Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 31 sarf malzeme alımı (Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN - 2021-081)

  İhale Notu   : İrtibat: Samet KARABACAK Dahili: 1058
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  18.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  İPTAL
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-  11.10.2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof. Dr. Kemal ÖZBİLGİN'in yürütücüsü olduğu 2021-081 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)  maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 18/10/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 237 28 86 - 201 00 00   1058  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Şehit Prof. Dr. İlhan VARANK Yerleşkesi -  Yunusemre / MANİSA'' adresine gönderilmelidir. Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır. Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.
5- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknik şartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9- 31 kalem malzemenin tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 LPS 1 adet      
2 MCC950 -Medchem 1 adet      
3 Polimeraz kiti 1 adet      
4 Agaroz 1 adet      
5 96 well plate 1 adet      
6 PCR seal 1 adet      
7 Glisin 1 adet      
8 NaCl 1 adet      
9 Tween20 1 adet      
10 Süt tozu 1 adet      
11 IHC-Sekonder kit 1 adet      
12 RPMI medyum 4 adet      
13 FBS 1 adet      
14 L-Glutamin 1 adet      
15 t75 Flask 1 adet      
16 Steril filtreli mikropipet Ucu (10 ul) 5 Paket      
17 Steril filtreli mikropipet Ucu (100 ul) 5 Paket      
18 Steril filtreli mikropipet Ucu (1000 ul) 5 Paket      
19 Serolojik pipet ucu (10ml) 1 Paket      
20 yuvarlak lamel (12mm) 1 Paket      
21 Büyük paket pipet ucu-10 ul 1 Paket      
22 Büyük paket pipet ucu-20 ul 1 Paket      
23 Büyük paket pipet ucu-100 ul 1 Paket      
24 Büyük paket pipet ucu-1000 ul 1 Paket      
25 IL-1ß Human ELISA kit (serum/supernatant) 1 adet      
26 Pipet ucu (5ml) 1 Paket      
27 Steril PBS 1 adet      
28 Tripsin EDTA (hücre kültürü) 1 adet      
29 DMSO 1 adet      
30 pennicilin-streptomisin (hücre Kültürü) 1 adet      
31 Cell Scrapper 1 adet      
             
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  taahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

Lipopolysaccharides from Escherichiacoli O111:B4

 

1.       Ürünliyofilize toz şeklinde bulunmalıdır.

2.       Ürün serotipi O111:B4 olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200 mg verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik L2630 olmalıdır.

6.       2-8 derecede saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

MCC950 sodium

 

1.       Ürün Cas No: 256373-96-3, Moleküler Ağırlık: 426.46 ve Purity: 99% olmalıdır.

2.       Ürün toz halde bulunmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 100mg verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik HY-12815A olmalıdır.

6.       2-8 derecede saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Taq DNA Polymerase (w dNTPs)

 

1.       Ürün Taq DNA polimeraz, dNTP ve 10X PCR tampon çözeltisi içermelidir.

2.       PCR ve qPCR çalışmaları için uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 400µl, 1000U verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik E01-02-50 olmalıdır.

6.       2-8 C’de saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

9.       Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Agarose

1.       Ürün biyoreaktif ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

2.       Ürün Cas No: 912-36-6 olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

a.        LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200gr verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik 902.012 olmalıdır.

6.       Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

10.    MicroAmp™ Fast Optical 96-Well ReactionPlatewithBarcode, 0.1mL

11.    Ürün, 96-well Plate formatında olmalıdır.

12.    Ürün, PCR ve qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

0.1    mL çalışma hacminde olmalıdır.

13.    Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

14.    Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

15.    Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

16.    Orijinal ambalajında 20 adet verilmelidir.

17.    Çalışmada kullanılacak özellik 4346906 olmalıdır.

18.    Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

19.    Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

MicroAmp™ Optical Adhesive Film

 

1.       Ürün, 96-Well Plates ile kullanıma uygun olmalıdır.

2.       Ürün, PCR ve qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

3.       Orijinal ambalajında 50 adet verilmelidir.

4.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik4360954olmalıdır.

6.       -15 ila -25°C’de saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Glycine

 

1.       Ürün Purity: ≥ 98.5% ve Cas No: 56-40-6 olmalıdır.

2.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

3.       Orijinal ambalajında 2kg verilmelidir.

4.       Çalışmada kullanılacak özellik 927.032 olmalıdır.

5.       Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

SodiumChloride

1.       Ürün Purity: ≥ 99.5% ve Cas No: 7647-14-5 olmalıdır.

2.       ACS,ISO,REAG.PH EUR özelliklerine sahip olmalı ve analizlerde kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 2kg verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik 969.036 olmalıdır.

6.       Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Largevolume Tween 20

1.       Ürün İmmunhistokimyasal çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

2.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

3.       Orijinal ambalajında 125mlverilmelidir.

4.       Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-TW olmalıdır.

5.       Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Blotto, non-fatdrymilk

 

1.       Ürün yağsızliyofilizesüt tozu olmalıdır.

2.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

3.       Orijinal ambalajında 500grverilmelidir.

4.       Çalışmada kullanılacak özellik sc-2324 olmalıdır.

5.       2-8 C’de saklanmalıdır.

6.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

UltraVisionPolyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit

 

1.       Micro polymer teknoloji ile üretilmiş, datasheetdemicropolymer ifadesi bulunmalıdır.

2.       Rat,Mouse,Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır

3.       Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

4.       WB, IP, IHC, IF, FC  boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

5.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,

0.5.1.1      LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

6.       Orijinal ambalajında 125ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

7.       Çalışmada kullanılacak özellik TP-125-HL olmalıdır.

