Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : Motorin Alımı

  İhale Notu   : Motorin Alımı
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  13.08.2018
SAATİ :  00:00
YERİ :  Alaşehir Meslek Yüksekokulu
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEK OKULU
TELEFON : 6541201
DAHİLİ : 116
FAKS :
E-POSTA : alasehirmyo.ilan@bayar.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
         Alaşehir Meslek Yüksekokulumuza"4734 Sayılı Kanun’un 22/d maddesine"  göre teklif alma (Doğrudan Temin)  usulü  ile motorin satınalınacaktır.  Teklifinizi  en geç  13.08.2018 tarih ve saat: 16’00’e kadar Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Baklacı Köyü Alaşehir/MANİSA adresine teslim etmenizi rica ederim.
AÇIKLAMALAR
1- Birim fiyatlar, KDV hariç belirtilecektir.
2- Teklif mektubu yetkili kişilerce imzalanacaktır.
3- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça ve OKUNAKLI olarak yazılacaktır.
4- Teklif üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.
5- Kısmi Teklif Verilmeyecektir.
6- Ulaşım, sigorta, nakliye, vergi, resmi harç giderleri firmaya ait olacaktır.
7- Alınan Malzeme Yüksekokulumuza ilgili firma tarafından teslim edilecektir.
8- 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesi gereğince söz konusu iş için kendiniz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif verilmeyecektir.
9- Yüklenici firmaya yapılacak ödeme malın teslimine müteakip ve muayene komisyonunun kabulü, taşınır kaydının yapılması ve düzenlenecek olan ödeme emri belgesinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na teslimine müteakip ön incelemesi sonucunda ilgili banka hesabına aktarılacak olup, malzemenin teslimiyle PEŞİN ödeme kesinlikle yapılmayacaktır.
10-Teklifler, Alaşehir M.Y.O’lundan temin edilecek formlara yazılacaktır.
11-Söz konusu malzeme ve ürünler TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
12-Yakıt mesai saati içerisinde boşaltılacaktır.
13-İhtiyaç duyulan yakıt yüklenici firmaya sipariş edildikten 24 saat içinde teslim edilecektir.
14-Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımız kabul edilecektir. 
15-Yüklenici firma yakıtları 50-60 litrelik bidonlar içerisinde teslim edecektir.
16-Teklif Mektubu kargo, posta veya elden de getirilebilir. Fax ile gönderilen teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.
SIRAMALZEMENİN CİNSİ-ÖZELLİĞİ-MARKASIMİKTARI
1Motorin1.000Lt