Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : BAP ( Araş. Gör. Dr. Muhammet Burak BATIR 'ın 2021-080 nolu projesi ) için 27 kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır.

  İhale Notu   : İrtibat Betül Uğurlucan Tel : 0 236 201 10 52 - bap@cbu.edu.tr
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  08.12.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  SONUÇLANMIŞ
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
TELEFON : 201 1051
DAHİLİ : -
FAKS : 2011447
E-POSTA : bap@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 
TC
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teklif Mektubu
Konu  :   Doğrudan Temin Yoluyla Malzeme Alımı                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                 30 / 11 / 2021
           Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzce desteklenen  Araş. Gör. Dr. Muhammet Burak Batır 'ın 2021-080  nolu  projelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve  miktarı yazılı   malzemeler, 4734 sayılı KİK :nun 3.Maddesinin (f) bendi uyarınca  yapılacak alımlar için  2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu ekindeki esas ve usullerin  ( 21/d ) maddesine göre doğrudan temin yoluyla satın alınacaktır.                                                                          Son teklif verme süresi 08 / 12 / 2021  saat  17.00  'a kadardır.
 
TEL: 0 236 201 10 52    FAX: 0 236 201 14 47  e mail:bap@cbu.edu.tr Samet KARABACAK
BAP Şube Müdürü V.
1- Teklif mektubuna firma adı, soyadı veya ticaret ünvanı yazılmalı ve yetkili kişilerce imzalanmalı ve kaşeli olmalıdır. Teklif mektubu ''Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Birimi Muradiye kampüsü A Blok 2 Kat 45040 MANİSA''adresine gönderilmelidir.Teklifler faksla gönderilebilir  ancak aslı mutlaka gönderilmelidir.
2- Teklif mektuplarında teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılmalı, mektubun üzerinde kazıntı silinti bulunmamalıdır.Teklifler TL olarak verilmelidir.Toplam teklif tutarı KDV hariç olarak yazılmalı,ayrıca KDV oranı belirtilmelidir.
3-  Teklif edilen cihaz ise ; marka ve modelinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve teknik şartnameye uygunluk cevapları ile katalog ve resimler  gönderilmeli ve 2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça temini, servisle ilgili taahhütname verilmelidir.
4-Kimyasal sarf malzemelerinde,teklifte belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri (datasheet) teklif mektubuna eklenmeli veya bap@bayar.edu.tr adresine  mail edilmelidir. Belirtilen marka ve katalog numaralarına ait teknik veri bilgileri  ( teknik
şartnameye cevaplar, katalog ve resimler ) eklenmelidir.  
5-Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri, montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri, eğitim gerektiren durumlarda proje ekibine eğitim verilmesi yükleniciye aittir.
6- Alternatif teklif verilmeyecektir.İdare doğrudan temin alımını yapıp yapmamakta serbesttir. Yukarıdaki şartlara  ve teknik şartnameye uygun verilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Teklifin süresi en az 30 gün olmalıdır.
7-Birimimiz malzemenin teslimine müteakip çok kısa sürede ilgili firmaya ödeme yapmaktadır.Teklif edilen fiyatlar bu hususu dikkate alarak düzenlemelidir.
8-Teklif mektubunda " Teknikşartnamede belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt ediyorum " ibaresi yer almalıdır.
9- 27  Kalemin  tümüne teklif verilecektir. Alımlar kalem bazında değil toplam tutar üzerinden en düşük teklif verene göre degerlendirilecektir. 
Sıra  Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçü Birim Fiyatı Tutarı TL Özellikleri (Markası,Kodu)
1 Tripsin-EDTA (0.25%) 3 Adet / Paket      
2 Fetal Bovine Serum 7 Adet / Paket      
3 L-Glutamine 3 Adet / Paket      
4 Penicillin-Streptomycin 3 Adet / Paket      
5 25cm2 Flask 2 Adet / Paket      
6 75 cm2 Flask 2 Adet / Paket      
7 6 well plate 2 Adet / Paket      
8 12 well plate 2 Adet / Paket      
9 15 ml steril falkon tüp 4 Adet / Paket      
10 50 ml steril falkon tüp 5 Adet / Paket      
11 2.0 ml dıştan kapaklı cryo vial tüp 5 Adet / Paket      
12 10 ml Serolojik pipet 2 Adet / Paket      
13 25 ml Serolojik pipet 2 Adet / Paket      
14 filtreli 10µ lik pipet ucu 30 Adet / Paket      
15 filtreli 100µ lik pipet ucu 30 Adet / Paket      
16 Filtreli 1000µ lik pipet ucu 20 Adet / Paket      
17 Nitril eldiven 10 Adet / Paket      
18 0.1 ml RT-qPCR tüpü 4 Adet / Paket      
19 cDNA sentez kiti 1 Adet / Paket      
20 RNA izolasyon kiti 4 Adet / Paket      
21 SYBR/Eva Green floresan boya 4 Adet / Paket      
22 2X Hotstart Taq master mix 3 Adet / Paket      
23 Muse Count and Viability Assay kiti 1 Adet / Paket      
24 Muse Cell Cycle Assay kiti 1 Adet / Paket      
25 Muse Annexin V and Dead Assay kiti 1 Adet / Paket      
26 50 ml Serolojik pipet 4 Adet / Paket      
27 RPMI 1640 besi yeri 30 Adet / Paket      
  Toplam Tutar  
……………………………….Türk Lirasıdır. KDV %  
Genel Toplam  
Yukarıda adedi ve miktarı yazılı malzemeleri teknik şarnameye uygun olarak  yukarıda belirtilen bedelle vermeyi  tahahhüt ederim.Teslim süresi siparişe müteakip …....... takvim günüdür.
Kaşe/ İmza