8.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

9.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

RPMI 1640

 

1.       Ürün L-glutamine içermeli ve steril-filtreli olmalıdır.

2.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 1000mlverilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik RPMI-A olmalıdır.

6.       2-8 C’de saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

FBS

 

1.       Ürün South Americaorigin ve 0.2 µm steril-filtreli olmalıdır.

2.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 1000mlverilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik P30-3306 olmalıdır.

6.       -15 ile -20C arasında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

L-glutamine

 

1.       Ürün200 mMsteril-filtreli olmalıdır.

2.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200mlverilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik GLN-B olmalıdır.

6.       -15 ile -20 C arasında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

75 cm² Cell CultureFlask

1.       Ürün 75 cm² olmalıdır.

2.       Ürün filtre kapaklı, PS, TC treatedve sterilolmalıdır.

3.       Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

4.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik 70075 olmalıdır.

6.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.       Orijinal steril ambalajında 200 adetverilmelidir.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

10 µl Filtreli Pipet Ucu

1.       Ürün filtreli, şeffaf, steril ve rack içerisinde olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 10 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 96 ad/rack ve 10 rackverilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik 5030030C olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

100µl Filtreli Pipet Ucu

1.       Ürün filtreli, şeffaf, steril ve rack içerisinde olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 100 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 96 ad/rack ve 10 rackverilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik 5030066C olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

1000 µl Filtreli Pipet Ucu

 

1.       Ürün filtreli, şeffaf, steril ve rack içerisinde olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 1000 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında96 ad/rack ve 10 rackverilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik 5130150C olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

10 ml Serolojik Pipet Ucu

 

1.       Ürün 10 ml hacminde ve şeffaf olmalıdır.

2.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

3.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200 adet verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik 005.01.005 olmalıdır.

6.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Yuvarlak Lamel

 

1.       Ürün 12 mm olmalıdır.

2.       Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

3.       Lameller renksiz, tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında bir pakette 200 adet verilmelidir.

5.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik C911320 olmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

10 µl Filtreli Pipet Ucu, lowretention

 

1.       Ürün filtreli ve şeffaf  olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 10 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 2000 adet verilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik TF-010 olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

20 µl Filtreli Pipet Ucu, lowretention

 

1.       Ürün filtreli ve şeffaf  olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 20 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 2000 adet verilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik TF-011 olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

100µl Filtreli Pipet Ucu, lowretention

 

1.       Ürün filtreli ve şeffaf  olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 100 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 2000 adet verilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik TF-100 olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

1000µl Filtreli Pipet Ucu, lowretention

 

1.       Ürün filtreli ve şeffaf olmalıdır.

2.       Ürün hacmi 1000 µl olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 2000 adet verilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik TF-1000 olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Human IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit

 

1.       Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2.       Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

3.       Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

4.       Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

5.       Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

6.       Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden

7.       itibaren 2-8 derecede 12 ay stabil kalmalıdır.

8.       Kit;serum,doku ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

9.       Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar

10.    gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

11.    Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

12.    Kitin %CV’si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

13.    Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

14.    Kit lipo protein oksidasyon reaksiyon curveeldesine imkân vermelidir.

15.    Kitin CE belgesi olmalıdır.

16.    Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

17.    Çalışmada kullanılacak özellik E-EL-H0149 olmalıdır.

18.    Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 60 ml, Reagent 2 Hacmi 15 ml olmalıdır.

19.    Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

20.    Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

5 ml Serolojik Pipet Ucu

 

1.       Ürün 5 ml hacminde ve şeffaf olmalıdır.

2.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

3.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında bir pakette 500 adet verilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik 005.01.004 olmalıdır.

6.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Dulbecco’s PBS (1x)

1.       Ürün w/o Ca& Mg, w/o PhenolRed özelliklerinde olmalıdır.

2.       Ürün steril-filtreli olmalıdır.

3.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

4.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

5.       Orijinal ambalajında 1000mlverilmelidir.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik PBS-1A olmalıdır.

7.       2-8 C’de saklanmalıdır.

8.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

9.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.    Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x)

1.       Ürün PhenolRediçermelidir ve steril-filtreli olmalıdır.

2.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200mlverilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik TRY-3B  olmalıdır.

6.       -15 ile -20C arasında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Dimethylsulfoxide (DMSO) For Cell Culture

 

1.       Ürün Cas No: 67-68-5 olmalıdır.

2.       Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Çalışmada kullanılacak özellik P60-36720 olmalıdır.

5.       Ürün orijinal ambalajında 200ml verilmelidir.

6.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

7.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Penicillin/Streptomycin (100x)

1.       Ürün steril-filtreli olmalıdır.

2.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

3.       Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200mlverilmelidir.

5.       Çalışmada kullanılacak özellik PS-B  olmalıdır.

6.       -15 ile -20C arasında saklanmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

 

Cell Scraper

1.       Ürünün eni 13 mm, total uzunluğu 220 mm olmalıdır.

2.       Ürün steril olmalıdır.

3.       Ürün, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

4.       Orijinal ambalajında 200 adet verilmelidir.

5.       Etiketin üzerinde üretici firmabilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

6.       Çalışmada kullanılacak özellik 710001 olmalıdır.

7.       Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

8.       Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.       Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.