Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 24 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Mehmet KORKMAZ'ın 2021-032 nolu projesi için)

  İhale Notu   : BAP için 24 kalem malzeme alınacaktır. (Prof.Dr.Mehmet KORKMAZ'ın 2021-032 nolu projesi için)
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  22.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  DEĞERLENDİLEN
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Sayı    :  75602888.604.01.05-                                                                                                                                          15/10/ 2021
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
   Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen Prof.Dr.Mehmet KORKMAZ'ın 2021-032 nolu  projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler, 4734 sayılı KİK.nun 3.Maddesinin (f) bendi  yarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin (21/d)
 maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi  22/10/2021 saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236)  201 10 57  Dahili    FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
BAP Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi  Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı 3(üç) gün içinde mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen  bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde  kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL  olarak verilmelidir. Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı, oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4- Kimyasal sarf malzemelerinde, teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik
 veri bilgileri (teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7- Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8- Teklif mektuplarında "Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum." ibaresi yer almalıdır.
9-  24 kalemin tümüne teklif verilecektir. Kalem bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 RPMI 1640 Medium 500ml 6 Adet      
2 Steril falkon tüp 15 ml, 1000 ad/AMB 1 Kutu      
3 96 well plate F (flat) taban, 100 ad/AMB 1 Kutu      
4 Steril petri kabı 60 mm2, 500 ad/AMB 1 Kutu      
5 Steril petri kabı 100 mm2, 500 ad/AMB 1 Kutu      
6 Tek kullanımlık pipet 5 ml (serolojik), 200 ad/AMB 5 Kutu      
7 Tek kullanımlık pipet 10 ml (serolojik), 200 ad/AMB 3 Kutu      
8 Hücre kültür plate 6-well, 50 ad/AMB 2 Kutu      
9 PE anti-human CD4 Antibody for FCM 100 test 1 Adet      
10 FITC anti-human FOXP3 Antibody for FCM 100 test 1 Adet      
11 Ror-gamma t APC Conjuge Primer Antikor 100ug 1 Adet      
12 Human IL-2 ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
13 Human IL-17 ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
14 Human IL-23 ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
15 Human TNF-alfa ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
16 Human TGF-beta ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
17 Human IL-6 ELISA Kit, 96 test 1 Adet      
18 Ficol-Hipaque 6x100ml AMB 1 Adet      
19 Saponin 50gr 1 Adet      
20 Sodium azide 100gr 1 Adet      
21 Hemogram Tüp (heparinli), 5ml, 100 ad/AMB 1 Paket      
22 WST1 Cell Proliferation Kit 8ml 1 Adet      
23 PHA-M (Phytohemagglutinin) 5mL 1 Adet      
24 Flow sitometri tüpü 200 Adet      
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç………………………………………………  Toplam Tutar  
…………………………………..Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam

 

17. TEKNİK ŞARTNAMELER

İstenilen malzeme, Hizmet veya cihaz

Teknik Özellik

RPMI 1640 Medyum

1.     Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.   Steril olmalı.

3.   500 ml’lik ambalajda olmalı.

4.   Soğuk zincirle teslim edilmeli.

5.     Fenol kırmızı indikatörü içermeli.

6.    Malzeme çalışmadığında yenisi ile değiştirilmeli.

Steril tüp

1.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.    Steril olmalı.

3.    15 ml hacimli olmalı.

Steril tüp

1.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.    Steril olmalı.

3.    50 ml hacimli olmalı.

96 well plate

1.    Plate 96 kuyucklu olmalı ve paketinde en az 8 adet olmalıdır.  

Steril petri kabı

1.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.   Steril olmalı.

3.   60 mm. çapında olmalı

Steril petri kabı

4.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

5.   Steril olmalı.

6.     100 mm. çapında olmalı

Tek kullanımlık pipet

1.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.   Steril olmalı.

3.    Tek kullanımlık olmalı.

4.    5 ml’lik olmalı.

Tek kullanımlık pipet

1.   Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalı.

2.   Steril olmalı.

3.    Tek kullanımlık olmalı.

4.    10 ml’lik olmalı.

