Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Dr.Öğr.Üyesi Recep Onur UZUN 2019-061)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
14.05.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr.Öğr.Üyesi Recep Onur UZUN 2019-061 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 20/05/2019  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Takım Dolabı 1 adet      
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

Takım Dolabı

En az 8 çekmeceli.

İki ağız anahtarlar (6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26) dahil.

Kombine anahtarlar (6-7-8-9-10-11-12-13 14-17-19-22) dahil.

Yıldız anahtarlar (6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17 18x19-20x22) dahil.

Altı (4-5-6 7-8-9-10 11-12-13) ve sekiz köşe lokmalar, ¼’’ karbüratör lokma takımı, ¼’’ cırcır kolu, ¼’’ mafsal, ¼’’ T kolu, ara kol (54 ve 100 mm), ¼’’ mafsallı kol dahil.

½’’ lokmalı allen uçlar (H5-H6-H7-H8-H10-H12-H14), ½’’ lokmalı star uçlar (T20-T25-T27-T30-T40 T45-T50-T55-T60), uzun boy kombine anahtar (16-18mm), altı köşe allen takımı (2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12) dahil.

3 sıralı tel fırça, oluklu levye (400 mm), spiralli mıknatıs (500 gr), düz topaç tornavida (6,5x25), yıldız topaç tornavida (6x25), lokma uçlu tornavida (6-7-8-9-10-13), manyetik bits tutucu tornavida (6,3x120), yuvarlak başlı allen takım, bits set takımı dahil.

Cırcır kombine anahtar (10-13-17-19 mm), T tipi torx allen anahtar (T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40), ½’’ altı köşe derin lokma (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19), altı köşe havalı lokma (13-17-18-19-24 mm) dahil.

İç eğri segman pense (170 mm), iç düz segman pense (180 mm), dış eğri segman pense (170 mm), dış düz segman pense (180 mm), yan keski rod izole (160 mm), düz kargaburun rod izole (200 mm), kombine pense rod izole (180 mm), ayarlı pense, kurbağacık anahtar (10’’), üniversal fort pense (240 mm) dahil.

Rod seri düz uçlu tornavida (4x100-5x125-6x150-8x175), rod seri yıldız uçlu tornavida (4,5x80-6x100), tesviyeci çekiç (300 gr), plastik çekiç (Ø30), konik pim zımba (5 mm), düz pim zımba (5 mm), nokta zımba (5x20), düz keski (150 mm), T tipi allen anahtar (3-4-5-6-7-8) dahil.