Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hasta Adı: Hüseyin OK

  İhale Notu   : Hasta Adı: Hüseyin OK
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  11.02.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Dsim
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 3
TELEFON : 2337068 - 69
DAHİLİ :
FAKS : 2337100
E-POSTA :
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ

TEKLİF MEKTUBU                  

 

                Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 11/02/2019’a kadar idaremize vermenizi rica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat 11:30’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

 

Hasta Adı: Hüseyin OK

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış)gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır.

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilcektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

              NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                 İDARE ADI:   Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

DÖNER SERMAYE İŞLET.MÜD. FAX: 0236 – 233 7100 DAHİLİ 216-217

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

SIRA NO:             CİNSİ VE NİTELİĞİ                                                                                            ADETİ

·         VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞ BÜYÜK BOY KAPAMA SETİ 10 ADET

·         TOPLAMA KABI 30 ADET

·         VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ KAPAMA SETİ KÜÇÜK BOY 40

 

 

VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ KÜÇÜK/ORTA/BÜYÜK BOY KAPAMA SÜNGER SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki tüm ürünler vakum cihazı ile aynı markada olmalı ve vakum cihazı ile uyumlu olmalıdır.

· Vakum cihazı kullanıcı dostu renkli ekranı sayesinde basit ve hızlı kullanıma olanak sağlamalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti orijinal ambalajında tek kullanımlık ve sterilolmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki tüm ürün ambalajlarında; ürün içeriği, lot numarası ve son kullanma tarih bilgileri bulunmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki tüm ürünlerin son kullanma tarihi ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlüküçük/orta/büyük boy kapama seti, vakum cihazı tarafından uygulanan negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen olarak dağıtabilmelidir.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki sünger büyük için 25x15x3 cm orta için 18x15x3 cm küçük için 10x15x3 ebatlarında olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki gümüş iyonları süngerin dış yüzeyi ve iç alanı olmak üzere tüm süngere kimyasal homojenlikte ve sünger üretimi esnasında dağıtılmış olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki süngere gümüş iyonlarının üretim esnasında homojen olarak eklendiği belgelerle ispat etmelidir.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki gümüşlü sünger antimikrobiyel özellikte ve yarada enfeksiyon riskini en aza indirecek özellikte olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlüküçük/orta/büyük boy kapama seti, çok eksudalı, enfekte, kaviteli ve kıvrımlı bölgelerdeki yaralarda kullanılmaya uygun olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti, düşük basınç altında dahi yara çevresine anatomik uyum sağlayabilmelidir.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti süngerinin yoğunluğu 19.2-22.4 Kg/m3 olmalı ve 0.915 Kgf/cm2 gerilim gücüne sahip olmalı.(İstenildiğinde belgelenebilmeli)

· Vakum yardımlı gümüşlüküçük/orta/büyük boy kapama seti, vakum cihazının sağladığı sürekli ve aralıklı terapimodunda çalışmasına uygun olmalıdır.

· Aralıklı modda tedavi durumuna göre aralıklı modun tedavi süresi,üst basınç değeri,üst süre değeri,alt basınç değeri,alt süre değeri ayrlanabilmelidir

· Setlere uygun vakum ünitesi aralıklı çalışma modunda yara yatağına verimli basınç değişimi sağlamak için üst basınç hedefinden alt basınç değerine geçerken aktif basınç değişimi sağlayarak alt – üst basınç değişimi süresini minimumda tutmalıdır

· Vakum yardımlı gümüşlüküçük/orta/büyük boy kapama seti, uygulama esnasında oluşacak kaçaklara ve blokajlara karşı vakum cihazının sesli ve ekran görüntülü uyarısı vermesi için uygun olmalıdır

