Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Doç. Dr. Hayati Mamur 'un 2019-003 nolu projesi ) için 18 kalem malzeme alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 20 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  14 / 05 / 2019
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç. Dr. Hayati Mamur 'un 2019-003 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi  20 / 05 / 2019  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 18 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Yüksek devirli (Şanzıman sistemli) BLDC motor (250 W) 1 Adet      
2 Direct-drive BLDC motor (250 W) 1 Adet      
3 Akü (12 V 60 Ah) 2 Adet      
4 48 V 10 Ah Lityum iyon pil grubu 1 Paket      
5 Mikrodenetleyici 18F4431 5 Adet      
6 MOSFET 75NF75 100 Adet      
7 MOSFET sürücüler (IR2104) 50 Adet      
8 STM32F407 kart 1 Adet      
9 PIC KIT3 1 Adet      
10 SOKET (PIC KIT 3 için kullanılacaktır ve üzerine PIC yerleştirilecektir. 1 Adet      
11 Schotky Diyot MBR10100 30 Adet      
12 Kondansatör: 100 uF, 100 V 30 Adet      
13 Bobin: 50 uH 30 Adet      
14 Direnç: 100 Adet, 0,25 W 100 Adet      
15 Gerilim Sinyal Dönüştürücü 5 adet - LV25P 3 Adet      
16 Akım Sinyal Dönüştürücü: 12 adet – LTS25 6 Adet      
17 Baskı devre plaketi: 1.2 m2 1 Adet      
18 Konum sensörü 3 Adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

Şanzıman sistemli BLDC motor

·         250 W gücünde olmalıdır.

·         24-48 V çalışma gerilimli olmalıdır.

·         5-20 A nominal akım olmalıdır.

·         3 fazlı olmalıdır.

·         120 derece açı ile 3 adet Hall etkili sensöre sahip olmalıdır.

Direct-drive BLDC motor

·         250 W gücünde olmalıdır.

·         24-48 V çalışma gerilimli olmalıdır.

·         5-20 A nominal akım olmalıdır.

·         3 fazlı olmalıdır.

·         120 derece açı ile 3 adet Hall etkili sensöre sahip olmalıdır.