 

17. TEKNİK ŞARTNAMELER

Malzeme Adı

Teknik Özellikleri

TRİPSİN İçin Teknik Şartnamesi

 

1.Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2.Steril olmalıdır.

3.0.5 g/l tripsin, içermelidir.

4.Ca2+, Mg2   içermemelidir.

Fetal Bovine Serum İçin Teknik Şartname

 

1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. 100 ml olmalıdır.

4.Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

5. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

6.Heatinaktivated olmalıdır.

L-Glutamine İçin Teknik Şartname

1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

4. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

Penicillin/Streptomycin İçin Teknik Şartname

 

1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.

2. Steril olmalıdır.

3. 10.000 U/10.000 µg/ml olmalıdır.

4. En az 100 ml olmalıdır.

5.Mikoplazma ve bakteri içermemelidir.

6. Soğuk zincir ile taşınmalıdır.

25 cm3 Flask  İçin Teknik Şartnamesi

1.Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır

2.Dnase, Rnase, pyrogenfree olmalıdır.

3.Kapakları filtreli olmalıdır.

4.Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.

5.Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır

6.Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

7.25cm3 hacme sahip olmalıdır.

75 cm3 Flask  İçin Teknik Şartnamesi

1.Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır

2.Dnase, Rnase, pyrogenfree olmalıdır.

3.Kapakları filtreli olmalıdır.

4.Flasklar steril olmalıdır, kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir.

5.Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır

6.Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

7.75cm3 hacme sahip olmalıdır.

6 Well Plate Gözlü İçin Teknik Şartnamesi

1-Plate 6 gözlü olmalıdır.

2-Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

3-Hücre kültürü ve ilaç denemesi çalışmalarına uygun olmalıdır.

4-50 ürünlük ambalajlarda olmalıdır.

5-Numune bırakılması gerekmektedir.

12 Well Plate Gözlü İçin Teknik Şartnamesi

1-Plate 12 gözlü olmalıdır.

2-Polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

3-Hücre kültürü ve ilaç denemesi çalışmalarına uygun olmalıdır.

4-50 ürünlük ambalajlarda olmalıdır.

5-Numune bırakılması gerekmektedir.

15 ml Santrifüj Tüpü İçin Teknik Şartname

1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2. % 100 polipropilenden yapılmış olup, şeffaf olmalı ve ince duvarlı olmalıdır.

3. 15 ml hacimli olmalıdır

4. Steril olmalıdır.

5. 10000 g de santrifüjlenebilmelidir.

6. 25 lik poşetlerde olmalıdır.

7. Düz kapaklı olup emniyetli bir biçimde kapanabilmelidir.

50 ml santrifüj Tüpü

1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2. % 100 polipropilenden yapılmış olup, şeffaf olmalıdır

3. 50 ml hacimli olmalıdır

4. Steril olmalıdır.

5. 10000 g de santrifüjlenebilmelidir.

6. 25 lik poşetlerde olmalıdır.

7. Düz kapaklı olup emniyetli bir biçimde kapanabilmelidir.

2.0 ml CRYOVIAL Tüpü İçin Teknik Şartnamesi

1-Tüpler 2.0 ml sıvı alabilmelidir.

