Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAp ( Yrd. Doç. Dr. Berrin Tuğrul 'un 2017-043 nolu projesi ) İçin 55 Kalem Sarf Malzeme Alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  24.07.2017
SAATİ :  00:00
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                14 / 07 / 2017
       Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Yrd. Doç. Dr. Berrin Tuğrul 'un 2017-043 nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 24 / 07 / 2017 saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Ömer VAROL
BAP Şefi
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü B Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 55  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Avidin/Biotin Blocking Kit 1 kutu      
2 Balon joje (50 mL) 1 adet      
3 Balon joje (100 mL) 1 adet      
4 Balon joje (250 mL ) 1 adet      
5 Balon joje (500 mL ) 1 adet      
6 Beher  (10 mL ) 1 adet      
7 Beher  (25 mL ) 1 adet      
8 Beher  (50 mL) 1 adet      
9 Beher  (100 mL) 1 adet      
10 Beher (500 mL) 1 adet      
11 Bicinchoninic asit (BCA) kiti 1 kutu      
12 Coplin jar (50 mL) 20 adet      
13 Eldiven 4 kutu      
14 Erlen (50 mL) 1 adet      
15 Erlen (100 mL) 1 adet      
16 Erlen (250 mL) 1 adet      
17 Erlen (500 mL) 1 adet      
18 Falcon tüpü (15 mL) 1 poşet      
19 Falcon tüpü (50 mL) 1 poşet      
20 Filtre kağıdı (40x40) 2 paket      
21 Filtresiz pipet ucu (10 µL) 1 poşet      
22 Filtresiz pipet ucu (100 µL) 1 poşet       
23 Filtresiz pipet ucu (1000  µL) 1 poşet      
24 Glisin 2 kg      
25 Hazır jel (PAGE için) 1 kutu      
26 Homojenizasyon tüpü (2 mL) 1 paket      
27 Horseradish Peroxidase Streptavidin ( 1 mg ) 1 adet      
28 Huni (40 mm) 3 adet      
29 Huni (80 mm) 3 adet      
30 IHC Select  Blocking Reagent (50 mL) 1 adet      
31 İnsan anti-Beta-Catenin Antikoru (100 mL) 1 adet      
32 İnsan anti-CaSR Antikor (100 mL) 1 adet      
33 İnsan anti-VDR Antikoru (200 mL) 1 adet      
34 insan anti-beta aktin antikoru (100 mL) 1 adet      
35 Lam kutusu (25'lik) 3 adet      
36 Lamel büyük 1 paket      
37 Manyetik balıklar (10 mm) 10 adet      
38 Mezür (100 mL) 1 adet      
39 Mezür (250 mL) 1 adet      
40 Mezür (500 mL) 1 adet      
41 Mezür (1000 mL) 1 adet      
42 Mikrotom bıçağı 1 adet      
43 Spatül makro kaşıklı, paslanmaz çelik 120  2 adet       
44 NaCl 1 adet      
45 PAP Pen  1 adet      
46 Parafilm (50x75) 1 adet      
47 Parafin (2,5 kg) 1 adet      
48 Plastik beher  20 adet      
49 Plastik Kapaklı Şale 20 adet      
50 Poli lizinli lam 1 kutu      
51 Protease Inhibitor Cocktail (1 mL) 1 Adet      
52 Puar  20 adet      
53 Şırınga ucu filtre  1 paket      
54 Sitrat tampon (1 L) 1 adet      
55 Tartım kabı (30 mL) 1 paket      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

……………………………….TEKNİK ŞARTNAMESİ

İstenilen cihazın, kırtasiyenin vd. adı

Teknik Özellikleri

Projede İstenme Gerekçesi

Avidin/Biotin Blocking Kit

 

Kit 18ml Avidin D ve 18 ml Biotin içermelidir. +4°C’de saklanmalıdır.

İmmünuhistokimya boyamaları için.

Balon joje

50 ml boyutunda olamlıdır. Cam olmalıdır.

Çözeltileri hazırlamada, saklama işlemƖerinde kullanılacaktır.

Balon joje

100 ml boyutlarında olmalıdır.  Cam olmalıdır.

Çözeltileri hazırlamada, saklama işlemƖerinde kullanılacaktır.

Balon joje

250 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Çözeltileri hazırlamada, saklama işlemƖerinde kullanılacaktır.

Balon joje

500 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Çözeltileri hazırlamada, ve saklamama işlemƖerinde kullanılacaktır.

Beher

10 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması işlemlerinde kullanılacaktır.

Beher

25 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması işlemlerinde kullanılacaktır.

Beher

50 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması işlemlerinde kullanılacaktır.

Beher

100 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması işlemlerinde kullanılacaktır.

