Celal Bayar Üniversitesi
İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : HASTA ADI: V***** P******* (PROTOKOL: 10963165) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD

  İhale Notu   : HASTA ADI: V***** P******* (PROTOKOL: 10963165) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  07.12.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  CELAL BAYAR HAFSA SULTAN HASTANESİ İHALE SALONU
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : ÜNİVERSİTE HASTANESİ
TELEFON : 2337068
DAHİLİ : 200
FAKS : 2337100
E-POSTA : satinalma2@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :
 
İHALE METNİ
 

TEKLİF MEKTUBU                                                                                                                                                                                                                           07.12.2021

 

                Hastanemiz HASTA ADI: V***** P******* (PROTOKOL: 10963165) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD İşine ait satın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı, evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, hasta adı ve protokolünü de belirterek fiyat teklifinizi (Kesin Fiyat) en geç 07/12/2021’e kadar idaremize vermenizi rica ederim.

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 17.00’den sonra gelen fiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

HASTA ADI: V***** P******* (PROTOKOL: 10963165) KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD

 

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBB numaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslim tarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esas alınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslim edilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleri dâhilinde çözümlenir.

12)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDE KESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

13)- SUT KODU VE SUT FİYATI BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT:
İDARE KODU:
    45764.38.41.00.01.330
İDARE ADI:   MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği       

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRA ASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69 Dahili: 216-217

FAX: (236)  233 71 00

**ÖNEMLİ NOTLAR:

Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURA nın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesi ile birlikte aynı gün aşağıda belirtilen numaralara fax çekilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hastane Başmüdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tel: 0236 233 70 68 Dahili: 216

FAX: 0236 – 233 7100

 

- FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELER İÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

- TEKNİK ŞARTNAME MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği Hastane Başmüdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğünden ALINA BİLİR.

- Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesi gerekmektedir.

 

  

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

Link: http://uygulama2.cbu.edu.tr/ihaleilanlari/Dosyalar/Vesile PEHLİVAN_KalpDamarCerrahisi.pdf