Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Renkli Dopler Ekokardiyografi Cihazı Yaklaşık Maliyet Fiyat Teklifi ( Dr. Öğr. Üyesi Sedat TAŞ - 2018-155)

  İhale Notu   : İrtibat: S. KARABACAK Dahili: 10 58
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  15.02.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Sayı    : 75602888.604.01.05-

Konu  : Yaklaşık Maliyetle İlgili  Fiyat Talebi.                                                                08 / 02 / 2019

                                                                                                                                         

                                                                      

 

 

 

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat TAŞ’ın 2018-155 nolu alt yapı projesi için aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen malzeme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi f bendi uyarınca yapılacak alımlar için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin 20. maddesine göre ihalesi yapılarak satın alınacaktır.

Aşağıda belirtilen malzemenin KDV Hariç TL cinsinden fiyatlarını yazarak veya fiyatları belirten proforma faturaların en geç 15.02.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ya da 0 236 201 14 47 numaraya faks gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Satın Alınacak Malzemeler: 

Teslim Süresi: İhale onayına takiben yapılacak sözleşme tarihinden itibaren ... gün içinde

Nakliye: Satıcı Firmaya aittir.

Sigorta: Satıcı Firma tarafından yapılacaktır.

Teslim Yeri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A. D.

Teklifin Geçerlilik Süresi: ... Gün olacaktır.

  

 

                                                                                                                               Ömer VAROL

                                                                                                                          BAP Şube Müdürü

                                                                                                                                                                      

 

Mal / Hizmetin

Adı

Mal / Hizmetin

Miktarı

Ölçü

Birimi

Fiyatı

Tutarı

Özellikleri (Marka, Kod)

Renkli Dopler Ekokardiyografi Cihazı

1

Adet

 

 

 

 

Not: Vereceğiniz Teklif veya Proformaların aslının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü  - Rektörlük Binası A Blok 2. Kat Oda:203     Muradiye /  MANİSA

TEL         : (236) 201 10 58  FAX : (236) 201 14 47         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

 

 

RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

BÖLÜM-A:TANIM

A-1) Bu teknik şartname, Kardiyoloji bölümü için alınacak 1 (bir) adet Üst Düzey Real Time 4D Renkli Doppler Ekokardiyografi cihazını tanımlamaktadır.

A-2) Cihaz çok gelişmiş hesaplama paketi, kontrol sistemine, hızlı muayene yapabilme özelliklerine, kullanıcı konforuna ve araştırma yapabilme olanaklarına sahip olacaklardır.

A-3) Verilecek bu teklifler bu şartnamenin tüm içeriğine yönelik olmalıdır.

A-4) Cihazın TİTUBB kaydı olmalıdır ve kayıt numarası teklif ekinde verilecektir.

BÖLÜM-B:VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER

 

1)Teklif edilecek sistem digital yapıda olacaktır.

2)Sistemde aşağıda listelenen görüntüleme modları bulunacaklar.

a)B-Mod

b)B-Mod/Renkli Akım+B-Mod(eş zamanlı)

c)B+M Mod

d)M-Mod

e)Renkli M-Mod (B-Mod eşzamanlı)

f)PW, HPRF,Steerable CW Doppler

g)Dupleks Doppler

h)Renkli Doppler

i)Eş zamanlı Tripleks mod (B-Mod+PW+Renkli Doppler)

j)Power doppler (Color Doppler Energy Imaging,Color Anjio,Color Intensity)

k)İkinci Harmonik Görüntüleme; teklif edilen erişkin ve pediatrik sektör probunda en az 3 (üç) ve/veya daha fazla farklı frekans değerinde çalışabilmelidir.

l)Renkli Doppler Myokardial Görüntüleme (Doku Doppler,Doku Hızı)

     -PW Doppler

     -Renkli Doku Doppler

 

3) Sistemin çerceve hızı (frame rate) B Mod’da en az 1200 çerçeve/sn, Renkli Doppler de 500 çerçeve/sn olmalıdır.

4) Sistemde, tüm kanalları iki boyutlu pencere ile seçilen bölgeye yönlendirerek, yüksek rezolüsyonlu zoom (akustik zoom vb) özeliği olmalıdır.

5)Cihazda rezolüsyon kalitesini arttırılmasını sağlayan yazılımlar verilmelidir.

7)Sistemin cinelop hafızası ile en az 2000 çerçeve B-mod ve renkli görüntü en az 45 saniye Doppler bilgisi alınabilmelidir. Hafızadaki görüntüler seçilebilecek, istenir ise yavaşlatılarak tekrar izlenebilecektir.

