Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 35 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Dr.Öğr.Üyesi Recep Onur UZUN 2019-061)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

 

 

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
14.05.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Dr.Öğr.Üyesi Recep Onur UZUN 2019-061 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 20/05/2019  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10- 3  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Beher cam (25 ml) 5 adet      
2 Beher cam (50 ml) 5 adet      
3 Beher cam (100 ml) 5 adet      
4 Beher cam (600 ml) 5 adet      
5 Beher cam (1000 ml) 5 adet      
6 Erlen cam düz (50 ml) 2 adet      
7 Erlen cam düz (100 ml) 2 adet      
8 Erlen cam düz (250 ml) 2 adet      
9 Erlen cam düz (500 ml) 2 adet      
10 Mezür cam uzun form (50 ml) 2 adet      
11 Mezür cam uzun form (100 ml) 2 adet      
12 Mezür cam uzun form (250 ml 2 adet      
13 Pipet cam dereceli (1 ml) 5 adet      
14 Pipet cam dereceli (5 ml) 5 adet      
15 Pipet cam dereceli (10 ml) 5 adet      
16 Pipump lacivert 2 adet      
17 Pipump yeşil 2 adet      
18 Deney Tüpü 16x100 düz 1 paket      
19 Balon joje cam (25 ml) 2 adet      
20 Balon joje cam (50 ml) 2 adet      
21 Balon joje cam (100 ml) 2 adet      
22 Balon joje cam (250 ml) 2 adet      
23 Balon joje cam (500 ml) 2 adet      
24 Balon joje cam (1000 ml) 2 adet      
25 Spatül seti (2 adet normal 2 adet mikrospatül) 1 set      
26 Porselen havan ve eli 1 adet      
27 Porselen kroze kapaklı (30 ml) 12 adet      
28 Porselen kroze kapaklı (50 ml) 12 adet      
29 Kroze maşası (orta boy) 1 adet      
30 Petri kutusu plastik 90 mm 1 paket      
31 Petri cam (100 mm) 30 adet      
32 Parafilm 1 adet      
33 Pens 2 adet      
34 Manyetik Balık Seti (1 cm, 2cm, 3cm, 4cm) 1 set      
35 Piset (250 ml) 4 adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

Beher cam (50 ml)

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat camdan üretilmiş olmalı

Beher cam (100 ml)

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat camdan üretilmiş olmalı

Beher cam (600 ml)

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat camdan üretilmiş olmalı

Beher cam (1000 ml)

ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat camdan üretilmiş olmalı

Erlen cam düz (50 ml)

ISO 1773 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı

Erlen cam düz (100 ml)

ISO 1773 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı

Erlen cam düz (250 ml)

ISO 1773 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı

Erlen cam düz (500 ml)

ISO 1773 standardına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalı

Mezür cam uzun form (50 ml)

Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalı.

Mezür cam uzun form (100 ml)

Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalı.

Mezür cam uzun form (250 ml)

Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalı.

Pipet cam dereceli (1 ml)

ISO 835 ve DIN 12699 standartlarına uygun olarak üretilirlmiş olmalı

Pipet cam dereceli (5 ml)

ISO 835 ve DIN 12699 standartlarına uygun olarak üretilirlmiş olmalı

Pipet cam dereceli (10 ml)

ISO 835 ve DIN 12699 standartlarına uygun olarak üretilirlmiş olmalı

Pipump lacivert

1-5-10 ml’lik cam pipetlere uyumlu olmalı

Pipump yeşil

1-5-10 ml’lik  cam pipetlere uyumlu olmalı

Deney Tüpü 16x100 düz

Bir paket olmalı pakette en az 250 ad olmalı

Balon joje cam (25 ml)

Standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Balon joje cam (50 ml)

Cam olmalı, standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Balon joje cam (100 ml)

Standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Balon joje cam (250 ml)

Standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Balon joje cam (500 ml)

Standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Balon joje cam (1000 ml)

Standartlara uygun olmalı. Renksiz olmalı

Spatül seti (2 adet normal 2 adet mikrospatül)

2 adet normal spatül ve 2 adet mikrospatül olmalı, paslanmaz çelik olmalı

Porselen havan ve eli

100 mm olmalı, porselen olmalı.

Porselen kroze kapaklı (30 ml)

850 derece sıcaklığa dayanıklı olmalı.

Porselen kroze kapaklı (50 ml)

850 derece sıcaklığa dayanıklı olmalı.

Kroze maşası (orta boy)

Orta boy, paslanmaz çelik olmalı.

Petri kutusu plastik 90 mm

En az 500 adet içeren paket olmalı.

Petri cam

100 mm ve cam olmalı.

Parafilm

Poliolefin ve parafinden yapılmış olan , 7 °C ile 32 °C sıcaklık arasında ve %50 nemli ortamda en az üç yıl bozulmadan saklanabilmeli

Pens

Paslanmaz çelik olmalı

Manyetik Balık Seti (1 cm, 2cm, 3cm, 4cm)

Manyetik karıştırıcıda kullanılabilmeli.

Piset

En az 250 ml olmalı, kapakları 4 farklı renkte olmalı