Hücre kültür kabı 6 gözlü

1.      Hücre kültüründe kullanılabilir ve düz tabanlı olmalı.

2.      Her playte 6 göz olmalı.

3.      Şeffaf olmalı

4.      Steril olmalı.

CD4 PE Etiketli Primer Antikor

1.     Antikor 100 mikrolitre ambalajda olmalıdır.

2.     Flow sitometri çalışmalarına uygun PE floresan etiketli olmalıdır.

3.     Antikorun moleküler ağırlığı 55kDa olmalıdır.

4.    Monoklonal antikor olmalıdır.

5.    Antikor human çalışmasına uygun olmalıdır.

Foxp3 FITC Etiketli Primer Antikor

1.       Antikor 100 mikrolitre ambalajda olmalıdır.

2.       Flow sitometri çalışmalarına uygun FITC floresan etiketli olmalıdır.

3.       Antikorun moleküler ağırlığı 50-55kDa olmalıdır.

4.      Monoklonal antikor olmalıdır.

5.      Antikor human çalışmasına uygun olmalıdır.

Ror-gamma t APC Etiketli Primer Antikor

1.       Antikor 100 mikrolitre ambalajda olmalıdır.

2.       Flow sitometri çalışmalarına uygun APC floresan etiketli olmalıdır.

3.       Antikorun moleküler ağırlığı 58kDa olmalıdır.

4.      Monoklonal antikor olmalıdır.

5.      Antikor human çalışmasına uygun olmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu

1.      Steril olmalı.

2.      PCR ve ELİSA testlerinde kullanıma uygun olmalı.

3.      10 ul, 100 ul, 200 ul ve 1000 ul hacimlerde olmalı.

Human IL-2 ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı,

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human IL-2 kaplamalı IL-2 microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Human IL-17 ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı,

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human IL-17 kaplamalı IL-17 microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Human IL-23 ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı,

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human IL-23 kaplamalı IL-23 microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Human TNF-alfa ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı,

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human TNF-alfa kaplamalı TNF-alfa microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Human TGF-beta ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı,

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human TGF-beta kaplamalı TGF-beta microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Human IL-6 ELISA Kit

1.      Kan, Serum ve supernatant ile çalışıyor olmalı

2.      -20 derecede 1 sene saklanabilir olmalı,

3.      Anti-human IL-6 kaplamalı IL-6 microplate içermeli,

4.      HRP-Streptavidin, wash buffer, standard protein, TBM one-step substrat ve stop solüsyonları içermeli

Ficol-Hipaque

1.       T, B hücrelerin sayım öncesi izolasyonu ve İnsan lenfosit antijen (HLA) tiplemeye uygun olmalı

2.       Hücre kültür çalışmaları öncesi hücre izolasyonuna uygun olmalı

3.       2-8 derecede saklanmalı

4.       Steril olmalı, pH 8.8-9.0 arası olmalı, ndotoxin: ≤ 3 EU/mL olmalı, yoğunluğu: 1.076–1.078 g/mL olmalı,

5.       500 ml olmalı.

Saponin

1.      Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalı

2.      Toz halinde olmalı

3.      PBS’ta çözünür olmalı

Hemogram Tüp

1.      Stetil olmalı,

2.      Heparin içermeli

3.      10 ml olmalı.

WST1

1.      Hücre proliferasyonu/sitotoksisite testlerine uygun olmalı.

2.      Yaklaşık 2500 test kapasitesi olmalı

3.      -20 oC de saklanabilir olmalı

PHA (Phytohemagglutinin)

1.      T hücre proliferasyonu için uygun olmalı

2.      Steril saf olmalı.

3.      Kültür medyumunda çözünebilir olmalı

DEFAM Hizmet alımı

1.      Flow sitometri cihazı içermeli

2.      Örneklerin hızlı analiz edilmesi için yeterince yakın mesafede olması.

Borik Asit

1.      Saf olmalı, beyaz kristal halinde olmalı

2.      steril olmalı.

Kalsiyum Fruktoborat

1.      Saf olmalı, beyaz kristal halinde olmalı

2.      steril olmalı.

Flow sitometri tüpü

1.      flow sitometri test örneklerin hazırlanması için uygun olmalı

2.      kapaklı olmalı

3.      steril olmalı

4.      bir pakette 500 adet olmalı.

Steril Ependof tüpü

1.      Steril olmalı.

2.      1,5 ml hacimde olmalı.

3.      -20 oC’ye dayanıklı olmalı.