Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 1 kalem malzeme alımı yapılacaktır. (Arş.Gör.Dr.Nilay ÇÖMEZ 2019-074)

  İhale Notu   : İrtibat: 1055 Mehlika EFE KUŞOĞLU
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  20.05.2019
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

 

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                              
14.05.2019
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Arş.Gör.Dr.Nilay ÇÖMEZ'in 2019-074 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 20/05/2019  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Bipotansiyostat /Galvanostat Komple Set 1 ADET      
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.

Kaşe/ İmza

 

BİPOTANSİYOSTAT/GALVANOSTAT KOMPLE SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.        Cihaz taşınabilir bir tasarıma sahip olmalıdır.

2.        Cihaz bipotansiyostat, potansiyostat ve galvanostat özelliğine sahip olmalıdır.

3.        Cihazın maksimum çıkış akımı ± 40 mA olmalıdır.

4.        Cihazın maksimum çıkış gerilimi ± 4V olmalıdır.

5.        Cihazın gerilim alanı (galvanostat) ± 100 mV, ± 1 V (2 aralık) olmalıdır.

6.        Cihaz uygulanan gerilim doğruluğu ayarlanan değerin ± 0.2% ‘si olmalıdır.

7.        Cihazın uygulanan gerilim çözünürlüğü 1mV sağlamalıdır.

8.        Cihazda ölçülen gerilim çözünürlüğü potansiyel aralığın 0.012 %’si olmalıdır.

9.        Cihaz tarama hızı adım başı 0.1 ms den 1.3 s’ye kadar olmalıdır.

10.     Cihazın akım aralığı ± 1 nA – ± 10 mA alanda 8 adet alan olmalıdır.

11.     Cihazın uygulanan ve ölçülen akım doğruluğu akım değerinin ≤ 0.5% ‘i (100 nA-10mA akım aralığında) olmalıdır.

12.     Cihaza uygulanan akımın çözünürlüğü, akım alanın 0.1%’i olmalıdır.

13.     Cihazda ölçülen akım cözünürlüğü, akım alanının 0.025%’i olmalı, düşük akım alanında 10 pA olmalıdır.

14.     Cihazın şartlandırma basamağı süresi 0-1300 s arasında olmalıdır.

15.     Cihazın biriktirme basamağı süresi 0-1300 s arasında olmalıdır.

16.     Cihazın dengeleme basamağı süresi 0-1300 s arasında olmalıdır.

17.     Cihazın step potansiyeli 1 mV -500mV aralığında olmalıdır.

18.     Cihazın puls potansiyeli 1 mV -250mV aralığında olmalıdır

19.     Cihazın SWV ölçümleri için frekans 1Hz-400 Hz ve genlik 1mV – 250 mV arasında olmalıdır.

20.     Cihazın DPV,NPV ve NDP ölçümleri için modülasyon ve puls süresi 1 ms-1300 ms arasında olmalıdır.

21.     Cihazın ACV ölçümleri için frekans 2 Hz-250 Hz ve genlik 5mV – 250 mV (RMS) arasında olmalıdır.

22.     Cihazın AD,PD,ZCP,ZRA ölçümleri için zaman aralığı 0.1s – 1300 s arasında ve çalışma süresi saatlerce (65000 nokta) olmalıdır.

23.     Cihazın FA,FP ölçümleri için zaman aralığı 1 ms – 1300 ms arasında ve çalışma süresi saatlerce (65000 nokta) olmalıdır.

24.     Cihazın PAD ölçümleri için puls zamanı 1 ms – 1300 ms arasında, zaman aralığı 10 ms – 1300 ms ve çalışma süresi saatlerce (65000 nokta) olmalıdır.

25.     Cihazın PSA ölçümleri için potansiyel limiti ±2.048 V olmalıdır.

26.     Cihazın üzerinde 4 elektrodlu giriş bulunmalıdır. Bir veya iki çalışma elektrodu ile kullanılabilmelidir.

27.     Cihaz üzerinde harici gerilim analog girişi/çıkışı bulunmalıdır.

28.     Cihaz üzerinde 2 adet Analog giriş, 1 adet Analog çıkış bulunmalıdır.

29.     Cihazın üzerinde 2 adet dijital I/O hattı bulunmalı, RS232 bağlantısı için TX, RX, RTS sinyalleri olmalıdır.

30.     Cihazın bilgisayar bağlantı arabirimi USB ve Bluetooth olmalıdır.

31.     Cihazın güç, durum, ölçüm ve Bluetooth için LED göstergesi olmalıdır.

32.     Cihazın kolay taşınabilmesi için ağırlığı 500 g dan az olmalıdır.

33.     Cihaz ile gerçekleştirilecek tüm elektrokimyasal deneyler tek bir yazılım üzerinden yönetilebilmeli, ek yazılımlara ihtiyaç duyulmamalıdır. Söz konusu yazılım cihaz ile birlikte ücretsiz olarak sunulmalıdır.

34.     Cihaz ile Voltammetrik (LSV, CV, SWV, DPV, NPV, NDPV, ACV, LPR) Amperometrik (AD, ZRA, FA, PAD, MAD, COUL) ve Potansiyometrik (LSP, CP, PD, ZCP, FP, PSAG, PSAF, MPD, LSV+AD, CV+AD) teknikleri içeren 24 elektroanalitik teknik uygulanabilmelidir.

35.     Cihaz ile LSV+AD veya CV+AD karışık teknikler yapılabilmelidir.

36.     Cihaz yazılımı herhangi bir lisans sınırı olmaksızın birden fazla bilgisayara kurulabilmelidir.

37.     Cihazda gerçekleştirilen tüm deneylerin ayarları kullanıcı tarafından değiştirilebilmeli, saklanabilmeli ve istenildiğinde kullanıcı tarafından çağırılarak tekrar kullanılabilmelidir.

38.     Cihaz yazılımı, komut editörü sayesinde özel çalışma programlanabilmelidir.   

39.     Cihazda gerçekleştirilen tüm deneyler için 2 veya 3 boyutlu grafik ve kolon bazlı numerik veri  gösterimi özelliği mevcut olmalıdır.

40.     Cihaz yazılımında baseline çıkarma özelliğini olmalıdır.

41.     Deney sonuç grafiği .png uzantılı olarak kaydedilebilir olmalıdır.

42.     Cihazla birlikte 1 adet GC-Rod 2 mm/65mm Elektrod,1 adet Holder Auxil.Elektrod,1 adet Ag/AgCl elektrod,1 adet kablo,1 adet cam hücre ve kapağı verilmelidir.

43.     Cihaz ve yazılımının satış sonrası yerinde montajı ve çalıştırılması ücretsiz olarak firmanın yetkili kimya mühendislerince yapılmalı ve ücretsiz eğitim verilmelidir.

44.     Cihazın garanti süresi çalıştırıldığı günden başlamak koşulu ile 2 (iki) yıl olmalıdır.

45.     Teklif veren firmalar cihazın Türkiye temsilcisi veya Türkiye temsilcisi tarafından yetkilendirilmiş bir firma olmalı ve belgelendirilmelidir.

46.     Türkiye temsilcisi firma TS EN ISO 9001:2008 kalite sertifikasyonuna sahip olmalı ve TS 13201 ‘e uygun TSE onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliğini belgelemelidir.