Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alınacaktır. (Doç.Dr.V.Nüket TİRTOM'un 2019-065 nolu projesi için)

  İhale Notu   : BAP için 1 kalem malzeme alınacaktır. (Doç.Dr.V.Nüket TİRTOM'un 2019-065 nolu projesi için)
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  21.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                      14/05/ 2019
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Doç.Dr.V.Nüket TİRTOM'un 2019-065 nolu    projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 21/05/2019 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 00 00   1057  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  10 kalemin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Beher cam ( 50 mL) 30 adet      
2 Balon Joje Cam (50 mL) 20 adet      
3 Balon Joje Cam (25mL) 20 adet      
4 Pipet (1 mL) 10 adet      
5 Pipet (5 mL) 10 adet      
6 Pipet (10 mL) 10 adet      
7 Puar (3 Yollu) 5 adet      
8 Eldiven Pudrasız medium 2 paket      
9 Manyetik Balık (3 cm) 10 adet      
10 Parafilm 1 paket      
             
             
             
             
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  

Genel Toplam

 

 

 TEKNİKŞARTNAMELER

Beher

50 ml 30 tane

Çin malı olmamalıdır. İçerdikleri hacme (ln) ve DIN/ISO “A” kalite toleranslarına göre kalibre edilmiş olmalıdır. Balon jojeler, 50 ml lik  hacimlerde olmalıdır. Bora silikat camdan üretilmiş olmalı. Çin malı olmamalıdır

Balonjoje

25, 50 ml 20 şer tane

Çin malı olmamalıdır. İçerdikleri hacme (ln) ve DIN/ISO “A” kalite toleranslarına göre kalibre edilmiş olmalıdır. Balon jojeler, 25, 50 ml lik  hacimlerde olmalıdır. Bora silikat camdan üretilmiş olmalı ve polipropilen kapakları ile birlikte verilmelidir. Çin malı olmamalıdır

Dereceli Pipet

1,  5, 10, ml’lik 10 ar tane

İçerdikleri hacme (ln) ve DIN/ISO “A” kalite toleranslarına  göre kalibre edilmiş olmalıdır. Pipetler 1 , 5, 10, ml lik  hacimlerde olmalıdır. Bora silikat camdan üretilmiş olmalı. Çin malı olmamalıdır.

Puar

5 adet. Çin malı olmamalıdır.

Eldiven

Lateks 2 kutu.

Magnetik Balık

3cm, 10 adet

Parafilm

1 kutu

Asetilen Gazı Dolumu

 1 adet asetilen tüpü dolumu

Analitik ölçümlerde kullanıma uygun olmalıdır.