· Kapama örtü seti içerisindeki gümüşlü sünger, hidrofobik özellikte poliüretan ve "ISO-10993 Biyouyumluluk" standardına haiz, amaca uygun özellikte tıbbi süngerden üretilmiş olmalı ve negatif basınca olanak tanıyarak negatif basıncın yara kavitesinin tüm yüzeyine homojen dağıtılmasını sağlamalıdır. Bu husus geçerliliği kanıtlanmış ilgili ISO-10993 belgesi ile

kanıtlanmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindebiyouyumlu ve lateks içermeyensünger bulunmalıdır.(İstenildiğinde belgelenmeli)

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindeki süngerin gözenek boyutu, yara ile vakum cihazı arasında dengeli akışı sağlamak üzere 23-35 PPI hücre yapısında olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisinde büyük sette 3 adet, orta sette 2 adet ve küçük sette 1 adet 25x30cm ebatlarında drape bulunmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindeki drape şeffaf, steril vehava sızdırmayacakyapıda olmalı, uygulama esnasında pratiklik sağlayan ve uygulayan kişi üzerine yapışmayı engelleyecek şekilde aşamalı bir açılma mekanizmasına sahip olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindeki drape,biyouyumlu ve anti-alerjik özellikteki poliüretan materyalden yapılmış olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisinde, vakum cihazı ile bağlantıyı sağlayacak kendinden hortumlu port düzeneği bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumun, vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içindeki kapama süngerini uygulanan yara bölgesinden kaldırmadan hastayı belirli bir süre vakum yardımlı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak şeklindeklempleri olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindeki port düzeneği ve düzeneğe ait hortum bölümü, hastanın hareketi sonucunda oluşacak temaslarda, etkiyi azaltacak şekilde yumuşak ve biyouyumlu silikon malzemeden yapılmış olmalıdır. Port düzeneği ve hortumu; hasta hareketleri sonucu oluşacak; eğilme, bükülme ve katlanma durumlarında yeterli esneklik ve kırılmama özelliğine sahip olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti içerisindeki port düzeneğine ait esnek ve kırılgan olmayan hortum kısmı, vakum cihazına olan ek bağlantıyı yara bölgesinden uzakta tutmak için en az 70cm uzunluğunda olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti ile kullanılan vakum cihazı, terapi kesintiye uğratılmadan dahi rahatça taşınabilmesi en fazla 1 kg ağırlığında olmalı ve taşımayı kolaylaştırıcı çanta, tutacak, askı vs donanımı ile beraber sağlanmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti ile kullanılan vakum cihazı, 50 mmHg ile 230 mmHg(devamlı modda) 0 mmHg ile 230 mmHg (aralıklı modda) basınç aralığında vakum işlevi yapabilmelidir.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti ile kullanılan vakum cihazı, şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve batarya tam şarj edildikten sonra normal koşullarda fişe takılı olmaksızın en az 6 saat terapiyi sürdürebilmelidir.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti ile birlikte kullanılan vakum cihazlarının TİTUB kaydı ve hasta güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.

· Vakum yardımlı gümüşlü küçük/orta/büyük boy kapama seti tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin gereksinimi kadar, belirtilen özelliklerdeki vakum cihazları ücretsiz olarak teklif veren firma tarafından sağlanmalı ve mevcut cihazlarda oluşabilecek arıza halinde 24 saat içinde cihaz desteği sağlanmalıdır.

· Yüklenici firma bozuk ve hatalı çıkan ürünlerini yenisi ile değiştirmelidir. Teklif edilecek UTS’ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifin ekinde sunulması gerekmektedir

 

VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

· Vakum yardımlı toplama seti, vakum yardımlı kapama seti ve vakum cihazı ile birbirine uygun üretilmiş ve fonksiyonelliğin sağlanması açısından aynı marka olmalıdır. Toplama kabı üzerinde üretici firma marka bilgisi bulunmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama setinden dışarıya koku, bakteri ve sıvı sızdırmayan filtrasyon sistemi olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti; hasta, sağlık personeli ve yardımcı personel için kontaminaston ve bulaşma riski oluşturmaması için hiçbir şekilde açılabilir, delinebilir veya kesilebilir olmamalı.