Beher

500 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması işlemlerinde kullanılacaktır.

Bicinchoninic asit (BCA) Kiti

Renksiz olmalıdır. 1 lt. olmalıdır.

Çözeltinin toplam protein konsantrasyonunun kantitatif olarak belirlenmesi için kullanılacaktır.

 

Coplin jar

50 ml olmalıdır.

Çözeltileri hazırlamada, saklama işlemƖerinde kullanılacaktır

Eldiven

Pudrasız PCR eldiveni mini boy olmalıdır. 4 kutu olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında koruma amaçlı kullanılacaktır.

Erlen

50 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama ve çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Erlen

100 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama ve çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Erlen

250 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama ve çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Erlen

500 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır.

Çözelti hazırlama ve çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Falcon tüpü

15 ml olmalıdır.

Çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Falcon tüpü

50 ml olmalıdır.

Çözelti saklama işlemlerinde kullanılacaktır.

Filtre kağıdı

40x40 boyutlarında olamlıdır. 200 adet olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacaktır.

Filtresiz pipet ucu

Steril olmalıdır. Otoklavlanabilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 1-10 uL hacminde olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacaktır.

Filtresiz pipet ucu

Steril olmalıdır. Otoklavlanabilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 1-100 uL hacminde olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacaktır.

Filtresiz pipet ucu

Steril olmalıdır. Otoklavlanabilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 1000 uL hacminde olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacaktır.

Glisin

Saflığı en az %98 olmalıdır. Sudaki çözünürlüğü 100 mg/ml olmalıdır. Poliakrilamid jel elektroforezinde kullanılan tamponların ve Western Blotting işleminde transfer tamponun hazırlanmasında kullanılacak özellikte olmalıdır. 2 kg olmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları sırasında kullanılacaktır.

Hazır jel

Poliakrilamid ve 8.6 x 6.7 cm olmalıdır.

Western blot çalışması için kullanılacaktır.

Homojenizasyon tüpü

2 ml olmalıdır.

Western blot çalışması dokuların homojenizasyonu için kullanılacvaktır.

Horseradish Peroxidase Streptavidin

 

0.05 M NaHCO3’deki aktif konjugat konsantrasyonu  1.0 mg/ml ve pH 8.3 olmalıdır. Koruyucu olarak 0.05% thimerosal kullanılmalıdır. HRP/Streptavidin oranı 1.5 Molar olmalıdır. 2-5 µg/ml konsantrasyonda kullanılmalıdır.1 mg olmalıdır.

Western blot ve immunohistokimya çalışmalarında kullanılacaktır.

Huni

 Çapı 50 mm olmalıdır. Cam olmalıdır.

Western blot ve immunohistokimya çalışmalarında sıvıların aktarılmasında kullanılacaktır .

Huni

Çapı 75 mm olmalıdır. Cam olmalıdır.

Western blot ve immunohistokimya çalışmalarında sıvıların aktarılmasında kullanılacaktır.

IHC Select  Blocking Reagent

Parafin kesitlerde immunohistokimyasal boyamalarda kullanmak için önceden dilüe edilmiş olmalıdır. 50 ml olmalıdır.  Koruyucu olarak 0.1% ProClin 300 içeren PBS’te ve  2- 8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır.

İmmunohistokimya çalışması için gereklidir.

İnsan anti- CaSR Antikor

Fare monoklonal antikor olmalıdır.  İmmunohistokimya (parafin kesitlerde) ve Western blotting için uygun olmalıdır. Dilüsyon oranları immunohistokimya için 1:50 - 1:100 arasında, Western blotting için 1:50 - 1:100 arasında olmalıdır. 100 µl olmalıdır. İzotipi IgG2A olmalıdır. Saklama tamponu tris glisin ve 0.15M NaCl  içermelidir ve ayrıca koruyucu olarak 0.05% sodium azid içermelidir. +4°C’de sevkedilmeli  ve  -20°C de alikotlanarak saklanmalıdır

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir

İnsan anti- VDR Antikoru

Fare monoklonal antikor olamalıdır. İmmunohistokimya (parafin kesitlerde) ve Western blotting için uygun olmalıdır. Dilüsyon oranları immunohistokimya için 1:50 – 1:500,  Western blotting için 1/100 – 1:500 olmalıdır. Western Blot’ta yaklaşık 60 kDa’luk  bir bant belirlenmelidir. 200 µl olmalıdır. Saklama tamponu 0.2% BSA, PBS içermelidir, pH 7,4 olmalıdır ve ayrıca koruyucu olarak 0.09% sodium azid içermelidir. İzotipi IgG2b olmalıdır. +4°C’de sevkedilmeli  ve  -20°C de alikotlanarak saklanmalıdır.