8) Sistem ile en az 30 cm’ye kadar B-Mod ve PW doppler çalışması yapılabilmelidir.

9) Sisteme CW Doppler probu hariç 3 adet tam elektronik prob aynı anda bağlabilmeli ve panel üzerindeki bir seçici aracılığı ile kullanılacak prob seçilebilmelidir. Teklif edilecek cihaz ile birlikte aşağıdaki problar verilecektir.

·         1 (bir) adet 1.5 Mhz – 3.5 Mhz aralığında görüntüleme yapabilen erişkin amaçlı aktif matrix single kristal veya xMatrix teknolojisine sahip sektör prob.

·         1 (bir) adet 3.0 Mhz- 8.0  Mhz aralığında görüntüleme yapabilen erişkin amaçlı gerçek zamanlı 3D görüntüleme yapabilen 3D TEE prob.

10) Sisteme çok sayıda kullacının birbirinin ayarlarını bozmadan kullanabilmesi veya farklı hasta tiplerine göre ayarlı sistem kontrollerinin çok kısa sürede seçilebilmesi için programlanabilir yapıda olmalıdır.

11) Sistem yeni teknolijiler ile donatılabilir alt yapıda olmalıdır (upgradable).

12) Sisteme bağlanan sektör prob tarama frekans bant aralığının minumumda 1.5 Mhz veya daha az ve maksimum değeri 12.0 Mhz veya daha fazla olmalıdır.

 

13) Sistemin monitörü yüksek rezolüsyonlu, titreşimsiz en az 19 (ondokuz) inç ebadında LCD olmalıdır

14) Sistemde EKG kanaları olmalı ve aynı anda simultine izlenebilmelidir.

15) Sistem ile istenildiğinde Renkli Anatomik M Mod görüntüleme yapılabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde Anatomik M Mod özelliği Renkli Doku Doppler (TVI) görüntüleme ile eş zamanlı kullanılabilmelidir.

16) Sistem ekranını en az dörde bölebilmeli ve görüntüleri simultine olarak EKG sinyaline uygun gösterebilmelidir.

17)Sisteme pediatrik ve erişkin amaçlı elektronik multiplan TEE problar ayrı ayrı bağlanabilmeli ve probların tarama açısı prob üzerindeki butonlar ile değiştirillebilmelidir.

18)Doppler ve M-Mod’da geçiş hızı en az 4 kademede ayarlanabilmelidir.

19) Sistem dicom 3.0 standartlarına uygun olmalıdır.

20) PW Doppler örnekleme penceresinin genişliği en az 1-15 mm arasında ayarlanabilmelidir.       

21) Sistem eş zamanlı (real time) veya postproses olarak miyokardın yer değiştirilmesi renk kodları ile kantifiye edebilen yazılıma sahip olmalıdır.

22) Sistemde oluşturulan görüntüler üzerinde diagnostik kaliteyi arttırmak amacıyla rezolüsyon maksimum kaliteye ulaşabilmesi için gereken tüm paremetleri (dynamic range,gain, vb) tek tuş ile optimize edebilmeye yönelik program bulunmalıdır.(Otomatik Tissue Optimization veya Grayscala Optimization,vb). Ayrıca sistemde Doppler çalışmalarında tek bir tuşa basmak kaydı ile otomatik olarak PW Doppler ve CW Doppler spektrumunun skalası (hız) ve baseline (tabançizgisi) ve bunun gibi ayarları gerçek zamanlı olarak optimize (en iyi hale getirecek) edebilmeye yönelik program bulunmalıdır.

23) Sistem aktarılan görüntülerin saklanabilmesi ve kayıt edilebilmesi için en az 160 GB hard disk ve CD/DVD yazıcıları ile USB bellek kullanımına sahip olmalıdır. Görüntü kayıtları istenirse herhangi bir PC de okunabilecek formata (JPEG, AVI vb) dönüştürülebilecektir.

24) Sistem kayıtlı her hasta için elektronik bir dosya oluşturacak, bu dosyada tüm hasta bilgileri, hasta görüntüleri, muayene tarihleri, teşhis ve sonuçlar, ölçüm ve analizler saklanabilecek ve görüntülenebilecektir.

25) Teklif edilen sistemde kolay kayıt imkanı için sistem panel üzerinde dokunmatik  ekrana (Touch Screens) sahip olmalıdır.