· Vakum yardımlı toplama seti parçaları hiçbir şekilde uygulayıcı ve kullanıcıya zarar verecek şekilde çapak ve keskin kenarlar içermemelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti, içindeki sıvının görünmesine izin verecek şekilde şeffaf olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti; farklı yara durumlarında kullanılabilmek üzere 200 ml, 400 ml ve 600ml (±50ml) sıvı toplama kapasitesi seçeneklerine sahip olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, içerisinden toplanan sıvıyı katılaştırarak hareket etmesini engelleyecek jelleştirici ajan olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, tek kullanımlık ve etilen oksit yöntemiylesteriledilmiş olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, vakum cihazına entegre şekilde ilave hortum bağlantısına ihtiyaç duymadan takılabilir olmalıdır.(tek parça olmalıdır)

· Vakum yardımlı toplama setinin son kullanım tarihi, malzemenin tesliminden itibaren en az 2yıl olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, tekli ambalajında olmalıdır ve ambalaj üzerinde ürün bilgisi, son kullanım tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama setindeki bağlantı hortumu, kapamadan gelen bağlantı hortumuna kaçak ve ayrılmaya karşı güvenli olarak Luer-Lock kilit sistemi ile bağlanmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama setinin bağlantı hortumunda klempler bulunmalıdır ve bu sayede pansuman değişimde meydana gelebilecek sıvı reflüsüne engel olmalıdır. Toplama setine ait bağlantı hortumu, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu olmalı ve kolaylıkla takılabilmelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti, CE belgesine sahip olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, vakum cihazının sağladığı sürekli ve aralıklı terapimodunda çalışmasına uygun olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti, toplama kabının dolması durumda cihaz içerisine sıvı geçirmeyecek filtre sistemine sahip olmalı ve kabın dolması durumunda sesli ve ekran üzerinde görsel olarak uyarı vermelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti, uygulama esnasında oluşacak kaçaklara karşı vakum cihazının sesli ve ekran görüntülü uyarısı vermesi için uygun olmalıdır

· Vakum yardımlı toplama seti; vakum cihazı üzerinden ayarlanabilen basınç ve tedavi aralığı seçenekleri ile uyumlu olarak çalışabilmelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti; vakum cihazının kapama seti ile olan bağlantılarda meydana gelecek blokaj durumuna karşı sesli ve görüntülü uyarı vermesi için uygun olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti,uygulama terapilerinde mekanik stimulus özelliğini koruyacak dayanıklılığa sahip olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti ile vakum cihazı arasındaki bağlantıyı sağlayan ekipman, kapama süngerini hastadan çıkarmadan vakum cihazından ayırmayı ve yeniden birleştirmeyi sağlamalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti ile kullanılan vakum cihazı, terapi kesintiye uğratılmadan dahi rahatça taşınabilmesi en fazla 1 kg ağırlığında olmalı ve taşımayı kolaylaştırıcı çanta, tutacak,askı vs donanımı ile beraber sağlanmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti ile kullanılan vakum cihazı, 50 mmHg ile 230 mmHg basınç aralığında vakum işlevi yapabilmelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti ile kullanılan vakum cihazı, şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve batarya tam şarj edildikten sonra normal koşullarda fişe takılı olmaksızın en az 6 saat terapiyi sürdürebilmelidir.

· Vakum yardımlı toplama seti ile birlikte kullanılan vakum cihazlarının TİTUB kaydı ve hasta güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.

· Vakum yardımlı toplama seti tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin gereksinimi kadar, belirtilen özelliklerdeki vakum cihazları ücretsiz olarak teklif veren firma tarafından sağlanmalı ve mevcut cihazlarda oluşabilecek arıza halinde 24 saat içinde cihaz desteği sağlanmalıdır.

· Yüklenici firma bozuk ve hatalı çıkan ürünlerini yenisi ile değiştirmelidir.

· Teklif edilecek UTS’ne kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifin ekinde sunulması gerekmektedir