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir

İnsan anti-beta aktin antikoru

Far monoklonal antikor olmalıdır. İmmunohistokimya (parafin kesitlerde) ve Western blotting için uygun olmalıdır. Dilüsyon oranları immunohistokimya için 1:500 Western blotting için 1:500 olmalıdır. Western Blot’ta yaklaşık 42 kDa’luk bant oluşturmalıdır.

 

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir

İnsan anti-beta-Catenin Antikor

Fare  monoklonal olmalıdır.. İmmunohistokimya (parafin kesitlerde) ve Western blotting için uygun olmalıdır. Dilüsyon oranları immunohistokimya için 1/500, Western blotting için 1/5000 - 1/10,000 arasında olmalıdır. Western Blot’ta yaklaşık 92 kDa’luk bir bant belirlenmelidir. 100µl olmalıdır. Saklama tamponu 40% Glycerol, 0.05% BSA, 0.15M Sodium chloride, 50mM Tris glycine içermelidir, pH 7.4 olmalıdır ve ayrıca koruyucu olarak 0.02% Sodium Azid içermelidir. İzotipi IgG1 olmalıdır.  +4°C’de sevkedilmeli  ve  -20°C de alikotlanarak saklanmalıdır.

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir

Lam kutusu

100 adet  lam alabilecek kapasitede olmalıdır.

Lamları saklamak için kullanılacaktır.

Lamel büyük

24x60 mm boyutlarında olmalıdır. 100 adet olmalıdır. Önceden temizlenmiş ve kullanıma hazır olmalıdır.

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir

Manyetik balık

10 x 6 mm boyutunda olmalıdır.

Çözeltilerin karıştırılması için kullanılacaktır.

Mezür

100 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılacaktır.

Mezür

250 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılacaktır.

Mezür

500 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılacaktır.

Mezür

1000 ml boyutlarında olmalıdır. Cam olmalıdır.

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılacaktır.

Mikrotom bıçağı

Bir pakette 50 adet olmalıdır.

İmmunohistokimya çalışmasında parafin bloklardan kesit almak için kullanılacaktır.

NaCl

1 kg olmalıdır.

İmmünohistokimya ve Western Blot analizi için gereklidir.

PAP Pen

5 mm olmalıdır.

İmmünohistokimya çalışmalarında işaretleme için kullanılacaktır.

Parafilm

 

0.127mm kalınlıkta olmalıdır. 50x75 boyutlarında olmalıdır. Havaya, diğer gazlara, alkole, yaygın asitlere dayanıklı olmalıdır.

Çözeltilerin hava olmadan saklanmasında kullanılacaktır.

Parafin

2,5 kg olmalıdır.

İmmunohistokimya çalışması sırasında dokuların gömülmesi ve kesit alınması işlemlerinde kullanılacaktır.

Plastik beher

2000 ml olmalıdır.

Sıvıların ve çözeltileri karıştırmak için kullanılacaktır.

Plastik kapaklı şale

20 adet olmalıdır.

İmmunohistokimya çalışması sırasında örneklerin boyanması işleminde kullanılacaktır.

Poli lizinli lam

Polilizin kaplı olmalıdır. Rodajlı olmalıdır. 25x75x1.0 mm boyutlarında olmalıdır.

İmmunohistokimya çalışmasında kullanılacaktır.

Protease Inhibitor Cocktail

Serin,sistein,aspartik ve metalloproteazların inhibisyonu için geniş spesifiteye sahip proteaz inhibitörlerinin karışımı olmalıdır. 1 ml olmalıdır. -20 °C’de 5 yıl saklanabilmelidir

Western blot çalışmasında proteaz inhibitörü proteinlerin yıkılmasına neden olabilecek proteazların aktivitesini inhibe etmek amacıyla kullanılacaktır.

Puar

3 yolu olmalıdır.

Sıvıların ve çözeltilerin aktarılmasında, ölçülmesinde kullanılacaktır.

Sitrat tampon

1 lt olmalıdır.

İmmunohistokimya çalışması için kullanılacaktır.

Spatül

Makro kaşıklı ve paslanmaz çelik olmalıdır.

İmmunohistokimya ve western blot çalışmaları sırasında toz malzemenin aktarılması için kullanılacaktır

Şırınga ucu filtre

1 pakette 50 adet olmalıdır.

İmmunohistokimya ve western blot çalışmaları için kullanılacaktır.

Tartım kabı

30 ml olmalıdır. 1 pakette 100 adet olmalıdır.

İmmunohistokimya ve western blot çalışmaları sırasında katı malzemelerin tartımı için kullanılacaktır.