Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 6 kalem malzeme alımı (Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRCİ - 2018-191)

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.01.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

 

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  11.01.2019
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİRCİ'nin yürütücüsü olduğu 2018-191 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 18/01/2019 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 2 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Meditasyon Sandalyesi 14 Adet      
2 Meditasyon Minderi 45 Adet      
3 Pilates ve Yoga Matı  14 Adet      
4 Pilates Topu (55 cm) 1 Adet      
5 Pilates Topu (65 cm) 5 Adet      
6 Pilates Topu (75 cm) 1 Adet      
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

TEKNİK ŞARTNAME

YOGA MATI

1.  Rahat ve hafif bir yoga için uygun, en yumuşak matlardan biri olmalıdır. 


2.  Hatha, Nidra, Geleneksel, Yin, Restoratif, Doğum öncesi gibi hafif yoga antrenmanları için tasarlanmış olmalıdır. 


3.  5mm kalınlığa ve PVC içermeyen iki renkli TPE bileşene sahip olmalıdır. 


4.  85 cm X 61 cm Ağırlık: 820 g, taşıma sapı dahil olmalıdır. 


 

MEDİTASYON SANDALYESİ

1.  Meditasyon esnasında sırtı desteklemeye ve rahat bir oturuş sağlamaya yardımcı olmalıdır. 

2.  Meditasyon haricinde seminerlerde de rahat bir şekilde oturmaya yardımcı olmalıdır. 

3.  Meditasyon sandalyesinin arka kısmında metal destek olmalıdır. Oturma bölümü yumuşak minderli olmalıdır. 

4.  Meditasyon sandalyesinin dışı %100 Pamuk, iç dolgusu süngerli olmalıdır. 

5.  Meditasyon minderinin formunu oluşturan destek demiri bulunmalıdır. 

6.  Mor ve siyah renk seçenekleri tercih edilecektir. 

 

MEDİTASYON YASTIĞI

1.  Meditasyon sırasında bacakların uyuşmasını önleyen, oturma kemikleri altına oluşurduğu yükselti ile daha uzun süre bel sırt ve bacak ağrısı olmadan meditasyon yapmaya, oturmaya olanak sağlayan özellikte olmalıdır. 

2.  Daha uzun süre vücut posturunu bozmadan meditasyon yapmak için uygun yumuşaklıkta ve yükseklikte olmalıdır. 

3.  Bej ve mor renk tercih edilecektir. Pamuklu panama kumaştan üretilmiş meditasyon minderi kılıfı fermuarlı olmalıdır. 

4.  Gerektiğinde çıkarılıp yıkanabilmelidir. Bu minderi meditasyon haricinde yoga yaparken oturma pozlarında , yin yogada veya restoratif yoga da yardımcı olarak kullanılabilmelidir. 

5.  Ölçüleri 45x10cm olmalıdır. 

 

PLATES TOPU

1.  Toplamda 7 adet alınacaktır; 1’er adet 55cm ve 75cm, 5 adet de 65cm çaplı olmalıdır. 

2.  Sırt güçlendirme, düz karın, Pilates... Oturma pozisyonlarında kullanılabilir olmalıdır. 

3.  Delinme durumunda top yavaşça sönebilmelidir. 

4.  Ağırlıklı altlığı sayesinde hareket geçişleriniz sırasında yerinden kaymamalıdır.