2-Tüplerin dip kısımları konik olmalı ve kapakları “external” olmalıdır.

3- Her bir pakette 50 adet ürün bulunmalıdır.

4- Sıvı nitrojene konulması için uygun olmalı ve tekrar oda sıcaklığına alındığında tüplerde çatlama ya da kapaklarında açılma olmamalıdır.

5-% 100 polipropilenden yapılmış olup, şeffaf olmalıdır.

Serolojik Pipet -10 ml İçin Teknik Şartnamesi

 

1.Pipetler crystalpolystyrene’den üretilmiş olmalıdır.

2.Pipetler Steril olmalı ve tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

3.Pipetlerde hacimlerine göre uluslararası standartlara uygun olarak farklı renklerde işaretlenmiş olmalıdır.

4.10 ml hacimli ürün turuncu renkle işaretlenmiş olmalıdır.

5.Sitotoksite testleri yapılmış, pyrojenfree olmalıdır.

Serolojik Pipet -25 ml İçin Teknik Şartnamesi

 

1.Pipetler crystalpolystyrene’den üretilmiş olmalıdır.

2.Pipetler Steril olmalı ve tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

3.Pipetlerde hacimlerine göre uluslararası standartlara uygun olarak farklı renklerde işaretlenmiş olmalıdır.

4.25 ml hacimli ürün mavi renkle işaretlenmiş olmalıdır.

5.Sitotoksite testleri yapılmış, pyrojenfree olmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (10 mikrolitrelik) İçin Teknik Şartname

1.DNase-RNase free olmalıdır.

2.Steril olmalıdır.

3.Filtre içermelidir.

4.Pipet uçları 0.1-10 ul sıvı çekebilmelidir.

5.Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (100 mikrolitrelik) İçin Teknik Şartname

1.DNase-RNase free olmalıdır.

2.Steril olmalıdır.

3.Filtre içermelidir.

4.Pipet uçları 10-100ul sıvı çekebilmelidir.

5.Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.

Steril Filtreli Pipet Ucu (1000 mikrolitrelik) İçin Teknik Şartname

1.DNase-RNase free olmalıdır.

2.Steril olmalıdır.

3.Filtre içermelidir.

4.Pipet uçları 100-1000ul sıvı çekebilmelidir.

5.Bir adet rack 96 adet uç içermeli, bir kutuda 10 adet rack bulunmalıdır.

Nitril eldiven Large Teknik Şartnamesi

 

1.Bir kutuda 100 adet bulunmalıdır

2.Nitril olmalıdır, eli kavraması için yumuşak materyalden olmalıdır

3.En az 0,12 mm ortalama kalınlıkta yapılmış olmalıdır.

4. Büyük boy olmalıdır.

0.1 ml RT-qPCR Tüpü İçin Teknik Şartname

1. DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır.

2. % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

3. 100 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

4. Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

5. Steril olmalıdır.

6. Rotor-gene Q cihazı ile uyumlu olmalıdır.

cDNA Sentez Kiti 250 Reaksiyonlukİçin Teknik Şartname

1. Kit total RNA'dan cDNA sentezi gerçekleştirebilmelidir.

2. Kit içerisinde High FidelityReverseTranscriptase enzimi bulunmalıdır. Bu enzim ile total RNA, mRNA, viral RNA ve in vitrotranscribed RNA'dan proofreading özelliği ile yüksek doğrulukta transkripsiyon yapabilmelidir.

3. Kit içerisinde enzimin çalışması için uygun 5x reaksiyon tamponu bulunmalıdır.

4. Kit içerisinde RNaz inhibitör bulunmalıdır.

5. Kit içerisinde dNTP karışımı (herbirinden 10 mMkonsantrasyondadATP, dTTP, dCTP, dGTP) bulunmalıdır.

6. Kit ile birlikte anchoredoligo (dT)18 ve randomhexamer birlikte verilmelidir.

7. 0.1 M DTT ve en az 2 ml PCR grade su kit içerisinde bulunmalıdır.

8. Kit içerikleri ile birlikte -20 °C' de muhafaza edilebilmelidir.

9. Kit içerisinde yer alan enzimin hata oranı (error rate) 3.1x106 bazdan fazla olmamalıdır.

RNA İzolasyon Kiti İçin Teknik Şartname

1.Kit, hayvan hücreleri ve çeşitli vücut sıvılarından saflaştırılmış toplam RNA elde etmeye uygun olmalıdır.

