Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP için 8 kalem malzeme alımı yapılacaktır(Dr.Öğr.Üyesi Hayrunnisa Yeşil SARSMAZ'ın 2021-001 nolu projesi kapsamında)

  İhale Notu   : BAP için 8 kalem malzeme alımı yapılacaktır(Dr.Öğr.Üyesi Hayrunnisa Yeşil SARSMAZ'ın 2021-001 nolu projesi kapsamında) irtibat:Ayşe KARAARSLAN 1054
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  27.10.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - 1
TELEFON : 201 10 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
DAHİLİ : -
FAKS : (0236) 201 14 47
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
                                                                                                                                                                                             
20.10.2021
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen.Dr.Öğr.Hayrunnisa Yeşil SARSMAZ'ın 2021/001 nolu projesinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı  malzemeler, 4734 sayılı KİK:nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  (21/d) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır. Son teklif verme süresi 27/10/2021  saat 17.00'a kadardır.
TEL: (236) 201 00 00 Dahili : 1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058   FAX : (236) 201 14 47   e mail :  bap@cbu.edu.tr           
Ömer VAROL
Şube Müdürü
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü, 45040 MANİSA''
adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@cbu.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir. 
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9-Firma teknikşartnamede belirtilen belgeleri teklif aşamasında faksla göndermelidir.
10-8 kalemin tümünü teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam  tutar üzerinden en düşük teklif verene göre değerlendirilecektir.
Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Aconitase 1/IREB1 antibody 1 adet 100ul
2 Transferrin Receptor Antibody 1 adet 100ug
3 Dmt1/SLC11A2 antikor 1 adet 100ul
4 Iron Regulatory Protein1 (IRP protein 1) ELİSA 1 adet 96 well
5 Transferrin Reseptör Protein 1 (TFrP 1) ELİSA 1 adet 96 well
6 Divalent metal transporter 1 (Dmt1) ELİSA 1 adet 96 well
7 Polysine Kaplı Lam 9 paket 72 ad/pk
8 Mikrotom Bıçağı 1 adet 50 ad/pk
9
Yazıyla toplam tutar KDV Hariç……………………………………………..… Toplam Tutar
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %
Genel Toplam
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

IREB1 antibody

1.      Rabbit polyclonal olmalıdır.

2.      WB, IHC-P, IF(IHC-P), IF(ICC) spesifik olmalıdır.

3.      Human, Mouse, Rat çalışmaya uygun olmalıdır.

4.      0,5 mg /ml konsantrasyonunda olmalıdır.

5.      Miktarı 100 ul olmalıdır.

6.      Affinity kromotografi ile saflaştırılmış olmalıdır.

7.      Tampon çözeltisi içerisinde PBS, 0.02% sodium azide , glycerol, BSA bulunmalıdır.

8.      Laboratuvarda çalışma ve aplikasyon desteği verilmelidir.

9.      Antikor uygun saklama koşulunda teslim edilmelidir.

 

Transferrin-R antibody

1.      Mouse monoclonal olmalıdır.

2.      Chicken, Hamster, Human, Mouse, Rat spesifik olmalıdır.

3.      WB,Elisa,ICC,IF,IM,IP, IHC-Fr,Flow, IHC(P) çalışmaya uygun olmalıdır.

4.      0,5 mg /ml konsantrasyonunda olmalıdır.

5.      Miktarı 100 ug olmalıdır.

6.      Affinity kromotografi ile saflaştırılmış olmalıdır.

7.      Antikor 10mM sodium azide stok solüsyonu içermelidir.

8.      Tampon çözeltisi içerisinde PBS, 0.02% sodium azide , glycerol, BSA bulunmalıdır.

9.      Laboratuvarda çalışma ve aplikasyon desteği verilmelidir.

10.  Antikor uygun saklama koşulunda teslim edilmelidir.

 

Dmt1 antibody

1.      Rabbit polyclonal olmalıdır.

2.      Human, Mouse, Rat spesifik olmalıdır.

3.      WB, ELISA, FCM, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) çalışmaya uygun olmalıdır.

4.      1 mg /ml konsantrasyonunda olmalıdır.

5.      Miktarı 100 ul olmalıdır.

6.      Protein A ile saflaştırılmış olmalıdır.

7.      Tampon çözeltisi içerisinde PBS, 0.02% sodium azide , glycerol, BSA bulunmalıdır.

8.      Laboratuvarda çalışma ve aplikasyon desteği verilmelidir.

9.      Antikor uygun saklama koşulunda teslim edilmelidir.

 

IRP protein 1 Elisa Kit

 

1.      Kit sıçanda sandwich enzyme immunoassay yöntemi ile serum,plasma, hücre kültürü ve dokuda çalışabilmelidir.

2.      Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3.      Kit içeriğinde elisa plate, standarts, Biotinylated Antibody,  HRP Conjugate, sample diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, Assay Buffer, Substrate Solution, Stopping Solution olmalıdır.

4.      İnkübasyon süresi 4 saati geçmemelidir.

5.      Kitin hassasiyeti 18.75pg/ml den az olmalıdır.

6.      Kitin çalışma aralığı 31.25-2000pg/ml olmalıdır.

7.      Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

 1. Teklif Ürün verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.
 2. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

 

 

 

 

TFrP 1 Elisa Kit

 

1.      Kit sıçanda sandwich enzyme immunoassay yöntemi ile serum,plasma, hücre kültürü ve dokuda çalışabilmelidir.

2.      Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3.      Kit içeriğinde elisa plate, standarts, Biotinylated Antibody,  HRP Conjugate, sample diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, Assay Buffer, Substrate Solution, Stopping Solution olmalıdır.

4.      İnkübasyon süresi 4 saati geçmemelidir.

5.      Kitin hassasiyeti 3.7 pg/ml den az olmalıdır.

6.      Kitin çalışma aralığı 3.91 pg/ml - 16000 pg/ml olmalıdır.

7.      Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

 1. Teklif Ürün verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.
 2. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

 

 

 

 

Dmt1 Elisa Kit

 

1.      Kit sıçanda sandwich enzyme immunoassay yöntemi ile serum,plasma, hücre kültürü ve dokuda çalışabilmelidir.

2.      Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

3.      Kit içeriğinde elisa plate, standarts, Biotinylated Antibody,  HRP Conjugate, sample diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, Assay Buffer, Substrate Solution, Stopping Solution olmalıdır.

4.      İnkübasyon süresi 4 saati geçmemelidir.

5.      Kitin hassasiyeti 0.055ng/mL den az olmalıdır.

6.      Kitin çalışma aralığı 0.156-10ng/mL olmalıdır.

7.      Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

 1. Teklif Ürün verecek firmalar çalışma sırasında aplikasyon ve çalışma desteği vereceklerdir.
 2. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

 

 

 

 

 

Lizinli Lam Teknik Şartnamesi

 1. Bir kutuda en az 72 adet lam olmalıdır.
 2. Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
 3. Yuvarlak lamel olmalıdır.
 4. IHC çalışmalarında kullanılmalıdır.
 5. Lam ölçüleri 26X76X1 mm boyutlarında olmalıdır.

 

 

 mikrotom Bıçağı Teknik Şartnamesi

 

1.                  Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır

2.                  50 adetlik gruplar halinde otamatik sürücü kaseti içinde olacaktır

3.                  Farklı dokular için dokulardan kaliteli kesit alınabilecek özelliklere sahip bıçaklar olacaktır

4.                  Kısa traşlama süresine sahip olmalıdır

5.                  Uzun bıçak ömrüne sahip olmalıdır