Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur 'un 2019-104 nolu projesi ) için 5 kalem sarf malzeme alınacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  27.03.2020
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  18 / 03 / 2020
    Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur 'un 2019-104  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca
 yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.  Son teklif verme süresi 27 / 03 / 2020  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Sibel GESEN DEMİR
Bilgisayar İşletmeni
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-  5 Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Ticari antifiriz (Monoetilenglikol içerikli) 30 Litre  1 Adet      
2 Vial (10 ml , kapaklı)  1000 ad/pk 1 Adet      
3 Falcon Tüp (50 m, 25 ad/pkl)  25 Adet / Paket      
4 Sekabol (%96) 50 lt  1 Adet      
5 PCR Tüpü (0.2 ml, 500 ad/pk)  10 Adet / Paket      
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

Ticari Antifiriz (Etilen Glikol İçerikli)

1. Satın alınacak ürün düşürme tuzaklarına ve MSS tuzaklara düşen örneklerin bozulmaması ve buharlaşma olmaması için kullanılacaktır.

2. Teknik (Yerli) ürün olmalıdır.

3. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Penisilin Şişesi (10 ml)

Plastik kapaklı

1. Silme Hacmi 10ml olmalıdır.

2. Renksiz camdan yapılmış olmalıdır.

3. Yüksekliği 46,8 mm, gövde çapı 23 mm,  ağız iç çapı 13,5 mm,  ağız dış çapı 20 mm olmalıdır.

4. İçindeki sıvıyı sızdırmayacak, içten gelen basınçla açılmayacak özellikte plastik kapaklı olmalıdır.

Falcon Tüp (50 ml, 25 ad/pk)

1. Ürün polipropilen özellikte olmalıdır.

2. Ürünün hacmi 50 ml olmalıdır.

3. Ürün 25 ad/pk lik ambalajda olmalıdır.

4. Steril özellikte olmalıdır.

5. Ürün mavi taksimatlı olmalıdır.

Sekabol

1. Teknik (Yerli) ürün olmalıdır.

2. % 96’lık olmalıdır.

3. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

4. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

5. Böcek örnekleri ve bunların DNA’larını saklamaya uygun olmalıdır.

PCR Tüpü (0.2 ml)

1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2. % 100 polipropilenden yapılmış olup ince homojen duvarlı olmalıdır.

3. 0,2 ml (0,2±0,01 ml) hacimli olmalıdır.

4. Düz kapaklı olup, kapaklar güvenli bir şekilde kapanmalı, içindeki örnekleri sızdırmaz olmalıdır.

5. Kapaklar ayrı olmamalıdır.

6. Tek gözlü ve Steril olmalıdır.

7. PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

8. Toplam 1000 adet teslim edilmelidir.

9. PCR tüpleri üretim sertifikası ile teslim edilmelidir.