Celal Bayar Üniversitesi
İPTAL İHALELER
v

Basligi
İhale Türü
İhale Tarihi(Büyükten Küçüğe)
v
v
Merkezi Lab. Tıbbi Mikrobiyoloji Biriminde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı (7 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 04.12.2020
BAP için 13 kalem malzeme satın alınacaktır.(Doç.Dr. Erdoğan KOCAMAZ'ın 2020-63 nolu projesi için) DOĞRUDAN TEMİN 03.12.2020
BAP ( Dr. Öğr. Dr. İlker Polatoğlu 'nun 2019-142 nolu projesi ) için 7 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır. DOĞRUDAN TEMİN 02.12.2020
BAP ( Dr. Öğr. Dr. İlker Polatoğlu 'nun 2019-142 nolu projesi ) için 7 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır. DOĞRUDAN TEMİN 02.12.2020
Merkezi Lab. Seroloji Biriminde Kullanılmak Üzere HPV Tanı ve Tiplendirme Kiti Alımı DOĞRUDAN TEMİN 19.11.2020
T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Tarih:09.11.2020 Sayı : 65822896/ Konu : Teklife Davet Hastanemizin ihtiyacı olan Ameliyathanede Kullanılmak Üzere Boks Gömleği Alımı işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 12.11.2020 tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim. MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR 1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içinde yapılacaktır. 3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır. 4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. 6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir. 7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. 8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. 9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. 10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir. 11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir. 12) SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. TEL : (236) 233 70 68 -219 FAKS : (236) 233 71 00 Mail :satinalma2@cbu.edu.tr NOT: Teknik Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ Sıra No Malın/Hizmetin Adı/Cinsi Birim Miktarı Marka UBB Kodu SUT KODU Birim Fiyatı (KDV Hariç) Tutarı (KDV Hariç) 1 13224 - BOKS GÖMLEĞI AD 500 - T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Tarih:09.11.2020 Sayı : 65822896/ Konu : Teklife Davet Hastanemizin ihtiyacı olan Ameliyathanede Kullanılmak Üzere Boks Gömleği Alımı işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 12.11.2020 tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim. MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR 1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içinde yapılacaktır. 3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır. 4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. 6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir. 7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. 8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. 9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. 10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir. 11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir. 12) SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. TEL : (236) 233 70 68 -219 FAKS : (236) 233 71 00 Mail :satinalma2@cbu.edu.tr NOT: Teknik Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ Sıra No Malın/Hizmetin Adı/Cinsi Birim Miktarı Marka UBB Kodu SUT KODU Birim Fiyatı (KDV Hariç) Tutarı (KDV Hariç) 1 13224 - BOKS GÖMLEĞI AD 500 - Ameliyathanede Kullanılmak Üzere Boks Gömleği Alımı DOĞRUDAN TEMİN 12.11.2020
Ameliyathanede Kullanılmak Üzere Boks Gömleği Alımı DOĞRUDAN TEMİN 12.11.2020
Nöroloji A.D. EMG Bölümünde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı (8 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 06.11.2020
ÜST DÜZEY 4D RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI PAZARLIK USULÜ 05.11.2020
Tüp Bebek Merkezinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı (2 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 30.10.2020
üp Bebek Merkezinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı (2 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 30.10.2020
Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Beslenme Sondası 8 Fr (Mavi) Alımı DOĞRUDAN TEMİN 30.10.2020
Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Alet Dezenfektanı Alımı DOĞRUDAN TEMİN 30.10.2020
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Elastik Bandaj Alımı (2 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 26.10.2020
Çocuk Yoğun Bakım Servisinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malz. Alımı (4 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 26.10.2020
Sayfa 1 - 174 (2596 Kayıt)
Önceki
1
2
3
4
5
6
7
172
173
174
Sonraki