26) Sistemde 3D TEE prob ile alınmış görüntüleri kullanılarak mitral kapak 3D modellemesi, kapak anatomisi ve yapıları incelenebilmelidir. Bu özellik ile birçok sayısal veri otomatik olarak gösterilebilmelidir. Bu özellik sistem içinde bulunmalıdır. (Auto MVQ veya Mitral Valve Navigator) 

27) Sistem otomatik olarak bir rapor sayfası hazırlayabilecek, hafızaya alınmış hasta resimlerini görüntüleyebilecek ve seçilen ölçümleri otomatik olarak gösterebilecektir.

28) Sistem ham veri işleme teknolojisine sahip olmalıdır. (Raw Data veya Active Native data)

29) Sisteme istenildiğinde ücreti mukabili entegre olarak eş zamanlı (real time) veya post proses Doku senkronizasyon görüntüleme işlemini renk kodları ile kantifiye edebilen program (TSI veya Dyssyncrony İmaging Function) eklenebilmelidir.

31) Sisteme istenildiğinde stress yazılımı eklenebilmelidir.

32) Sisteme istenildiğinde entegre olarak 2D Speackle Tracking algoritmasını kullanarak sol ventrikülün segmental ve global strain değerini verebilen yazılım eklenebilmelidir. (AFI veya TMQA)

33) Teklif edilen sistem ile harici bir iş istasyonu (workstation) verilecektir.Harici iş istasyonu (Bilgisayar sistemi ) en az 160 GB Hard Disk Kapasitesine ve en az 17 inch LCD Monitöre sahip olmalıdır. Bu iş istasyonuna teklif edilen cihazdan alınan hareketli ve durağan görüntüler aktarılabilmelidir. İş istasyonuna aktarılan görüntüler üzerinde ölçüm ve hesaplamalar yapılabilmelidir. Bu iş istasyonunda aşağıda belirtilen analizler yapılabilmelidir. İş istasyonuna bağlanan renkli lazerjet prınter yardımıyla rapor ve resimlerin çıktıları A4 formatında alınabilmelidir.

  • Kalp Dokusu Deformasyon oranı (%strain) ölçülebilecek yazılımı (Strain-Strain Rate)
  • 2D starin veya benzeri
  • Kantitatif analiz
  • Otomatik EF ölçümü
  • Anatomik M Mod

 

34) Sistemde gerçek zamanlı kardiyak 3D yapmaya yarayan yazılım ve prob dahil donanım bulunmalıdır. Bu yazılım; gerçek zamanlı transözefaguel 3D kardiyak görüntüleme, Single Beat ve Multi Beat 3D Full Volume görüntüleme, iki veya üç kesitten eş zamanlı 2D ve renkli akım görüntüleme, 6 ve 9 slice görüntüleme ile 4D color görüntüleme çalışmalarını içerir özellikte olmalıdır. Firmalar ilgili yazılım ve donanım ayrıntılı bilgi ve belge sunacaklardır.

 

35) Teklif edilen sistemde entegre olarak dilate kalplerin grüntüye sığdırılması amacıyla daha geniş açıda tarama yapan özellik HVR/XVR veya Virtual Apex özelliği bulunmalıdır.

 

36) Sisteme entegre olarak 3D kalp görüntülerinde derinliği daha farklı renk koduyla gösteren Dynamic Colorization veya Depth Color Render özelliği ücreti mukabili eklenebilmelidir.

 

37) Sistemde doku detaylarının çok daha yüksek çözünürlükte incelenmesini sağlayan ve teknik olarak görüntülenmesi zor hastalarda incelemeyi kolaylaştıran nSight veya HD Imaging özelliği bulunmalıdır.

 

BÖLÜM-C AKSESUARLAR-DÖKÜMANTASYON VE KAYIT GEREÇLERİ

 

C-1) 1renkli Lazer jet printer ve 1 adet siyah beyaz video prınter verilecektir.

C-2) 1 adet 3 lead EKG kablosu verilecektir.

C-3) Yeterli güçte 1 adet UPS verilecektir.

 

BÖLÜM-D MONTAJ, EĞİTİM, GARANTİ

 

D-1) Cihaz orjinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

 

D-2) Satıcı firma cihazın kullanımı ve analiz yöntemleri ile ilgili olan eğitimi en az 2 uzman hekime cihaz başında 2 gün ücretsiz eğitim verecektir.

 

D-3) Cihazlar tüm bileşenleri, aksesuarı ve ek sistemleri birlikte yedek parça dahil 2 (iki) yıl süreyle firma garantisi altında olacaktır. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecektir.

D-4) Satıcı cihazın teslimi sonrası 10 (on) yıl süre ile yedek parça garantisi verecektir