Celal Bayar Üniversitesi
İPTAL İHALELER
v

Basligi
İhale Türü
İhale Tarihi(Büyükten Küçüğe)
v
v
Hastane Eczanesi Eptakog alfa (aktive edilmiş) 1 mg flakon Alımı DOĞRUDAN TEMİN 16.12.2019
HASTA ADI : FADİME YILMAZ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOĞRUDAN TEMİN 12.12.2019
Kalp Damar Cerrahisi AD.Kullanılmak Üzere Torasik Kateter ve Drenaj Seti Alımı (3 Kalem) DOĞRUDAN TEMİN 12.12.2019
Kalp Damar Cerrahisi A.D. İntraaortik Balon (Fiberoptikli) Alımı DOĞRUDAN TEMİN 05.12.2019
NÖROŞİRURJİ A.D- SİNAN KURT DOĞRUDAN TEMİN 04.12.2019
GÖĞÜS CERRAHİSİ B.D- MUSTAFA ÜNLÜ DOĞRUDAN TEMİN 04.12.2019
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ B.D -GÜLŞEN DERE DOĞRUDAN TEMİN 03.12.2019
Ameliyathanede Kullanılmak Üzere Koter Kalemi Alımı DOĞRUDAN TEMİN 28.11.2019
Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Lastikli Maske Alımı DOĞRUDAN TEMİN 27.11.2019
T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hastane Başmüdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : 65822896/ Tarih : 25.11.2019 Konu : Teklife Davet Hastanemizin ihtiyacı olan Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Lastikli Maske Alımı işi satın alınacaktır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 27.11.2019 tarihine kadar idaremize vermenizi rica ederim. MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR 1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) gün içinde yapılacaktır. 3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır. 4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir. 6)- Mal / İş idareye 15 Takvim gününde teslim edilecektir. 7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. 8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. 9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır. 10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir. 11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir. 12) SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. TEL : (236) 233 70 68 - 219 FAKS : (236) 233 71 00 Mail :satinalma2@cbu.edu.tr NOT: Teknik Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ Sıra İş Kalemi Açıklaması Birim Miktar Sut Kodu Sut Fiyatı Ubb Kodu Birim Fiyatı (Kdv Hariç) Tutarı (Kdv Hariç) 1 Lastikli Maske Adet 50000 Safiye TUTAR Mali Hizmetler Müdürü Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Lastikli Maske Alımı DOĞRUDAN TEMİN 27.11.2019
Hastane Genelinde Kullanılmak Üzere Lastikli Maske Alımı DOĞRUDAN TEMİN 27.11.2019
Göğüs Cerrahisi A.D. Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Emilebilir Poliglikolik Asit Yama Alımı DOĞRUDAN TEMİN 25.11.2019
Göğüs Cerrahisi A.D. Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Emilebilir Poliglikolik Asit Yama Alımı DOĞRUDAN TEMİN 25.11.2019
Göğüs Cerrahisi A.D. Ameliyathanesinde Kullanılmak Üzere Emilebilir Poliglikolik Asit Yama Alımı DOĞRUDAN TEMİN 25.11.2019
NÖROŞİRURJİ B.D- ESİM ÖZGEN DOĞRUDAN TEMİN 19.11.2019
Sayfa 1 - 163 (2434 Kayıt)
Önceki
1
2
3
4
5
6
7
161
162
163
Sonraki