yıldız Başlı Vida

Adet

 

3

10

TV1150

2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vida

Adet

 

3

11

TV1110

2.7mm Yıldız Başlı Vida

Adet

 

3


DEGişKEN AÇILI DiSTAL RADIUS VOLAR PLAK TEKNiK ŞARTNAMESi

1.       Plakların baş kısmı 6 ve 7, gövdesi 5 delikli olmalıdır. Plakların baş ve gövde kısmına değişken açılı vida gönderme seçeneği olmalıdır.

2.       Plaklar sağ/sol olarak ayrılmalıdır.

3.       Kilitli plaklar minimal invasif uygulamaya müsait olmalı, mini insizyonlarla plak yerleştirilebilmeli ve vida delikleri üzerinde küçük insizyonlarla vidalar plağa takılabilmelidir.

4.       Plakların gövde kısmındaki deliklerden bir tanesi bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olmalıdır. Diğer deliklere açılı vi da gönderilebilmelidir.

5.       Tepesi yivli vidaları değişken açılarda plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu tornavida olmalıdır.

6.       2.4mm Kilitli Distal radius plakları, 2.7mm yiv çaplı standart kortikal, 2.4mm başlı- 2.7mm yiv çaplı tepesi yivli, 2.4mm yiv çaplı standart kortikal ve 2.4mm yiv çaplı tepesi yivli ve 2.4mm yiv çaplı tepesi sferik ve yivli vidalarla kemiğe takılabilmelidir.

7.       Endikasyonlar; 2.4mm değişken açılı distal radius plakları intra-artiküler ve extra- artiküler kırık tedavilerinde ve diğer küçük çıkık osteotomilerinde kullanılabilmelidir

8.       2.4mm Tepesi Yivli Vidaların Teknik Özellikleri:

9.       Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır. 2.4mm yiv ve 1.9mm göbek çapı olmalıdır.

10.    Biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir.

11.    Yıldızbaşlı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır. Titanyum vidalar 6-30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

12.    2.4mm Tepesi Yivli Açılandırılabilir Vida

13.    Vidanın baş kısmındaki yiv ve sferik özellikten dolayı vida plağa dik veya 15 dereceye kadar açılanarak kilitlenebilmelidir.

14.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır. 2.4mm yiv ve 1.9mm göbek çapı olmalıdır.

15.    Yıldızbaşlı tornavidalarla kullanılabilir olmalıdır. Titanyum vidalar 8-30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır.

16.    2.4mm Yıldız Başlı Vidaların Teknik Özellikleri:

17.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde, yıldız başlı ve kortikal olmalıdır.

18.    Vidaların yiv çapı 2.4mm, göbek çapı 1.7mm, baş çapı 4.0mm olmalıdır.

19.    2.4mm vidaların boyları 6mm ile 40mm arası olmalıdır. 6mm ile 14mm arası vi dalar 1 mm artacak, 14mm ile 40mm arası vidalar 2mm artacak şekilde olmalıdır.

20.    Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

21.    2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vidaların Teknik Özellikleri:

22.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde olmalıdır.

23.    Vidalar biyolojik fiksasyon için tepe kısmında bulunan yivlerle plağa kilitlenebilmelidir.

24.    Vidaların baş kısmı 2.4mm, gövde kısmı 2.7mnm olmalıdır.

25.    Vida sıyırma riskini azaltmak amacıyla yıldızbaşlı tornavidalar ile kullanılmalıdır.

26.    Titanyum vidalar 6/30mm arası boy ve ebatlarda olmalıdır

27.    2.7mm Yıldız Başlı Vidaların Teknik Özellikleri:

28.    Vidalar kendinden yiv açabilme özelliğinde, yıldız başlı ve kortikal olmalıdır.

29.    Vidaların yiv çapı 2.7mm, göbek çapı 2.0mm, baş çapı 5.0mm olmalıdır.

30.    2.7mm vidaların boyları 10mm ile 30mm arası olmalıdır.

31.    Vidalar titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.


Sıra

 

Sut

 

Ölçü

istenilen

 

No

 

Kodu

Malzeme Adı

Birimi

Miktar

 

 

1

TV 1450

Açılandırılabilir Vidalı Distal Radius Volar Rim Plak

Adet

 

1

 

2

TV1150

2.4mm Tepesi Yivli Vida

Adet

 

3

 

3

TV1150

2.4mm Tepesi Yivli Acılandırılabilir Vida

Adet

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TV1150

2.7mm Tepesi Yivli (2.4 Başlı) Vida

Adet

 

3