Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 2 kalem malzeme alımı yapılacaktır. ( Prof.Dr.Serdar TARHAN'ın 2018-042 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 MEHLİKA EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  09.08.2018
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
02.08.2018
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Prof.Dr.Serdar TARHAN'ın 2018-042 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  09/08/2018  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Samet KARABACAK
Şube Md. V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.  
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 2  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 IDH1(ISOCITRATE DEHYDROGENASE1)(H09)CLY0.5 ML 1 KUTU      
2 ULTRAVİEW DAB IHC DETECTİON KİT(250 TEST) 1 KUTU      
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

 

      TAM OTOMATİK İMMUN BOYAMA CİHAZI KİTİ(ULTRAVIEW DAB KİT) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.    Laboratuvarımızda bulunan Ventana Benchmark XT tam otomatik immun boyama cihazında kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

2.    En az 250 testlik ambalajda olmalıdır.

3.    Kit aşağıdaki komponentleri içermelidir;

     .  UltraView Universal DAB Detection Kit

     . İView DAB Detection Kit

     . AEC DETECTION KIT

     . Ultraview Universal Alkaline phopotase Red Detection Kit

     . EZ Prep 10X concentrate

     . LCS High Temp

     . 10x SSC Solution,2L

     . Cell Conditioning Solution (CC1)

     . Cell Conditioning Solution (CC2)

     . Reaction Buffer solution, Shipping(10X)

     . Kit Pack, Ebar(Europe)

     . Amplification Kit

     . Protease 1

     . Endogenous Biotin Blocking Kit

     . Hematoxylin

     . Hematoxylin II

     . Bluing Regent

     . Prep Kit

4.    2-8 °C arasında saklanabilme özelliğine sahip olmalı soğuk zincir kırılmadan teslim edilmelidir.

5.    Teslim edilen kit çalışmazsa yenisiyle değiştirilmelidir.

6.    Malzemeler son kullanma tarihlerinde en az bir yıl önce teslim edilmelidir.

 

  

 

 

        IDH -1 R132H (İZOSİTRAT DEHİDROGENAZ -1) ANTİKORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.     R132H mutasyonuna spesifik olmalıdır.

2.    Formalinle fikse parafine gömülü dokularda çalışabilecek nitelikte olmalıdır.

3.    Klon H09 , monoklonal Mouse anti-human, liyofilize toz şeklinde olmalıdır.

4.    En az 0,5 ml’lik ambalajda ve en az 100 test yapılabilecek miktarda olmalıdır.

5.    Ambalajda ‘’in vitro diagnostic’’ ibaresi bulunmalıdır.

6.    2-8 °C arasında saklanabilme özelliğine sahip olmalı soğuk zincir kırılmadan teslim edilmelidir.

7.    Teslim edilen antikor çalışmazsa yenisiyle değiştirilmelidir.

8.    Labarotuvarımızda bulunan Ventana Benchmark XT tam otomatik immun boyama cihazında kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

9.    Antikorla birlikte ,formalinle fikse doku kesitleriyle cam kısım arasında kovalent bağlar oluşturacak ve doku kaybını engelleyecek nitelikte,otomatik immun boyama cihazında sorunsuz kullanılabilmesi için kenarları 45° rodajlı imal edilmiş, 72 adetlik kutularda ambalajlanmış pozitif elektrikle yüklü mikroskop lamlarında üç kutu ücretsiz olarak verilmelidir.

10.                       Malzemeler son kullanma tarihlerinde en az bir yıl önce teslim edilmelidir.