2.Kit, en az 50 izolasyon ve saflaştırma yapmak üzere gerekli Lysis solüsyonu, yıkama solüsyonları, RNA içermeyen steril su ile yeterli sayıda santrifüj kolonu, RNA içermeyen atık toplama tüpleri ve RNA içermeyen RNA elde etme tüplerini ihtiva etmelidir.

3.Kitin tüm içerikleri kullanım süresince oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

4.Fenol kloroform ekstraksyonu, LiCl ya da alkol ile çöktürme, CsClsantrifüjü gibi uygulamaları kullanmaksızın en fazla 20 dakikada saf RNA elde edebilmelidir.

5.Kit ile elde edilen saflaştırılmış toplam RNA ile, Real Time PCR (RT-PCR), Real Time kantitatif PCR (qRT-PCR), NorthernBlotlama, Nukleaz koruma tahlilleri, Mikroarray analizi için RNA çoğaltma, poly(A)+ ile cDNA kütüphane hazırlama uygulamaları yapılabilmelidir.

6.Kit, en çok 1.2ml sıvı örneklerden, en çok 5x107 hayvan veya bitki hücrelerinden, en çok 200mg hayvan dokularından, en çok 250mg bitki dokularından, en çok 0.2ml tam kandan, 5x108 maya hücrelerinden veya en çok 1x108 bakteri hücrelerinden RNA elde etmeye uygun olmalıdır.

7.Kitin içerdiği santrifüj kolonları yaklaşık olarak 1mg RNA bağlama kapasitesine sahip olan silika temelli membrana sahip olmalıdır.

8.Kit, minimum DNA kontaminasyonu elde etmek amacıyla opsiyonel olarak yıkama solüsyonu ile işleme tabi tutulmadan önce santrifüj kolonda DNA elimine edici işleme tabi tutulabilmelidir. Kolon içi DNA elimine edici solüsyon kit ile birlikte ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

SYBR/Eva Green İçin Teknik Şartname

1. Kit, SYBR/Eva Green teknoloji kullanarak Real-Time qPCR çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. 20X yoğunlukta olmalıdır.

3. Kit içerikleri ile birlikte -20 °C' de muhafaza edilebilmelidir.

2X Hotstart Taq master mix

1. Kit içerikleri ile birlikte -20 °C' de muhafaza edilebilmelidir.

2. Kit içerisinde 2X konsantrasyonda kullanıma hazır reaksiyon karışımı olmalıdır. Reaksiyon karışımı HotStartTaq DNA Polimeraz, reaksiyon tamponu, dNTP karışımı (dUTP içeren) ve MgCl2 içermelidir.

3. Kit ile elde edilecek DNA amplifikasyonları, Cp değerlerinin belirlenmesi, absolute ve relativequantification ve meltingcurve analizleri için uygun olmalıdır.

4. Kitin kullanım süresi (miyadı) en az bir yıl olmalıdır.

Muse Count and Viability Assay Kiti İçin Teknik Şartnamesi

1-Millipore Muse cihazına uygun olmalı.

2-200 testlik olmalı.

3-Hücre sayım ve canlılık değer ölçümü için uygun olmalı.

Muse Cell Cycle Assay Kiti İçin Teknik Şartnamesi

1-Millipore Muse cihazına uygun olmalı.

2-100 testlik olmalı.

3-Hücre döngüsü değer ölçümü için uygun olmalı.

Muse Annexin V and Dead Assay Kiti İçin Teknik Şartnamesi

1-Millipore Muse cihazına uygun olmalı.

2-100 testlik olmalı.

3-Hücre apoptozis ve canlılık değer ölçümü için uygun olmalı.

Serolojik Pipet -50 ml İçin Teknik Şartnamesi

 

1.Pipetler crystalpolystyrene’den üretilmiş olmalıdır.

2.Pipetler Steril olmalı ve tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

3.Pipetlerde hacimlerine göre uluslararası standartlara uygun olarak farklı renklerde işaretlenmiş olmalıdır.

4.25 ml hacimli ürün mor renkle işaretlenmiş olmalıdır.

5.Sitotoksite testleri yapılmış, pyrojenfree olmalıdır.

RPMI 1640 Besi Yeri İçin Teknik Şartname

 

1. Steril olmalıdır.

2.Ambalaj boyutu 500 ml olmalıdır.

3.İçeriğinde Sodyum bikarbonat ve Glutamin bulunmalıdır.

4.Fenol Red boyası içermelidir.

5.Filtre edilmiş olmalıdır.